PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pomoc, aktywizacja i edukacja - w Gdańsku powstało Centrum Aktywności Lokalnej

Pomoc, aktywizacja i edukacja - w Gdańsku powstało Centrum Aktywności Lokalnej
W czwartek, 12 sierpnia 2021 r., Aleksandra Dulkiewicz odwiedziła nową wielofunkcyjną przestrzeń przy ul. Wadowickiej 5. Centrum Aktywności Lokalnej to miejsce, które połączy trzy różne placówki świadczące usługi dla mieszkańców dzielnic Siedlce, Ujeścisko-Łostowice, Chełm z Orunią Górną oraz Wzgórze Mickiewicza.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W budynku przy ul. Wadowickiej 5 działać będą: Dom Sąsiedzki z Biblioteką Społeczną, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 oraz Centrum Pracy Socjalnej nr 6 wraz z Punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego
W budynku przy ul. Wadowickiej 5 działać będą: Dom Sąsiedzki z Biblioteką Społeczną, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 oraz Centrum Pracy Socjalnej nr 6 wraz z Punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


- Takiego miejsca jak to, jeszcze w Gdańsku nie było. To tutaj wypracowywany będzie standard tego, jak w przyszłości mogą wyglądać podobne Centra Aktywności Lokalnej w innych dzielnicach – mówiła podczas wizyty Aleksandra Dulkiewicz. - Cieszę się, że powstało takie miejsce, w którym możliwa będzie zarówno aktywizacja czy edukacja lokalnej społeczności, ale także świadczenie jej pomocy zarówno prawnej, jak i psychologiczno-pedagogicznej.

Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5 to prawie 1,5 tys. metrów kwadratowych. Na trzech kondygnacjach rozmieszczone zostały: Dom Sąsiedzki z Biblioteką Społeczną, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 przeniesiona z ul. Związku Jaszczurczego nr 4 oraz Centrum Pracy Socjalnej nr 6 przeniesione z ulicy Szarej 32/33 wraz z Punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego.

W porozumieniu z gminą Gdańsk, ze względu na konieczność tworzenia dodatkowych funkcji społeczno-edukacyjnych w południowej części miasta, inwestycję z wyposażeniem "pod klucz" wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną zrealizowało Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jej łączny koszt wyniósł około 10 mln zł brutto i został sfinansowany z kapitału wniesionego do spółki przez Gdańsk, kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ze środków własnych spółki.

- Tutaj będziemy praktykować współpracę pomiędzy organizacjami świadczącymi różne usługi, co stanowić będzie też dla nas test współzarządzania. To jedno z pierwszych miejsc, w którym podejmowane będą takie działania – podkreśla Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Jest to projekt innowacyjny, który będziemy chcieli w przyszłości upowszechniać. 

 

Dom Sąsiedzki z Biblioteką Społeczną prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice „Nasze Ujeścisko”

Nowa przestrzeń w dzielnicy swoją działalność rozpocznie we wrześniu. W tym miejscu zajęcia organizowane będą także przez: Pałac Młodzieży i Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Prowadzone będą m.in. działania społeczne inicjowane przez lokalną społeczność, realizowane będą zajęcia dla dzieci i młodzieży w zakresie: muzyki, plastyki, teatru, tańca, żeglarstwa, informatyki, prowadzonych w formie kół zainteresowań, a także zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Gdańska m.in. w zakresie: animacji czasu wolnego, cheerleadingu, gimnastyki korekcyjnej, plastyki czy turystyki.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 od września

Poradnia obecnie mieszcząca się na ul. Związku Jaszczurczego nr 4 w Gdańsku zostanie przeniesiona do nowej siedziby w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5. Swoje usługi zacznie świadczyć we wrześniu. Jej głównym zadaniem będzie diagnozowanie dzieci i młodzieży, wydawanie opinii i orzeczeń, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia wydawać będzie także opinie m.in. w sprawach: wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej czy udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

W czwartek, 12 sierpnia 2021 r., nową wielofunkcyjną przestrzeń przy ul. Wadowickiej 5 odwiedziła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wraz z Moniką Chabior, z-cą prezydent Gdańska
W czwartek, 12 sierpnia 2021 r., nową wielofunkcyjną przestrzeń przy ul. Wadowickiej 5 odwiedziła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Centrum Pracy Socjalnej nr 6 już działa

Od 1 lipca w Centrum Aktywności Lokalnej działa już CPS nr 6 przeniesiony z ulicy Szarej 32/33. Specjaliści zapewniają klientom m.in. pomoc finansową, rzeczową, specjalistyczną, w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i usług opiekuńczych. Służą wsparciem informacyjnym, aktywizującym zawodowo oraz społecznie.

W ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego wsparcie dostępne jest dla osób, których nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają konsultacji m.in. w zakresie spraw rodzinnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, spadkowych oraz mieszkaniowych. Pomagają osobom zadłużonym, będącym w kryzysie ekonomicznym. 

Gdy wymaga tego sytuacja, potrzebujący mieszkańcy kierowani są także do innych instytucji i organizacji pomocowych w mieście. W ciągu roku z różnych form pomocy świadczonej przez pracowników CPS 6 korzysta ponad trzy tysiące osób.

Kontakt do CPS nr 6 pod numerem tel.: 58 322 40 00, (pon., wt. i czw. w godz. 7.30-15.30, śr. w godz. 8.00-17.00, pt. w godz. 7.30-14.30).

oprac. AU

Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze
Patryk RosińskiUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowy
Patryk Rosiński - najnowsze