Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prezydent miasta i wojewoda pomorski podpisali umowę. Dotacja dla Biskupiej Górki

Prawie 3,5 mln zł dotacji z budżetu państwa zostanie przeznaczonych na prace związane z zabezpieczeniem osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. W poniedziałek, 17 lipca, wojewoda pomorski Dariusz Drelich i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisali umowę, dzięki której pierwszy etap inwestycji zostanie sfinansowany przez państwo w 75 proc. Zadanie jest już w trakcie realizacji, jego koniec zaplanowano na 31 października 2017 r.

Prezydent miasta i wojewoda pomorski podpisali umowę. Dotacja dla Biskupiej Górki
A
A
data publikacji: 17 lipca 2017 r.

Biskupia Górka otrzyma 3,5 mln zł na pierwszy etap prac rewitalizacyjnych
Biskupia Górka otrzyma 3,5 mln zł na pierwszy etap prac rewitalizacyjnych
Łukasz Ogrodziński/www.gdansk.pl

Popisana umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na naprawie, odbudowie, budowie, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

„Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku" to pierwszy etap inwestycji, którego koszt szacuje się na 4 269 247 zł. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło promesy na dofinansowanie zadania w kwocie 3 415 397 zł. Pozostała część pieniędzy, niezbędna do sfinansowania tego etapu, czyli 853 tys. zł, to wkład Miasta Gdańska.

- Otrzymana dotacja pozwoli na prowadzenie inwestycji zabezpieczających tereny na Biskupiej Górce i polepszenie infrastruktury tym regionie Gdańska, co będzie zrealizowane już w tym roku - wyjaśnia prezydent Paweł Adamowicz. - Cieszymy się, że miasto dostało pomoc finansową na ten cel i planujemy pozyskanie dotacji na kolejne etapy prac w 2018 r., mające zapewnić bezpieczny i przyjazny mieszkańcom rozwój dzielnicy.

Zakres robót obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejących murów oporowych oraz przebudowę znajdujących się tam sieci. Następnym, najważniejszym i najdroższym etapem będą prace stabilizacyjne osuwisk obejmujące wykonanie murów oporowych oraz mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Zostanie również wykonany drenaż. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie zabudowy biologicznej w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami.

Pozostałe etapy przedsięwzięcia zakładają wykonanie podobnych prac. Ich realizację planuje się w 2018 r. Koszt robót na 2018 r. szacuje się na kwotę ok. 5,3 mln zł. Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4,2 mln zł.-
Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl
natalia.gawlik@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl
natalia.gawlik@gdansk.pl
więcej tekstów autora