PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ponad pięćset ton szkła w trzy miesiące. W sobotę, 1 października, kolejna zbiórka

Ponad pięćset ton szkła w trzy miesiące. W sobotę, 1 października, kolejna zbiórka
W dniu 1 lipca 2016 wszedł w Gdańsku obowiązek segregacji odpadów szklanych. Szkło odbierane jest raz na około 4 tygodnie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Ważne, by opakowania szklane były opróżnione z zawartości i przynajmniej wypłukane oraz niepotłuczone.

Szklane opakowania wrzucamy do zielonych pojemników

- Od dnia zmiany przepisów dotyczących segregacji odpadów (1 lipca) zebraliśmy łącznie w Gdańsku 565 ton szkła. Podczas pierwszej zbiórki w lipcu (2.07) do Zakładu Utylizacyjnego trafiło ok. 61 ton odpadów szklanych, druga zbiórka w sierpniu (6.08) to już były 152,8 tony, podczas zbiórki wrześniowej (3.09) zebrano 351,02 ton szkła - informuje dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Mieczysław Kotłowski.

Kolejna zbiórka już w sobotę, 1 października.

- Cieszymy się, że wskaźniki rosną. Wzrost ilości zebranej frakcji szklanej świadczy o tym, że jest coraz większa świadomość mieszkańców w zakresie segregacji odpadów. Na razie jednak trudno jest ocenić trend: zmieniony system funkcjonuje zbyt krótko, aby móc przewidzieć dalszą dynamikę wzrostu - dodaje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. komunalnych.

Przypomnijmy, firmy obsługujące wywóz odpadów zaczęły już w połowie maja rozwozić mieszkańcom nowe pojemniki i worki na odpady szklane. Do bloków czy wspólnot mieszkaniowych trafiły plastikowe pojemniki. Do domów jednorodzinnych dostarczony został pakiet startowy 6 worków na szkło. Worki te są sukcesywnie uzupełniane - za każdy wypełniony i oddany/odebrany worek wydawany jest przez firmę wywozową nowy (pusty) worek.

Pojemniki i worki na szkło są koloru zielonego. Jest na nich napis SZKŁO i spis tego, co można do nich wrzucać.

Ważne, aby nie tłuc szkła przed wyrzuceniem do pojemnika (jest gorszej jakości), wyrzucać opakowania opróżnione z zawartości i przynajmniej wypłukane.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl - zakładka harmonogram odbioru odpadów. Worki należy wystawiać po 20.00 dnia poprzedzającego wywóz lub najpóźniej do 6.00 rano w dniu wywozu.

Wszyscy, którzy chcą prawidłowo segregować, mogą zaopatrzyć się w specjalnie przygotowane broszury dotyczące odpadów komunalnych. Znajdą w nich szczegółowe informacje co i gdzie wyrzucać, jak postępować z odpadami niebezpiecznymi czy przeterminowanymi lekami. Broszury dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36, w BOM-ach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w BOM-ach Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.Katarzyna KaczmarekUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Katarzyna Kaczmarek - najnowsze
Katarzyna KaczmarekUrząd Miejski w GdańskuGdański Zarząd Dróg i Zieleni
Katarzyna Kaczmarek - najnowsze