Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Prace remontowe na jezdniach. Zmiany w organizacji ruchu drogowego

W związku z realizacją prac przy stabilizacji osuwiska na Biskupiej Górce oraz przystąpieniem do kolejnego etapu realizacji prawoskrętu z ul. Budowlanych w ul. Słowackiego zostaną wprowadzone zmiany w ruchu drogowym.

Prace remontowe na jezdniach. Zmiany w organizacji ruchu drogowego
A
A
data publikacji: 20 czerwca 2017 r.
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl