PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXXVII sesja RMG. Prezydent Gdańska z absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok

XXXVII sesja RMG. Prezydent Gdańska z absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok
Podczas sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek, 24 czerwca, po głosowaniu nad raportem o stanie miasta za 2020 rok, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Po dyskusji, radni udzielili prezydent absolutorium. Za głosowało 22 radnych, przeciw 11, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
2020 rok był trudnym rokiem budżetowo, nie tylko dla Gdańska, dlatego wdrożono politykę zdecydowanego ograniczenia wydatkowania środków publicznych w sferze działań bieżących miasta. Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas sesji Rady Miasta Gdańska 24 czerwca
2020 rok był trudnym rokiem budżetowo, nie tylko dla Gdańska, dlatego wdrożono politykę zdecydowanego ograniczenia wydatkowania środków publicznych w sferze działań bieżących miasta. Nz. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas sesji Rady Miasta Gdańska 24 czerwca
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

 

W 2020 r. budżet miasta Gdańska realizowany był w warunkach kryzysowych. Pierwszy kryzys w dochodach miasta spowodowany był m.in. obniżeniem stawki podatkowej z 18% do 17%, zwolnieniem z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia oraz podwyższeniem kosztów uzyskania przychodów (tzw. Piątka Kaczyńskiego) i objawiał się niższymi, niż wynikało z prognoz finansowych, wpływami z podatku od dochodów osób fizycznych (PIT). Ubytek w gdańskim budżecie oszacowano na 100 mln zł i nie został w żaden sposób zrekompensowany, chociażby przez wzrost udziału z podatku PIT.

Walka z kryzysem pandemicznym

Kolejny kryzys to epidemia wirusa COVID-19, która załamała zaktualizowane założenia finansowe miasta i trendy makroekonomiczne. 2020 r. to rok poświęcony polityce zdecydowanego ograniczenia wydatkowania środków publicznych w sferze działań bieżących Miasta.

- Stan pandemii COVID-19 wymagał podjęcia stanowczych kroków dla utrzymania stabilności finansów Gdańska - racjonalizacji wydatków bieżących i rygorystycznego przestrzegania zasady oszczędności przy utrzymaniu realizacji najważniejszych i kluczowych zadań i inwestycji - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Mając na uwadze spodziewany ubytek dochodów, w maju 2020 r. na mocy decyzji Prezydent Miasta Gdańska dokonano zamrożenia wydatków bieżących w kwocie 54,9 mln zł. Nałożono blokadę wydatków w planie wydatków inwestycyjnych na kwotę 70 mln zł. Kolejnym krokiem w październiku 2020 r. było podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały dotyczącej korekty dochodów i wydatków, m.in.:

  • zmniejszenia o kwotę ok. 250 mln planowanych dochodów;
  • zmniejszenia o kwotę ok. 105 mln planu wydatków bieżących;
  • przeniesienie 70 mln z planu wydatków inwestycyjnych na lata 2021-2023.

Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców

Choć sytuacja finansowa samorządów była bardzo niepewna i niestabilna, podjęto szereg działań, w celu ochrony i wsparcia gdańskich przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

Uruchomiono Gdański Pakiet Wsparcia Przedsiębiorców - pakiet narzędzi dla wsparcia lokalnej gospodarki, obejmujący m.in.:

  • odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości (skorzystało 55 podmiotów);
  • przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości (12 podmiotów);
  • umorzenie odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku od nieruchomości (19 podmiotów);
  • obniżenie do 1 zł i umorzenie czynszów w gminnych lokalach użytkowych

- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że ten trudny rok udało się zakończyć nadwyżką operacyjną, to prawie 238 mln zł, i niemal dwukrotnie niższym niż planowaliśmy kredytem na sfinansowanie inwestycji - komentuje Izabela Kuś, skarbniczka Gdańska.

 

Pomimo trudnego roku, Gdańsk utrzymał tempo inwestycyjne. Zrealizowano m.in. przebudowę wiaduktu Biskupia Górka (koszt 140 mln zł)
Pomimo trudnego roku, Gdańsk utrzymał tempo inwestycyjne. Zrealizowano m.in. przebudowę wiaduktu Biskupia Górka (koszt 140 mln zł)
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Wydatki znacznie niższe od zaplanowanych

Dochody zostały zaplanowane na poziomie 4 011,8 mln zł, a wykonane na poziomie 3 929,3 mln zł. Miasto wydało w sumie ponad 400 mln zł mniej, niż zaplanowano. Deficyt ostatecznie wyniósł 6,4 mln zł. Najwięcej pieniędzy poszło do sektora edukacji. Po raz kolejny Gdańsk dołożył blisko połowę środków potrzebnych do funkcjonowania m.in szkół. Z subwencji rządowej, dedykowanej edukacji, trafiło do budżetu miasta 585,8 mln zł, a podatnicy Gdańska dołożyli 512 mln zł. Komunikacja miejska pochłonęła blisko 413 mln zł, w tym z budżetu do transportu miasto dopłaciło ponad 286 mln zl.

Inwestycje w infrastrukturę i edukację

Gdańsk utrzymał tempo inwestycyjne. Inwestycje w Alei Pawła Adamowicza, przebudowa na Stogach, zakupy taboru, w ramach unijnego dofinansowania GPKM IV A pochłonęły ponad 577 mln zł. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka to koszt 140 mln zł. Ponad 120 mln zł miasto wydało na inwestycje związane z systemem gospodarowania wodami opadowymi, w tym inwestycje przeciwpowodziowe, m.in rozpoczęcie budowy zbiornika Jaśkowa Dolina. Na przebudowę węzłów integracyjnych, dojazdy i parkingi do przystanków PKM, poszło ponad 94 mln zł. Na przebudowę gdańskich szkół przeznaczono 110 mln zł, a do szkół zawodowych na inwestycje trafiło 66 mln zł. Gdańsk kontynuował budowę mieszkań, TBS-y zostały dofinansowane na poziomie 26 mln zł. W 2020 roku miasto wciąż remontowało drogi, chodniki i oświetlenie na co zostało przeznaczonych w sumie 40 mln zł.

Budżet Gdańska bez 500 plus

Przeniesienie rządowego programu 500 plus do ZUS w kolejnych latach będzie skutkowało spadkiem dochodów miasta o blisko 500 mln zł. Zgodnie z decyzją rządu, za wypłatę programu ma odpowiadać właśnie państwowa instytucja.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA Z SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA

Oprac. AO

Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze
Daniel StenzelUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaRzecznik Prasowy Prezydentadaniel.stenzel@gdansk.gda.pl
Daniel Stenzel - najnowsze