PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Połowa kary od NB Tricity za niezrealizowanie systemu Mevo już na koncie Obszaru Metropolitalnego

Połowa kary od NB Tricity za niezrealizowanie systemu Mevo już na koncie Obszaru Metropolitalnego
Ponad 4 mln zł gwarancji bankowej jest już na koncie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. To połowa kary, która jest konsekwencją odstąpienia przez władze Obszaru od umowy na realizację projektu Mevo ze względu na nierzetelność wykonawcy i operatora systemu - spółki celowej NB Tricity należącej do Nextbike Polska.
Rowery MEVO - tu w oczekiwaniu na start systemu w marcu 2019 r.
Rowery MEVO - tu w oczekiwaniu na start systemu w marcu 2019 r.
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Pod koniec października, zaraz po rozwiązaniu umowy z operatorem Mevo, który nie poradził sobie z pełnym uruchomieniem systemu, władze Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia -Sopot wystąpiły do banku obsługującego NB Tricity o przelanie należnej gwarancji bankowej. Na konto Obszaru Metropolitalnego w tym tygodniu wpłynęło z tego tytułu 4,02 mln zł. Pieniądze zostaną zabezpieczone na poczet wznowienia systemu.

Gwarancja bankowa była formą zabezpieczenia wykonania umowy.

Wysokość gwarancji ustalono w maksymalnej kwocie dozwolonej przez polskie prawo zamówień publicznych, czyli w wysokości 10 proc. wartości umowy. Gwarancja działa jak swoista polisa ubezpieczeniowa - przed podpisaniem umowy wykonawca musiał wykupić gwarancję od banku, a prawa do jej uruchomienia przysługiwały OM GGS.

- W przetargu na realizację (systemu roweru metropolitalnego - red.) mogły wziąć udział wyłącznie firmy, które spełniały wyśrubowane wymogi. Potencjalni wykonawcy musieli wykazać m.in. średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe na poziomie nie mniejszym niż 3 miliony złotych - przypomina Alicja Mongird, rzeczniczka prasowa OM GGS. - Przetarg wygrała NB Tricity, spółka celowa założona przez największego w Polsce operatora miejskich systemów rowerowych spółkę Nextbike Polska, która gwarantowała wykonanie większości zakresu projektu Mevo. Polskie prawo nie pozwala na wykluczanie z przetargu spółek celowych, które wymagane doświadczenie i obroty finansowe gwarantują poprzez porozumienie z innymi firmami.

Przypomnijmy: za realizację pierwszego etapu projektu Mevo OMGGS zapłacił 9,7 mln zł. Zwrot pierwszej części kar oznacza, że dotychczasowy faktyczny koszt zakupu elementów Mevo oraz operowania rowerami od marca do końca października to 5,7 mln zł.

Po odstąpieniu od umowy z NB Tricity własnością OM GGS pozostają 1224 rowery, 660 stacji rowerowych i aplikacja. Wartość stacji rowerowych szacowana jest na ok. 3,9 mln zł; rowerów na ok. 3,6 mln zł, a systemu IT - na ok. 650 tys. zł.

Wszystkie rowery zostały już zabezpieczone i wkrótce rozpocznie się ich odbiór (m.in. sprawdzenie stanu technicznego). Ponadto, OM GGS ma jeszcze roszczenia wobec NB Tricity o zapłatę kar umownych, ponad kwotę gwarancji bankowej, czyli o kolejne 4 mln zł.

12 listopada 2019 r. biuro Obszaru Metropolitalnego ogłosiło dialog techniczny dotyczący przyszłości systemu Mevo. Do tej pory (20 listopada 2019 r.)  do dialogu zgłosiło się pięć firm.

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl