Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ponad 23 mln zł, dwa lata i... ponad pół tysiąca wyremontowanych mieszkań

W ciągu ostatnich dwóch lat wyremontowano 600 mieszkań komunalnych i socjalnych. Były to lokale nierzadko mocno zdewastowane przez samych lokatorów. Prace pochłonęły ponad 23 mln złotych. - Jeszcze w tej kadencji planujemy wyremontować kolejne mieszkania – zapowiada Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. Zobaczcie, jaką metamorfozę przeszły lokale będące w zasobach naszego miasta!

Ponad 23 mln zł, dwa lata i... ponad pół tysiąca wyremontowanych mieszkań
A
A
data publikacji: 14 marca 2018 r.

Mieszkanie przed i po remoncie
Mieszkanie przed i po remoncie
źródło: GZNK

Dwa lata temu, w styczniu 2016 r., prezydent Gdańska Paweł Adamowicz ogłosił, że do końca 2017 roku miasto odnowi i przystosuje do ponownego zamieszkania 600 mieszkań. W ostatnich latach rosła bowiem liczba pustostanów oczekujących na generalny remont. Do tego powiększała się kolejka osób oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy. 

Udało się. W roku 2016 wyremontowano 300 lokali, a w roku ubiegłym zakończono procedury formalno-prawne związane z remontem kolejnych 300. W 284 mieszkaniach udało się zakończyć wszystkie prace jeszcze w 2017 r., natomiast w 16 - ze względu na ich bardzo zły stan techniczny (co przełożyło się na bardzo duży zakres prac remontowych wymagających niezbędnych pozwoleń) - przesunięto odbiór robót na rok bieżący.

Remonty te pochłonęły dokładnie 23 295 012,71 zł, z czego w 2016 r. – 11 131 012,36 zł, a w 2017 r. - 12 164 000,35 zł.

Odnawiano lokale z całego zasobu miasta, nie ograniczano się do wybranych dzielnic.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Ile kosztował remont jednego mieszkania?

W 2016 r. średni koszt robót wykonanych przez firmy zewnętrzne wyniósł 43 060 zł, co daje cenę 1047 zł za metr kwadratowy. Natomiast w 2017 r. średni koszt remontu wykonanego przez firmy zewnętrzne wynosił już 52 843,73 zł, czyli 1405 zł za metr kwadratowy.

- Wzrost kosztów w 2017 r. w stosunku do roku 2016 wynika z tego, że w pierwszej kolejności modernizacji podlegały lokale w lepszym stanie technicznym, a więc i z mniejszymi potrzebami remontowymi. W 2017 roku przeprowadzono remonty mieszkań wymagających większego zakresu prac, a co za tym idzie większych nakładów finansowych – tłumaczy Aleksandra Strug z Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Powołano specjalną Grupę Remontową

Najczęściej odnawiano lokale o powierzchni od 20 do 40 metrów kw., ale zdarzały się też większe.

Nie wszystkie prace zlecano zewnętrznym firmom. Na potrzeby tego projektu Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych powołał (1 marca 2016 r.) Grupę Remontową GZNK. 60 osób spośród trwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Gdańsku, podjęło wówczas pierwszą od dłuższego czasu pracę. Dziś grupa liczy 63 osoby, z których część pracuje od 2016 r.

Mimo zakończenia zaplanowanych remontów 600 mieszkań, zespół ten nadal realizuje zadania remontowo-budowlane na rzecz naszego miasta.

- Wykonuje remonty mieszkań, lokali użytkowych i drobnej architektury, dba również o utrzymanie placów zabaw. Grupa Remontowa realizuje również prace związane z konserwacją lokali, w ramach których interwencyjnie usuwa awarie w budynkach gminy i Skarbu Państwa administrowanych przez GZNK SZB – wylicza Aleksandra Strug.

Widok wielu mieszkań, jeszcze przed remontem, do przyjemnych zdecydowanie nie należał. Wiele z nich było kompletnie zrujnowanych przez poprzednich najemców. Na ścianach znajdował się grzyb, a większość nie było malowanych nawet kilkadziesiąt lat. Zdarzało się, że lokatorzy niszczyli, a nawet wyrywali armaturę i instalacje czy zrywali podłogi, doprowadzając mieszkania do kompletnej ruiny. Lokale te wracały do zasobów miasta zazwyczaj po eksmisji osób niepłacących czynszu lub po śmierci najemców.

Pracownicy wspomnianej Grupy Remontowej, czy też firm zewnętrznych, do dziś wspominają widok jaki zastali podczas pierwszej wizyty w poszczególnych lokalach. Przy ogromnym nakładzie pracy nawet tym najbardziej zaniedbanym mieszkaniom przywrócono funkcję użytkową, często znacząco podnosząc też ich standard.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Zły stan techniczny większości lokali wymusił wykonanie wielu specjalistycznych prac, dlatego część kompleksowych remontów mieszkań zlecono firmom zewnętrznym posiadającym odpowiednie uprawnienia. W 2016 roku z 300 remontów, aż 245 wykonały firmy zewnętrzne. W roku ubiegłym - z 284 zakończonych modernizacji, 206 zrealizowały firmy zewnętrzne.

Zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak, przypomina, że zanim rozpoczął się projekt remontów 600 lokali, GZNK odnowił w tej kadencji 115 mieszkań. Prace modernizacyjne są zresztą kontynuowane - założono, że w tym roku wyremontowane zostaną kolejne lokale.

W związku z przeprowadzonymi, bardzo kosztownymi remontami, GZNK kładzie większy nacisk na kontrole mieszkań, zarówno komunalnych jak i socjalnych. Przed przekazaniem lokali najemcom wykonywana jest dokładna dokumentacja zdjęciowa. To nie wszystko.

- Przebudowujemy obecnie strukturę GZNK. Założenie jest takie, by administratorzy pracowali więcej w terenie niż przy biurku, i aby nie byli zbytnio obciążeni pracą "papierkową". Zależy nam na tym, by cały czas funkcjonowali w przestrzeni miejskiej, dzięki czemu będziemy mieć informację zwrotną o tym, co się dzieje z naszym zasobem – tłumaczy wiceprezydent Grzelak.

Chętnych na mieszkanie nie ubywa...

Co ciekawe, w Gdańsku wciąż rośnie liczba wniosków o przyznanie mieszkań, zarówno socjalnych i komunalnych.

- W porównaniu z innymi gminami w naszym województwie, prowadzimy aktywną politykę mieszkaniową. Dzięki temu Gdańsk stał się atrakcyjnym miastem dla osób, które nie mają szans bądź są one niewielkie na otrzymanie mieszkania w gminie, w której obecnie żyją – zaznacza wiceprezydent Grzelak. - W związku z wciąż napływającymi wnioskami nie możemy zatem powiedzieć, że maleje kolejka osób oczekujących na mieszkanie.

GZNK przeprowadza remonty w gminnych zasobach, zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i użytkowych, w miarę posiadanych środków na ten cel. Realizuje także kompleksowe modernizacje budynków.

- Blisko 20 tysięcy lokali będących w administrowaniu Zarządu wymaga stałej troski o utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Realizowane jest to w formie zarówno doraźnych prac konserwacyjnych, remontów bieżących, a także w coraz większym stopniu w sposób kompleksowy. Dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych m.in. z funduszy UE, tegoroczne nakłady na działania przekroczą łączną kwotę 30 mln zł – informuje Przemysław Guzow, dyrektor Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora