Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Mariusz Żydowo (1925-2017)

Był chodzącą historią Akademii Medycznej w Gdańsku od jej zarania. Zaraz po wojnie został... pierwszym studentem lekarskiej Alma Mater w naszym mieście, w 1980 roku został rektorem AMG. Zmarł 30 kwietnia 2017 roku mając niespełna 92 lata.

Mariusz Żydowo (1925-2017)
A
A
data publikacji: 29 października 2017 r.

Prof. Mariusz Żydowo
Prof. Mariusz Żydowo
fot. GUMed

- Był nie tylko wybitną postacią trójmiejskiego świata medycznego, ale też porządnym, uczciwym człowiekiem - mówi prof. Piotr Czauderna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska.

To właśnie zdecydowało, że w 1981 r. wybrano prof. Mariusza Żydowo - w pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach - na rektora AMG. Wkrótce władze PRL wprowadziły stan wojenny - wówczas zmuszono profesora do rezygnacji z tej funkcji.

Początek tej niezwykłej kariery miał miejsce jesienią 1945 r. 20-letni Mariusz Maciej Ojcomił Żydowo zapisał się do Akademii Lekarskiej w Gdańsku (dziś Gdański Uniwersytet Medyczny). Był pierwszym zarejestrowanym studentem uczelni i - co za tym idzie - posiadaczem indeksu numer 1, pierwszego rocznika studiów.

Ukończył również Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej (1953 r.). Po odbyciu stażu naukowego na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Cambridge rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, początkowo jako asystent i adiunkt. W 1978 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od lat 60. XX wieku prowadził Katedrę i Zakład Biochemii GUMed.

Był doktorem honoris causa AMG, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), przewodniczącym oddziału gdańskiego PTBioch (1962-1968), wiceprzewodniczącym Komisji Biochemii i Biofizyki PAN (1976-1980), członkiem Komisji Nauk Fizjologicznych PAN. Został uhonorowany Medalem Księcia Mściwoja II, tytułem “Medicus Nobilis” i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995 r.).

Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora dotyczyły badań nad właściwościami deaminazy AMP u zwierząt zmiennocieplnych i stałocieplnych. Badał również molekularne mechanizmy powstawania doświadczalnej martwicy mięśnia sercowego. Za prace na ten temat otrzymał Nagrodę Naukową im. Heweliusza w 1998 r.

Autor licznych opracowań naukowych, promotor kilkunastu rozpraw doktorskich, był rówenież opiekunem wielu prac habilitacyjnych.

Zmarł 30 kwietnia 2017 roku mając niespełna 92 lata.-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl