Mariusz Żydowo (1925-2017)

Był chodzącą historią Akademii Medycznej w Gdańsku od jej zarania. Zaraz po wojnie został... pierwszym studentem lekarskiej Alma Mater w naszym mieście, w 1980 roku został rektorem AMG. Zmarł 30 kwietnia 2017 roku mając niespełna 92 lata.

Mariusz Żydowo (1925-2017)
A
A
data publikacji: 29 października 2017 r.

Prof. Mariusz Żydowo
Prof. Mariusz Żydowo
fot. GUMed

- Był nie tylko wybitną postacią trójmiejskiego świata medycznego, ale też porządnym, uczciwym człowiekiem - mówi prof. Piotr Czauderna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska.

To właśnie zdecydowało, że w 1981 r. wybrano prof. Mariusza Żydowo - w pierwszych wolnych i demokratycznych wyborach - na rektora AMG. Wkrótce władze PRL wprowadziły stan wojenny - wówczas zmuszono profesora do rezygnacji z tej funkcji.

Początek tej niezwykłej kariery miał miejsce jesienią 1945 r. 20-letni Mariusz Maciej Ojcomił Żydowo zapisał się do Akademii Lekarskiej w Gdańsku (dziś Gdański Uniwersytet Medyczny). Był pierwszym zarejestrowanym studentem uczelni i - co za tym idzie - posiadaczem indeksu numer 1, pierwszego rocznika studiów.

Ukończył również Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej (1953 r.). Po odbyciu stażu naukowego na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Cambridge rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, początkowo jako asystent i adiunkt. W 1978 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od lat 60. XX wieku prowadził Katedrę i Zakład Biochemii GUMed.

Był doktorem honoris causa AMG, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności (PAU), przewodniczącym oddziału gdańskiego PTBioch (1962-1968), wiceprzewodniczącym Komisji Biochemii i Biofizyki PAN (1976-1980), członkiem Komisji Nauk Fizjologicznych PAN. Został uhonorowany Medalem Księcia Mściwoja II, tytułem “Medicus Nobilis” i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995 r.).

Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora dotyczyły badań nad właściwościami deaminazy AMP u zwierząt zmiennocieplnych i stałocieplnych. Badał również molekularne mechanizmy powstawania doświadczalnej martwicy mięśnia sercowego. Za prace na ten temat otrzymał Nagrodę Naukową im. Heweliusza w 1998 r.

Autor licznych opracowań naukowych, promotor kilkunastu rozpraw doktorskich, był rówenież opiekunem wielu prac habilitacyjnych.

Zmarł 30 kwietnia 2017 roku mając niespełna 92 lata.oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl