Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Spotkanie mieszkańców z prezydentem. Porozmawiajmy o Oruni - Św. Wojciechu - Lipcach

77. spotkanie obywatelskie z cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” odbędzie się w środę, 11 kwietnia, o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 16 (ul. Ubocze 3). Mieszkańcy Oruni-Św. Wojciecha-Lipiec będą mieli okazję spotkać się z prezydentem Gdańska i usłyszeć m.in. o planach inwestycyjnych, rozwojowych i społecznych dotyczących ich dzielnicy.

Spotkanie mieszkańców z prezydentem. Porozmawiajmy o Oruni - Św. Wojciechu - Lipcach
A
A
data publikacji: 10 kwietnia 2018 r.

Amfiteatr w Parku Oruńskim
Amfiteatr w Parku Oruńskim
Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Spotkanie obywatelskie, w którym może wziąć udział każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin, składa się z dwóch części. W pierwszej z nich prezydent Paweł Adamowicz prezentuje zagadnienia wypracowane podczas warsztatów i spacerów, które odbywały się 2 tygodnie przed spotkaniem. Prezydent przedstawia również zrealizowane inwestycje i opowiada o planach rozwoju dzielnicy. Nagradza jej najbardziej aktywnych mieszkańców, działających na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas drugiej części spotkania mieszkańcy mogą się zwrócić ze swoimi pytaniami do odpowiednich zastępców prezydenta, którzy w oddzielnych salach czekają na chętnych do rozmów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ci, którzy mają pytania np. o mieszkania komunalne lub remont drogi, kierują się bezpośrednio do zastępcy prezydenta ds. polityki komunalnej, a zainteresowani realizowanymi inwestycjami i planami inwestycyjnymi – do zastępcy prezydenta ds. polityki gospodarczej. Z kolei osoby interesujące się edukacją udają się do zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej, a chcące poznać miejscowe plany zagospodarowania – do zastępcy prezydenta ds. polityki przestrzennej.

Przed spotkaniem można porozmawiać z pracownikami jednostek miejskich. Od godz. 16.00 do stoisk informacyjnych zapraszają przedstawiciele: Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Centrum Świadczeń, spółki Saur Neptun Gdańsk, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Zarządu Transportu Miejskiego, straży miejskiej, policji, Wydziału Obsługi Mieszkańców UMG, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, przedsiębiorstwa Gdańskie Wody Sp. z o.o., Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Biura Rozwoju Gdańska, gdzie można zapoznać się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To okazja, aby spytać pracowników poszczególnych instytucji o konkretne zagadnienia.


Orunia-Św. Wojciech-Lipce wypięknieją

Pierwsze wzmianki na temat tej dzielnicy pojawiły się ok. 700 lat temu. Przez średniowieczną wieś Orunia-Św. Wojciech-Lipce przebiegał znany trakt kupiecki. Do Gdańska została ona przyłączona w 1933 r. Obecnie dzielnica ma charakter mieszkaniowo-przemysłowo-rolniczy. Zamieszkuje ją 14 435 osób, a wśród nich najwięcej jest kobiet. Jak przystało na długowieczną część miasta, znajdziemy tu sporo historycznych pamiątek. Wśród nich jest m.in. zabytkowy park Oruński – jeden z najstarszych (jego początki sięgają końca XVI w.) i drugi co do wielkości park miejski w Gdańsku. Stanowi on wielką gratkę dla miłośników przyrody; można w nim podziwiać unikatowe pomniki przyrody. Park Oruński w ostatnich latach przeszedł gruntowną metamorfozę i zrobił się jeszcze piękniejszy. Powstały ścieżki spacerowe, kamienne murki i drewniane pomosty. Stanęła fontanna stylizowana na XIX-wieczną. Utworzono tu zadaszony amfiteatr z 263 miejscami siedzącymi, nowoczesne place zabaw oraz siłownię na świeżym powietrzu; wyremontowano wozownię, oświetlenie i nawierzchnie alejek. Prace kosztowały 9,4 mln zł. Rewitalizacja parku opierała się na jego planie wykonanym w połowie XIX w., opublikowanym w książce Hansa Reichowa – niemieckiego architekta, znawcy gdańskich ogrodów. Dodajmy, że park Schopenhauera również ulegnie modernizacji; obejmie ona m.in. utworzenie nowych alejek spacerowych, placu zabaw, oświetlenia, fontann i ogólnodostępnej toalety, instalację monitoringu, posadzenie zieleni oraz postawienie ławek. Rozpoczęcie prac zaplanowano na lata 2019–2020.

Mieszkańcy Oruni-Św. Wojciecha-Lipiec są bardzo aktywni i chętnie biorą udział w różnych organizowanych tu przedsięwzięciach. Prężnie działają: Rada Dzielnicy, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i Gdańska Fundacja Inicjatyw Społecznych (GFIS), która jest partnerem projektu rewitalizacji dzielnicy. Na uwagę zasługuje kawiarnia Kuźnia, którą prowadzi GIFS. Są w niej zatrudnieni młodzi ludzie objęci wsparciem, którzy w ten sposób zdobywają doświadczenie zawodowe. Dodajmy, że lokal, w którym znajduje się kawiarnia, został wyremontowany i użyczony fundacji przez władze Gdańska. GFIS prowadzi też Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań”, który od lat angażuje do współpracy lokalną społeczność. Od wielu lat działa też tutaj Stacja Orunia – dom kultury prowadzony przez Gdański Archipelag Kultury.

Aktywni fizycznie mieszkańcy dzielnicy też znajdą tu coś dla siebie. W maju tego roku przewidziane jest ukończenie budowy basenu przy szkole na ul. Smoleńskiej, z którego będą mogli korzystać najmłodsi i najstarsi gdańszczanie. W tym roku planuje się także ukończenie budowy mostu nad Kanałem Raduni (ul. Starogardzka).

Mamy też dobrą wiadomość dla zmotoryzowanych i pieszych. W najbliższych latach realizowana będzie budowa tzw. bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65.

Planowana jest także kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska. W ramach programu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” zostaną przeprowadzone m.in. remont i adaptacja dawnego ratusza przy ul. Gościnnej 1. Zagospodarowany zostanie także skwer przy ul. Gościnnej i park przy ul. Związkowej. Rewaloryzacji poddany będzie rynek oruński; obejmie ona m.in. przebudowę układu drogowego i zmianę infrastruktury technicznej, renowację elementów budynków komunalnych, rewitalizację ich otoczenia. 


CZYTAJ TAKŻE:

Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Sporo inwestycji w dzielnicy, ale potrzeb wciąż dużo-
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
-
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora