PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz u Pracodawców Pomorza

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz u Pracodawców Pomorza
O możliwościach współpracy między gdańskim samorządem a przedsiębiorcami, o planach rozwojowych oraz o wyzwaniach stojących przed Miastem Gdańsk i metropolią, rozmawiano podczas spotkania prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z Pracodawcami Pomorza - największej w naszym regionie organizacji skupiającej przedsiębiorców.
Spotkanie otworzył Zbigniew Canowiecki prezydent Pracodawców Pomorza
Spotkanie otworzył Zbigniew Canowiecki prezydent Pracodawców Pomorza
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Spotkanie odbyło się na zaproszenie i w siedzibie Pracodawców Pomorza, w poniedziałek, 7 października. Prezydent organizacji Zbigniew Canowiecki na początku przedstawił gościowi niedawno wybrany zarząd i radę PP, opisał pokrótce podejmowane przez nią inicjatywy. Później przedstawił Aleksandrze Dulkiewicz propozycje współpracy między samorządem Gdańska a przedsiębiorcami. Mówił m.in. o:

 

  • Gdańskiej Radzie Inwestorów i Deweloperów, która powstała z inicjatywy śp. prezydenta Pawła Adamowicza i ostatecznie nie podjęła” zbyt aktywnej działalności”. Zbigniew Canowiecki przypomniał, że na parę dni przed śmiercią Paweł Adamowicz zaproponował, by rada funkcjonowała przy PP. Zapytał prezydent Dulkiewicz, jaką ona widzi przyszłość dla tego organu.

 

  • PP zastanawiali się nad możliwością powołania rady gospodarczej przy Mieście Gdańsku. - Nie oczekujemy, że będzie nas pani prezydent zaszczycała na każdym spotkaniu. Jest grono zastępców prezydent i dyrektorów wydziałów, czy jednostek miejskich, z którymi chętnie podjęlibyśmy cykliczną, branżową dyskusję - zaznaczył Canowiecki.

 

  • Padł także pomysł powołania metropolitalnego forum rozwoju gospodarczego, które zajmowałyby się kwestiami nie tylko stricte gospodarczymi, ale także mediacjami, społeczną odpowiedzialnością biznesu, promowaniem zasad równości i tolerancji wśród przedsiębiorców. Organ miałby być efektem współpracy PP, Międzynarodowych Targów Gdańskich, Agencji Rozwoju Pomorza, investGDA i Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

  • Zbigniew Canowiecki podjął ważną dla pracodawców kwestię wznowienia działalności Gdańskiej Rady Oświatowej: - Przez trzy kadencje była dobrym forum wymiany poglądów między naszym środowiskiem i szkołami.

 

Spotkanie odbyło się na zaproszenie i w siedzibie Pracodawców Pomorza, w poniedziałek, 7 października
Spotkanie odbyło się na zaproszenie i w siedzibie Pracodawców Pomorza, w poniedziałek, 7 października
Grzegorz Mehring/www.gdansk.plAleksandra Dulkiewicz przypomniała, że przez dwa lata była zastępcą prezydenta Gdańska odpowiedzialnym za politykę gospodarczą: - Wątki poruszone przez prezydenta Canowieckiego są dla mnie bardzo istotne, jak i wasza główna bolączka - kwestie związane z zatrudnieniem cudzoziemców.

Podkreśliła, że zabiegi o utworzenie metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot nie ustają: - Niezależnie od wyników wyborów będziemy o nią zabiegać. Kiedy tylko ustalony zostanie skład nowego parlamentu, chcę zaprosić na spotkanie pomorskich posłów i senatorów w sprawie ustawy dla naszej metropolii. Metropolia jest kluczem do rozwoju nie tylko samorządów, ale także gospodarki w naszym regionie. Liczę na współpracę z państwem.

 

Prezydent podziękowała także PP za zorganizowanie w listopadzie ubiegłego roku debaty o przyszłości terenów postoczniowych w Gdańsku. Zapewniła, że jest w stałym kontakcie z minister Magdaleną Gawin (generalnym konserwatorem zabytków).

- Temat jest trudny - zaznaczyła. - Chcemy zachować dziedzictwo kultury przemysłowej na tym terenie, ale bez właścicieli gruntów postoczniowych, którzy w większości są gotowi do współpracy, tego zrobić się nie da. Biuro Rozwoju Gdańska ściśle współpracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, pomagając przygotować plan zarządzania tym terenem. Miasto Gdańsk już dwa razy szykowało wnioski o wpisanie terenów postoczniowych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a dziś pracę wykonuje się od nowa…

 

Na spotkaniu obecni byli przedsiębiorcy nie tylko z Gdańska, ale także z regionu
Na spotkaniu obecni byli przedsiębiorcy nie tylko z Gdańska, ale także z regionu
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Jeśli chodzi o reaktywację rady deweloperów i inwestorów “pod parasolem” PP, prezydent uznała, że jest potrzebna. - Dla mnie testem na współpracę z inwestorami w Gdańsku jest tzw. zespół szesnastkowy, w którym wypracowywane są ustalenia dotyczące wkładu prywatnych inwestorów w rozwój sieci drogowej miasta - przypomniała. -  To ciało, w którym nie nakazujemy, lecz wspólnie z przedsiębiorcami wypracowujemy rozwiązania.

 

Aleksandra Dulkiewicz przypomniała, że Gdańska Rada Oświatowa jest ciałem doradczym Rady Miasta Gdańska, obiecała, że podejmie rozmowę o jej przywróceniu z przewodniczącą RMG Agnieszką Owczarczak.

 

Wśród kluczowych dla miasta inwestycji prezydent Gdańska wymieniła m.in: 

- trasę Gdańsk Południe - Wrzeszcz z trasą tramwajową (miasto wciąż czeka na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska),

- Nową Bulońska, 

- wiadukt Biskupia Górka

- dalszą rozbudowę ul. Kartuskiej w stronę Żukowa (do 2022 roku miałby powstać fragment do skrzyżowania z ul. Otomińską).

 

Transmisja wideo z wydarzenia 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl