PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Adamowicz wśród uczestników Globalnego Parlamentu Burmistrzów

Prezydent Adamowicz wśród uczestników Globalnego Parlamentu Burmistrzów
Prezydent Gdańska uczestniczy w obradach Globalnego Parlamentu Burmistrzów w Stavanger. Pawła Adamowicza zaproszono do panelu “Miasta włączające”, który odbył się w poniedziałek, 25 września. To wyraz uznania dla wprowadzonego przez Miasto Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów oraz Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2030+.

Obrady Globalnego Parlamentu Burmistrzów w Stavanger
Obrady Globalnego Parlamentu Burmistrzów w Stavanger
www.gdansk.pl

Od niedzieli do wtorku, 24-26 września, trwa w norweskim Stavanger druga, doroczna konwencja Globalnego Parlamentów Burmistrzów (The Global Parliament of Mayors). Hasłem przewodnim tego spotkania jest "Rewolucja zarządzania jako narzędzie umacniające miasta". Obrady zaplanowano w ramach czterech głównych grup problemowych: “Wzmacnianie miasta”, “Miasta włączające”, “Miasta bezpieczne” i “Miasta zahartowane (na zmiany)”.

Prezydenta Gdańska zaproszono do udziału w panelu “Miasta włączające”, który dotyczy szeroko rozumianej integracji nowo przybyłych mieszkańców do miasta. Miasta, od początku swojej historii były miejscami integracji i spotkań różnych grup społecznych i kultur. To koegzystencja oraz kompromis są podstawą życia miejskiego. Zadaniem Miasta Gdańska jest zachowania balansu między potrzebą zmian i własnymi wartościami. Celem - wypracowywanie narzędzi, umożliwiających włączania się możliwie najszerszych grup mieszkańców, zarówno tu urodzonych, jak i przybyłych, z bliska czy daleka, w życie społeczne, gospodarcze i polityczne miasta. Wypracowana wraz z mieszkańcami Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2030+ wskazuje priorytety, takie jak otwartość, uczenie się, współpraca i mobilność, tworzące podstawy miasta prawdziwie i głęboko włączającego wszystkich w jego życie.


Prezydent Paweł Adamowicz (pierwszy z prawej) podczas dyskusji burmistrzów w Stavanger
Prezydent Paweł Adamowicz (pierwszy z prawej) podczas dyskusji burmistrzów w Stavanger
www.gdansk.pl

Inicjatywa o nazwie Globalny Parlament Burmistrzów została zaprezentowana we wrześniu 2016 w Hadze. Organizacja założona przez i dla burmistrzów ze wszystkich kontynentów, powstała z inicjatywy Benjamina Barbera, autora książki „Gdyby burmistrzowie rządzili światem” i ma na celu zmierzenie się z największymi wyzwaniami, widzianymi z poziomu dużych miast i metropolii.


CZYTAJ: Zmarł Benjamin Barber - wielki filozof polityki, który gościł w Gdańsku


Miasta są ważne i będą coraz ważniejsze - chociaż zajmują tylko 2 proc. powierzchni Ziemi, to żyje w nich ponad połowa ludzkości, zużywają ponad 75 proc. energii elektrycznej, wytwarzają 80 % PKB i emitują ponad 80 proc. zanieczyszczeń. Miasta potrafią ze sobą doskonale współpracować, niezależnie od granic i podziałów politycznych. Współpraca między miastami bazuje na doświadczeniu, ekspertyzie i przywództwie burmistrzów w pokonywaniu lokalnych wyzwań rozwojowych, wynikających z globalnych problemów. Globalny Parlament Burmistrzów podkreśla konieczność aktywnego zaangażowania miast i burmistrzów w podejmowaniu decyzji w kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi, migracjami, bezpieczeństwem miast i nierównością - kwestiami, które rządy krajowe nie chcą lub nie zawsze mogą odpowiednio rozwiązać. Burmistrzowie mają niepowtarzalną pozycję jako przywódcy i reprezentanci swoich społeczności. Ich pozycja wymaga, aby były pragmatyczne, włączające i zorientowane na działanie.

AUTOR TEKSTU: Prof. Mariusz Czepczyński


oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl