PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Ponad 45 tys. uczących się gdańszczan otrzymało świadczenie "Dobry Start"
Ponad 45 tys. uczących się gdańszczan otrzymało świadczenie "Dobry Start"
Ponad 33 tysiąca wniosków o świadczenie “Dobry start” wpłynęło do Gdańskiego Centrum Świadczeń. Wnioski można było składać do końca listopada 2018 roku. Pracownicy centrum zainteresowanie tym świadczeniem wśród mieszkańców Gdańska określają jako ogromne.
45 tysięcey uczących się gdansczan otrzymało dofinansowanie na rozpoczecien roku szkolenego
Ponad 45 tysięcy uczących się gdańszczan otrzymało wsparcie finansowe w ramach świadczenia "Dobry Start"
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Świadczenie „Dobry start” to 300 złotych raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu.


Wnioski o 300 plus głównie przez internet

GCŚ zaczęło przyjmować wnioski o świadczenie „Dobry start” 1 lipca 2018 roku, od kiedy rozpoczął się nabór wniosków elektronicznych. Wnioski on-line można było składać za pośrednictwem Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Możliwość składania wniosków online spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Gdańska - wnioski elektroniczne stanowiły prawie 78 proc. wszystkich złożonych wniosków.

Od 1 sierpnia wnioski można było składać w formie papierowej. Gdańszczanie mieli do dyspozycji 8 punktów ich przyjmowania, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska. W punktach tych zostało złożonych ponad 7,7 tys. wniosków o 300 plus.


dobry_start13,5 mln zł na “Dobry Start” w Gdańsku

- Od samego początku pracownikom Centrum zależało na jak najszybszym rozpatrywaniu wniosków - mówi Arkadiusz Kulewicz z Gdańskiego Centrum Świadczeń. - Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wniosków o świadczenie „Dobry start” złożonych w lipcu i sierpniu, ich rozpatrzenie i wypłata świadczenia powinno nastąpić do końca września. Natomiast w przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i listopadzie termin rozpatrzenia wniosków wynosi 2 miesiące. Warto podkreślić, że zdecydowana większość prawidłowo wypełnionych wniosków rozpatrywana była praktycznie na bieżąco, dzięki czemu rodziny otrzymywały świadczenie na długo przed terminem.

Gdańskie rodziny otrzymały świadczenie „Dobry start” jako pierwsze w województwie pomorskim. Pierwsze wypłaty zostały uruchomione już w dniach 12-13 lipca, w wyniku czego świadczenie trafiło do ponad 1,7 tys. rodzin.  Łącznie Gdańskie Centrum Świadczeń wypłaciło do tej pory ponad 13,5 mln złotych, a z pieniędzy na wyprawkę szkolną skorzystało ponad 33,3 tys. rodzin, które otrzymały wsparcie na ponad 45 tys. dzieci.

Z końcem listopada Gdańskie Centrum Świadczeń zakończyło akcję przyjmowania wniosków o świadczenie „Dobry start”. Spóźnialscy muszą czekać na przyszły rok, żeby otrzymać świadczenia.


Więcej o programie na stronie: Gdańskiego Centrum Świadczeń

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl