PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Prawie 110 mln zł zainwestowanych w podniesienie jakości edukacji w Gdańsku

Prawie 110 mln zł zainwestowanych w podniesienie jakości edukacji w Gdańsku
1841 tabletów, 352 laptopy, specjalistyczne pracownie, prawie 20 tys. uczniów objętych zajęciami dodatkowymi, ponad 3 tys. przeszkolonych nauczycieli, 35 nowych oddziałów przedszkolnych, czy wreszcie modernizacja szkół zawodowych - to tylko niektóre z efektów sześciu wielkich projektów edukacyjnych zrealizowanych w Gdańsku i współfinansowanych z funduszy unijnych.
Podczas konferencji odbyła się także prezentacja części zakupionego już dla gdańskich szkół wyposażenia, tu - klocki umilające naukę matematyki
Podczas konferencji odbyła się także prezentacja części zakupionego już dla gdańskich szkół wyposażenia, tu - klocki umilające naukę matematyki
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Nie ma w Gdańsku publicznej szkoły podstawowej czy szkoły zawodowej, której uczniowie i nauczyciele nie skorzystaliby z dobrodziejstw któregoś z czterech wielkich projektów edukacyjnych (pozostałe dwa dotyczyły przedszkoli) realizowanych w latach 2016 - 2020.

Projekty są warte w sumie blisko 110 mln zł i współfinansowano je (średnio w 85 proc.) z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podsumowanie korzyści, jakie przyniosły te pieniądze gdańskiej oświacie, przeprowadzono podczas dużej konferencji dla specjalistów branży educkacyjnej, która odbyła się w czwartek, 20 grudnia, w Europejskim Centrum Solidarności (zaproszeni na wydarzenie nauczyciele i dyrektorzy skorzystali też z serii warsztatów tematycznych - przyp. red.).

I choć projekty te to nie tylko “twarde” inwestycje w wyposażenie szkół (opisujemy je w dolnej części tekstu), podczas konferencji odbyło się symboliczne przekazanie mobilnych pracowni tabletowych firmy Apple, które trafią do wszystkich 71 gdańskich szkół podstawowych. W każdym zestawie jest 25 iPadów dla uczniów, jeden nauczycielski, stacje dokujące oraz zintegrowany z nimi ekran do prezentacji. Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, który na taką skalę wyposaża szkoły w tego rodzaju sprzęt. Dzięki niemu nauczyciele będą mogli wplatać kreatywne formy zajęć w nauczanie “zwykłych’ przedmiotów. Apple zapewnia 400 scenariuszy wykorzystania swojego programu “Każdy może tworzyć” . Tablety będą także służyły do nauki programowania w języku Swift, a firma w ramach zakupu najpierw nauczy pedagogów “kodowania”, o czym zapewniła obecna na konferencji Małgorzata Szczepanik-Szypuła, dyrektor ds. edukacji Apple Polska.


Symboliczne przecięcie wstęgi do iPad`ów dla gdańskich szkół, od l.: z-ca prezydenta Gdańska Pitor Kowalczuk; Emilia Kosińska z-ca skarbnika UMG oraz Andrzej Kowalczys - radny Miasta Gdańska
Symboliczne przecięcie wstęgi do iPad`ów dla gdańskich szkół, od l.: z-ca prezydenta Gdańska Pitor Kowalczuk; Emilia Kosińska z-ca skarbnika UMG oraz Andrzej Kowalczys - radny Miasta Gdańska
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


- 110 mln złotych wydanych z funduszy unijnych to jedno, ale samo się nie zrobiło, trzeba to wydać umiejętnie. Wszystko poszło fantastycznie, ostatecznie z działań projektowych skorzystało jeszcze więcej osób, niż zakładano na początku - powiedział Piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta Gdańska ds. społecznych. - Dziękuję partnerom projektów, bez których Miasto nie byłoby w stanie ich przeprowadzić. Dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół za entuzjazm i zaangażowanie. Sprzęt może się zestarzeć, ale to co zostaje, to potęga umysłów przeszkolonych nauczycieli, którzy zechcą pracować z kolejnymi rocznikami mając te fantastyczne, nie tylko techniczne, narzędzia do dyspozycji. A sprzęt w razie potrzeby będziemy wymieniać.

Wspomniani przez prezydenta Piotra Kowalczuka partnerzy, którzy współrealizowali dwa pierwsze z poniższej listy projekty, to Fundacja Edukacyjna ODiTK; Stowarzyszenie Morena, firma VULCAN, firma DC Edukacja oraz reprezentujące partnera wiodącego (Miasto Gdańsk) Biuro Projektów w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.


Partnerzy gdańskich projektów otrzymali dosłownie `wielkie` podziękowania za współpracę z miastem od prezydenta Gdańska, a przekazał je z-ca prezydenta Piotr Kowalczuk. Od pr. z dyplomami: Aleksandra Kulik z Biura Projektów w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień; Dagmara Gajewska z firmy Vulcan; Dariusz Kołodziejczyk z firmy DC Edukacja; Zofia Lisiecka z Fundacji Edukacyjnej ODiTK
Partnerzy gdańskich projektów otrzymali dosłownie `wielkie` podziękowania za współpracę z miastem od prezydenta Gdańska, a przekazał je z-ca prezydenta Piotr Kowalczuk. Od pr. z dyplomami: Aleksandra Kulik z Biura Projektów w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień; Dagmara Gajewska z firmy Vulcan; Dariusz Kołodziejczyk z firmy DC Edukacja; Zofia Lisiecka z Fundacji Edukacyjnej ODiTK
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Co dokładnie wydarzyło się w gdańskiej edukacji w ramach wspomnianych projektów?

  • PROJEKT “ROZWIJAMY KOMPETENCJE I PROGRAMUJEMY PRZYSZŁOŚĆ”

W ramach 82 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych i nowych modułów nauki wdrażanych w czasie lekcji 8 800 uczniów gdańskich szkół podstawowych rozwijało swoje umiejętności w obszarach:

- matematycznym, informatycznym (pracując z robotami LEGO), naukowo – technicznym (tworząc modele pojazdów EKO, eksperymentując z energią odnawialną)

- językowym (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego)

- przedsiębiorczości (w szkołach powstało 28 spółdzielni uczniowskich)

- kompetencji społecznych: mediacje rówieśnicze, trening zastępowania agresji, warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty żeglarskie, pierwsza pomoc, różne rodzaje terapii.


W ramach tego samego projektu 1,5 tysiąca nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, kursy i warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb, dzięki którym poznali nowe metody nauczania, pracy z uczniem, terapii.


Zakupiono także duże ilości sprzętu dla wyposażenia placówek, m.in.:

835 tabletów, 200 laptopów, 37 monitorów interaktywnych, 38 rzutników, 4 sale do terapii Integracji sensorycznej oraz terapii neurologicznej, 5 pracowni komputerowych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, 8 zestawów do komunikacji alternatywnej dla uczniów o specjalnych potrzebach, 64 zestawy do nauki programowania, 120 zestawów do eksperymentów z fizyki, 160 modeli pojazdów EKO.W szkołach uczniowie mogą budować z klocków robotycznych LEGO np. słonie i programować je
W szkołach uczniowie mogą budować z klocków robotycznych LEGO np. słonie i programować je
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


  • PROJEKT „SZKOLIMY UCZNIÓW PRZEDSIĘBIORCZYCH, EMPATYCZNYCH, ROZSĄDNYCH. GDAŃSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE”

W ramach 92 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych i nowych modułów nauki wdrażanych podczas lekcji 11 000 uczniów rozwijało swoje umiejętności w obszarach:

- matematycznym – Bąbel gdański (dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas II-III), informatycznym (tworzenie robotów LEGO)

- językowym (zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego, obóz językowy dla 100 najlepszych uczniów)

- kompetencji społecznych (np. mediacje rówieśnicze, mindfulness i komunikacja empatyczna), warsztaty żeglarskie, pierwsza pomoc, tutoring szkolny, różne rodzaje terapii.


Studia podyplomowe, kursy, szkolenia i warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb przeszło 1 800 nauczycieli.


Zakupiono m.in.: 1006 tabletów, 152 laptopy, 41 monitorów interaktywnych, 35 wideoprojektorów, 13 sal do terapii Integracji sensorycznej, 2 sale do pracy metodą Marii Montessori, 2 pracownie kulinarne i 2 stolarskie, 7 pracowni – ogrodów przyszkolnych ze stacjami meteorologicznymi, 10 zestawów do komunikacji alternatywnej, 8 zestawów do terapii Tomatisa, 5 zestawów do terapii Biofeedback, 71 zestawów do nauki matematyki, 142 zestawy do nauki podstaw programowania, 85 zestawów do nauki programowania w kl. 4-6,

80 zestawów SAM LABS STEAM do kreatywnej nauki.Modele pojazdów EKO do samodzielnego konstruowania, jest ich w szkołach 160
Modele pojazdów EKO do samodzielnego konstruowania, jest ich w szkołach 160
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


  • PROJEKT „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKÓŁ ZAWODOWYCH: BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GDAŃSKU”

Projekt zakłada modernizację i adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni w wybranych gdańskich szkołach. Wszystkie powinny być zrealizowane w 2019 r. Szkoły objęte projektem to: Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Łączności, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „CONRADINUM”.  • PROJEKT „GDAŃSK MIASTEM ZAWODOWCÓW – PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI ZAWODOWEJ”

2750 uczniów gdańskich szkół zawodowych skorzystało w ramach projektu z doradztwa zawodowego, przeszło staże oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

150 nauczycieli i 8 instruktorów praktycznej nauki zawodu skorzystało ze szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne.


Fragment pracowni energii odnawialnej
Fragment pracowni energii odnawialnej
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


  • PROJEKT„GMINA MIASTA GDAŃSKA: TWORZYMY NOWE MIEJSCA DLA PRZEDSZKOLAKÓW”

Projektem objętych zostało pięć przedszkoli w Gdańsku, w trakcie realizacji powstało w sumie 25 nowych oddziałów przedszkolnych dla 622 przedszkolaków, w tym:

- Przedszkole nr 82 przy ul. Damroki; 10 nowych oddziałów przedszkolnych dla 250 dzieci

- Przedszkole nr 83 przy ul. Stanisława Dąbka; 7 nowych oddziałów przedszkolnych dla 175 dzieci

- Przedszkole nr 80 przy ul. Kolorowej; 6 nowych oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci

- Przedszkole nr 39 przy ul. Opackiej; 1 nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci

- Przedszkole nr 81 przy ul. Wilka Krzyżanowskiego; 1 nowy oddział przedszkolny dla 22 dzieci

W większości wymienionych przedszkoli pieniądze przeznaczono na pełne wyposażenie placówek - sal dydaktycznych, szatni, kuchni, w dwóch przeprowadzono przebudowy, dzięki którym utworzono dodatkowe sale dla przedszkolaków. Zapewniono także finansowanie bieżącego utrzymania nowych oddziałów od 1 września 2018 r .do 31 sierpnia 2019 r.


  • PROJEKT „PRZEDSZKOLA W DZIELNICACH ROZWOJOWYCH MIASTA GDAŃSKA – PRZEDSZKOLE PRZY UL. LAWENDOWE WZGÓRZE 1”

W przedszkolu przy Lawendowym Wzgórzu powstało 10 nowych oddziałów dla 250 przedszkolaków. W ramach Projektu zrealizowano pełne wyposażenie sal dydaktycznych wraz z łazienkami i zapleczem, w meble oraz sprzęt zgodnie z technologią informacyjno-komunikacyjną, zakupiono pomoce dydaktyczne, wyposażenie szatni, wyposażenie sali wielofunkcyjnej, wyposażenie placów zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi. Zapewniono także finansowanie bieżącego utrzymania nowych oddziałów od 1 września 2018 r .do 31 sierpnia 2019 r.


Sala dydaktyczna przedszkola przy Lawendowym Wzgórzu - jednego z beneficjentów programów dla przedszkoli, tuż przed otwarciem
Sala dydaktyczna przedszkola przy Lawendowym Wzgórzu - jednego z beneficjentów programów dla przedszkoli, tuż przed otwarciem
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl
oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl