PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pracownicy służby zdrowia nagrodzeni. Za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta

Pracownicy służby zdrowia nagrodzeni. Za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta
Aleksandra Dulkiewicz w poniedziałek, 21 października, wręczyła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia - za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. W tegorocznej edycji przyznano cztery nagrody w łącznej wysokości 30 tysięcy złotych: pierwsza w wysokości 10 000 zł i cztery wyróżnienia po 5 000 zł.
Laureaci i nominowani do Nagrody z władzami Gdańska
Laureaci i nominowani do Nagrody z władzami Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Pomysłodawcą Nagrody był śp. prezydent Paweł Adamowicz, a w tym roku wyróżnienia przyznane zostały już po raz jedenasty. Do Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody wpłynęło 15 wniosków, z których 14 spełniło wymogi formalne. Wnioski mogły składać wszystkie podmioty działalności leczniczej, w tym szpitale, przychodnie itp.

- Ten rok zaczął się tragicznie, godzinami spędzonymi w szpitalu przy prezydencie Pawle Adamowiczu - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Ale to właśnie uświadomiło mi, jak ważna jest Wasza praca, pracowników służby zdrowia. Ta nagroda jest właśnie za to wszystko, co z takim sercem robicie: za solidarność, za pomoc, za bliskość z chorymi i cierpiącymi. I za to Wam bardzo dziękuję.


Przypomnijmy, że Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Stanowi okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, umożliwia także wyrażenie uznania władz miasta przedstawicielom zawodów medycznych oraz skutecznym realizatorom programów profilaktycznych.

W dotychczasowych dziesięciu edycjach Nagrody przyznano ogółem 67 nagród finansowych, w tym 14 głównych: 7 pielęgniarkom i 7 lekarzom. Uhonorowywano 51 kobiet i 16 mężczyzn:

 • 30 pielęgniarek
 • 29 lekarzy
 • 5 położnych
 • 1 ratownika medycznego
 • 2 lekarzy stomatologów.

- Warto podkreślić bardzo dobrą współpracę Gdańska z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgową Izbą Lekarską. Członkowie tych instytucji brali udział w pracach Komisji - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług wspólnych. - W ubiegłym tygodniu natomiast podpisaliśmy porozumienie o współpracy Gdańska i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Miasto udostępnia miejsce na szkolenie pielęgniarek, a Izba zapewnia możliwość udziału uczniom w zajęciach dydaktycznych i projektach edukacyjnych.

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w 2019 roku dla pracowników gdańskiej Służby Zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta mogła otrzymać osoba, która (w nawiązaniu do & Regulaminu):

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • stale podnosi kwalifikacje zawodowe,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
 • propaguje holistyczne podejście do pacjenta,
 • wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,
 • buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,
 • dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
 • angażuje się w realizację programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Lista nagrodzonych w XI edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia:

 

Zdobywca głównej nagrody Maciej Niedźwiecki
Zdobywca głównej nagrody Maciej Niedźwiecki
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Nagrodę główną w wysokość 10 000 zł otrzymał Maciej Niedźwiecki – rekomendowany przez Fundację Pomorskie Hospicjum dla Dzieci oraz grupę Pacjentów.

Staż pracy zawodowej: 19 lat. Wykształcenie: doktor nauk medycznych; specjalista II stopnia z zakresu pediatrii; specjalizacja z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej; specjalizacja w dziedzinie immunologii klinicznej - w trakcie; w trakcie habilitacji.

Cechy szczególne i wyróżniające osiągnięcia:

- autor i współautor publikacji naukowych, głównie z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej;

- pracownik Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii UCK/GUMED w Gdańsku oraz Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci;

- realizator programów terapeutycznych i badań naukowych z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej;

- w Klinice odpowiedzialny za realizację aktualnych, międzynarodowych protokołów, w tym protokołu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci ( ALLIC 2002);

- zainteresowany badaniami choroby resztkowej ( MRD ) w ALL i ANLL w oparciu o diagnostykę cytometryczną, a także diagnostyką cytogenetyczną w oparciu o najnowsze metody diagnostyczne- nawiązał ścisłą współpracę ze specjalistami z tego zakresu;

- od lat zajmuje się walką z bólem u dzieci z chorobą nowotworową oraz specyfiką opieki hospicyjnej nad pacjentem zdyskwalifikowanym z radykalnego leczenia chemicznego;

- współzałożyciel i aktualny Przewodniczący Rady Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci;

- od 18 lat związany z ruchem hospicyjnym, początkowo jako wolontariusz, a później jako lekarz pacjentów dorosłych i dzieci;

- w 2009 roku uhonorowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;

- zaangażowany w projekt „poMOC", realizowane ze środków miasta;

- inicjator cyklicznych konferencji;

- rekomendowany przez grupę Pacjentów.

 

Cztery wyróżnienia w wysokości 5 000 zł otrzymały:

Beata Lewicka – rekomendowana przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpital im. M. Kopernika oraz grupę Pacjentów.

Staż pracy zawodowej: 34 lata. Wykształcenie: magister pielęgniarstwa; specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.

Cechy szczególne i wyróżniające osiągnięcia:

- pielęgniarka oddziałowa w Klinicznym Oddziale Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed w Szpitalu im. Kopernika w Gdańsku;

- przewodnicząca Rady Pielęgniarek i Położnych Oddziałowych w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku;

- instruktorka kształcenia pielęgniarek na kursach specjalizacyjnych w ramach zajęć praktycznych i wykładów teoretycznych z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego i anestezjologicznego;

- wprowadza w życie innowacyjne pomysły, zaobserwowane podczas stażu/wolontariatu w amerykańskim szpitalu;

- nawiązała ścisłą współpracę między swoim Oddziałem a Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;

- delegatka Zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w latach 2011-2015;

- członkini Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku- aktywna działaczka w Komisji ds. Kształcenia;

- rekomendowana przez grupę Pacjentów.

 

Anna Liberek – rekomendowana przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha.

Staż pracy zawodowej: 36 lat. Wykształcenie: profesor nauk medycznych; specjalistka II stopnia z zakresu pediatrii; specjalistka z zakresu gastroenterologii dziecięcej.

Cechy szczególne i wyróżniające osiągnięcia:

- członkini Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Pediatrii;

- kierowniczka Oddziału Pediatrycznego Szpitala św. Wojciecha;

- zdobywczyni licznych certyfikatów uczestnictwa w konferencjach naukowych związanych z dziedziną gastroenterologii dziecięcej, hepatologii dziecięcej, neonatologii, alergologii, epidemiologii, żywienia niemowląt i małych dzieci;

- certyfikat hepatologa przyznany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne;

- wykładowczyni w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;

- wieloletnia wykładowczyni na sympozjach i w konferencjach naukowych dla lekarzy i pielęgniarek, związanych z dziedziną gastroenterologii dziecięcej, hepatologii dziecięcej, neonatologii, alergologii;

- promotorka prac doktorskich;

- działa na rzecz Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę;

- współuczestniczy w turnusach rehabilitacyjnych;

- działa na Rzecz Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom LIVER, zajmującym się ratowaniem życia i zdrowia chorych dzieci po przeszczepach wątroby z różnorodnymi chorobami wątroby i dróg żółciowych;

- zdobywczyni Róży Pacjenta w 2014 roku;

- zdobywczyni II nagrody naukowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci za najlepszą pracę opublikowaną w latach 2012-2013 w czasopiśmie posiadającym Impact Factor.

 

Anastasia Kalogridou-Błajet - rekomendowana przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

Staż pracy zawodowej: 39 lat. Wykształcenie: dyplomowana położna; specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego - tytuł położna specjalista; magister pedagogiki socjalnej i edukacji zdrowotnej. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej; kurs specjalistyczny w dziedzinie: Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych; kurs kwalifikacyjny: Organizacja i Zarządzanie.

Cechy szczególne i wyróżniające osiągnięcia:

- wieloletnia pracownica Kliniki Położnictwa oraz Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej;

- położna oddziałowa Kliniki Ginekologii Onkologicznej;

- wieloletnia członkini Zespołu do Spraw Jakości Usług Medycznych;

- inicjatorka nowatorskich działań podnoszących jakość usług zdrowotnych, m.in. wprowadziła na swoim oddziale ankiety pozwalające ocenić poziom satysfakcji pacjentek hospitalizowanych w Klinice;

- w 2000 roku zainicjowała korzystanie z implantowanych systemów dożylnego podawania, tzw. portów, które poprawiają komfort i jakość życia pacjentek w trakcie procesu leczenia onkologicznego;

- w 2008 roku nagrodzona tytułem Srebrnego Lidera przez organizatorów konkursu ,,Liderzy Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia w kategorii działalność na rzecz pacjenta";

- w 2006 roku otrzymała od środowiska pielęgniarskiego dyplom za wzorową pracę w ochronie zdrowia;

- w 2009 roku otrzymała odznakę honorową „Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia", przyznawaną przez Ministra Zdrowia;

- w 2011 zdobyła Złoty Czepek;

- powołała zespół na rzecz wprowadzenia Standardu Opieki Okołoporodowej;

- członkini wielu zespołów działających w UCK na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych;

- przyczyniła się do wprowadzenie w Klinice Położnictwa pełnego systemu Rooming-In;

- współinicjatorka Uniwersytetu dla Rodziców w UCK oraz Poradni Laktacyjnej (w trakcie tworzenia);

- w lutym 2019 roku aktywnie uczestniczyła w „przeprowadzce” Kliniki do nowej siedziby

 

Irina Mogilnaya-Wenglowska – rekomendowana przez Szpital i Ambulatorium Aresztu Śledczego w Gdańsku oraz grupę Pacjentów.

Staż pracy zawodowej: 16 lat. Wykształcenie: doktor nauk medycznych; specjalistka w zakresie chorób wewnętrznych; w trakcie specjalizacji z zakresu diabetologii. Dodatkowe kwalifikacje: odbyła staże naukowe w szwedzkim Lund University.

Cechy szczególne i wyróżniające osiągnięcia:

- pracownica Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Gdańsku, Zakładu Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed oraz Indywidualnej Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Irina Mogilnaya-Wenglowska;

- uczestniczka i współprowadząca wielu programów naukowych o charakterze profilaktyczno-epidemiologicznym o zasięgu lokalnym oraz krajowym, m.in PolKard, Natpol, Sopkard, Gdyniakard, Polski Projekt 400 Miast;

- autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych;

- prelegentka na zjazdach naukowych w kraju i zagranicą;

- prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów polskojęzycznych i angielskojęzycznych w Zakładzie Prewencji i Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK GUMed;

- zdobywczyni „Honorowego Złotego Czepka” w 2015 roku;

- w 2017 roku odznaczona przez Ministra Sprawiedliwości brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”;

- angażuje się w projekty naukowo-badawcze związane z profilaktyką zdrowotną;

- rekomendowana przez grupę Pacjentów


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI