PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Patrole i pracownicy organizacji pomocowych policzą osoby bezdomne
Patrole i pracownicy organizacji pomocowych policzą osoby bezdomne
Dworce, bocznice kolejowe, parki, lasy, kanały, zsypy, klatki schodowe, ogródki działkowe odwiedzą w środę 13 lutego wspólne patrole służb miejskich i pracowników organizacji pomocowych, aby policzyć osoby bezdomne w Gdańsku.
Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych w 2019 roku odbywa się już po raz kolency. Nz. Liczenie osób bezdomnych w Gdansku w 2015 roku Nz Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk i Podkomisarz Zbigniew Kowalczyk
Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych w 2019 roku odbywa się już po raz kolejny. Nz. Liczenie osób bezdomnych w Gdańsku w 2015 roku, Piotr Kowalczuk zast. prezydenta Gdańska (z lewej) i podkomisarz Zbigniew Kowalczyk
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


Liczenie osób bezdomnych odbywa się w całej Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspólne patrole służb miejskich, pracowników organizacji pomocowych odwiedzą miejsca niemieszkalne, aby policzyć przebywające w nich osoby bezdomne. Jednak nie tylko o statystyki chodzi w tej akcji, pracownicy będa próbowali dowiedzieć się m.in ile potrzebujący mają lat, jakie mają wykształcenie, potrzeby, zapytają o przyczynę złej sytuacji, a każdej spotkanej osobie bezdomnej zaoferują wsparcie. Poinformują też o ofercie pomocowej miasta, która obejmuje m.in. schronienie, ciepłe posiłki, aktywizację zawodową i społeczną, poradnictwo prawne, wsparcie finansowe i mieszkalnictwo wspomagane.

Badanie liczby osób bezdomnych połączone z ankietowaniem przeprowadzone zostanie w Gdańsku w godzinach popołudniowych i nocnych z 13 na 14 lutego 2019 roku. Podczas akcji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie m.in. z funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei i przedstawicielami organizacji pozarządowych postarają się dotrzeć do jak największej liczby ludzi bez dachu nad głową, przebywających na terenie miasta.


Zobacz relację wideo z poprzedniej akcji liczenia bezdomnych:Już w ciągu dnia 13 lutego akcja przebiegać będzie w placówkach dla osób w kryzysie bezdomności, szpitalach, instytucjach penitencjarnych i potrwa do godzin nocnych, w
Gdańsku akcję przeprowadzi łącznie około 70 zaangażowanych osób.


- Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Podczas badania patrole postarają się dotrzeć do każdego potrzebującego człowieka. Przekonać osoby bezdomne do skorzystania z kompleksowej, specjalistycznej oferty pomocowej miasta.

Akcja służy m.in. monitorowaniu i diagnozowaniu sytuacji osób w kryzysie bezdomności. W efekcie - przeciwdziałaniu niekorzystnemu zjawisku społecznemu przy wykorzystaniu coraz lepszych, efektywniejszych narzędzi pomocowych.

Edycja akcji liczenia bezdomnych z 2015 r. Odprawa służb i patroli z organizacji pomocowych
Edycja akcji liczenia bezdomnych z 2015 r. Odprawa służb i patroli z organizacji pomocowych
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


„Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych”, zlecone przez MRPiPS odbyło się ostatnio zimą 2017 roku. Na terenie miasta przebywało wówczas 928 osób w kryzysie bezdomności. Wśród głównych przyczyn niekorzystnego problemu społecznego ankietowani wskazali m.in. nadmierne zadłużenie i eksmisję, konflikty rodzinne oraz uzależnienia.


oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl