PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Pomóż bezdomnemu, nie bądź obojętny! Możesz uratować komuś życie!
Pomóż bezdomnemu, nie bądź obojętny! Możesz uratować komuś życie!
Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, przebywających w miejscach niemieszkalnych, m.in w piwnicach, altanach ogródków działkowych, na klatkach schodowych domów w dzielnicach miasta. Taka informacja może uratować życie. Osoby bezdomne otrzymają natychmiastową pomoc - schronienie, żywność i opiekę w placówkach wsparcia w Gdańsku.

Styczeń 2015 roku, liczenie bezdomnych w Gdańsku
Styczeń 2015 roku, liczenie bezdomnych w Gdańsku
fot. Mateusz Ochocki/KFP

Pracownicy gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie współpracując z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi prowadzą wzmożone działania, by dotrzeć do każdego potrzebującego jeszcze przed zimą. Przekonują osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta, która obejmuje m.in. zorganizowanie schronienia, żywności, ciepłej odzieży, obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego. Akcja potrwa do wiosny.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do:

  • Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30)
  • Straży Miejskiej - tel. 986
  • Policji - tel. 997 i 112

Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.


- Dzięki akcjom Miasta, bardzo efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, osoby bezdomne w Gdańsku mogą czuć się bezpiecznie - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Coraz więcej z nich wychodzi na prostą, usamodzielnia się. Miasto realizuje kompleksowe projekty i programy mające zaktywizować potrzebujących, oferując im między innymi mieszkania treningowe, szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy.

Każdego roku ponad 60 osób bez dachu nad głową korzysta w Gdańsku ze wsparcia asystenta osoby bezdomnej, który wspiera je w procesie usamodzielnienia.

- Największym wyzwaniem jest zbudowanie relacji, która wymaga pełnego zaangażowania obu stron i chęci powrotu do świata, który stawia wymagania i oczekuje codziennego zaangażowania - zaznacza Piotr Kowalczuk. 


W Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych, m.in. schronisk oraz noclegowni, z którymi MOPR ma zawarte umowy. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Są w nich łącznie 742 miejsca (w tym stałe, dostawki oraz interwencyjne). Obecnie w placówkach przebywa 379 osób skierowanych przez gdański MOPR oraz 196 osób umieszczonych przez inne gminy.

W Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 funkcjonuje również łaźnia dla bezdomnych oraz potrzebujących. Natomiast w noclegowni niskoprogowej przy ulicy Mostowej 1 wsparcie znajdą także osoby bez dachu nad głową z interwencji, będące pod wpływem alkoholu (do jednego promila we krwi).

Adresowy wykaz domów dostępny jest na stronie www.mopr.gda.pl.

Prosimy Państwa o czujność i sygnały, które mogą uratować życie potrzebującemu człowiekowi!Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze
Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze