Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pomorski Nobel, czyli Nagrody Naukowe Miasta Gdańska wręczone

Po raz 29. gdańszczanom z wybitnymi osiągnięciami przyznano Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Uroczystość wręczenia odbyła się w rocznicę urodzin patrona nagrody - 28 stycznia. Laureaci - profesorowie Kazimierz Darowicki i Jerzy Zajadło - otrzymali nagrodę finansową w wysokości 16 tys. złotych brutto.

Pomorski Nobel, czyli Nagrody Naukowe Miasta Gdańska wręczone
A
A
data publikacji: 27 stycznia 2017 r.

Tegoroczni laureaci Nagrody Heweliusza (od lewej): prof. Kazimierz Darowicki i prof. Jerzy Zajadło
Tegoroczni laureaci Nagrody Heweliusza (od lewej): prof. Kazimierz Darowicki i prof. Jerzy Zajadło
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, nazywana także Pomorskim Noblem, to nagroda z wieloletnią tradycją. Ustanowiona została w 1987 roku, zaś pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej odbywa się rokrocznie w rocznicę urodzin Jana Heweliusza - 28 stycznia.

W sobotę 28 stycznia 2017 roku nagroda została przyznana po raz 29. Otrzymało ją dwóch naukowców: reprezentant nauk humanistycznych i społecznych, oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Przez kilkanaście lat nagroda przyznawana była jedynie w tej drugiej dziedzinie, ale w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych.

Tegoroczni laureaci to prof. dr hab. Jerzy Zajadło (nauki humanistyczne i społeczne) oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki (nauki ścisłe i przyrodnicze).

  • Profesor Jerzy Zajadło, urodzony w 1954 roku, to szanowany polski prawnik, profesor nauk prawnych. Jest specjalistą w zakresie teorii i filozofii prawa. Związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2005 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. Jerzy Zajadło został także kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, członkiem - korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Do marca 2016 roku był w kolegium redakcyjnym Przeglądu Sejmowego. Na swoim koncie ma takie publikacje, jak wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN „Filozofię prawa:, „Filozofię prawa w pytaniach i odpowiedziach” i „Po co prawnikom filozofia prawa?”. Jest publicystą prawnym „Gazety Wyborczej”.
     
  • Profesor Kazimierz Darowicki od 1981 roku jest związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie przeszedł kolejne szczeble rozwoju do stanowiska profesora zwyczajnego i kierownika Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. W swojej działalności naukowej reprezentuje nauki techniczne, a jego specjalnością zawodową jest korozja i ochrona przed korozją. W ramach prac badawczych rozwija problematykę nieliniowych pomiarów impedancyjnych i pomiarów impedancyjnych w warunkach niestacjonarnych. W swoim obszarze badawczym profesor Darowicki posiada wysoką, ugruntowaną pozycję międzynarodową. Jest autorem ponad 180 publikacji zamieszczonych w czasopismach skatalogowanych przez Instytut Informacji Naukowej (ISI Web of Science), jego prace cytowane były ponad 1200 razy, jest także autorem kilku monografii naukowych.Zrealizował ponad 300 prac badawczych dla różnych firm i koncernów. Jest inicjatorem międzywydziałowego kierunku studiów Inżynieria Materiałowa na Politechnice Gdańskiej oraz kierunku Konserwacja i Degradacja Materiałów.


Obaj gdańscy naukowcy dołączą do grona 41 dotychczas nagrodzonych już w ten sposób wybitnych gdańskich naukowców, wśród których są m.in.: prof. Danuta Popinigis z Akademii Muzycznej w Gdańsku (nagrodzona za „wybitne osiągnięcia w badaniach kultury muzycznej dawnego Gdańska, w szczególności dziejów i muzyki gdańskich carillonów historycznych”) i prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego („za sformułowanie teoretycznych podstaw eksperymentalnej interferometrii wielofotonowej stanów splątanych i badanie konsekwencji zjawisk nieklasycznych dla naszego zrozumienia podstaw teorii kwantów oraz możliwości zastosowania tych zjawisk w kwantowej komunikacji”).

Nagroda Naukowa przyznawana jest na wniosek kapituły, której przewodniczą prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład kapituły wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych. Laureat otrzymuje dyplom, statuetkę Heweliusza oraz nagrodę finansową w wysokości 16 tys. złotych brutto.-
Agata Olszewska (0)
www.gdansk.pl
agata.olszewska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Agata Olszewska (0)
www.gdansk.pl
agata.olszewska@gdansk.pl
więcej tekstów autora