PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Podsumowanie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji - uwagi gdańszczan

Podsumowanie konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji - uwagi gdańszczan
Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Efektem końcowym konsultacji będzie zaplanowanie działań rewitalizacyjnych spójnych ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców tych obszarów. Gdańszczanie zgłosili 278 uwag.

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dotyczyły m.in. dla obszaru Dolnego Miasta
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dotyczyły m.in. dla obszaru Dolnego Miasta
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 2 marca 2017 r. W tym czasie komplet materiałów dostępny był również do wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Dodatkowo 1 lutego 2017 r. przekazano egzemplarze dokumentów  sześciu Radom Dzielnic działającym na obszarach rewitalizacji tj. Śródmieście, Chełm, Orunia–Święty Wojciech–Lipce, Nowy Port, Letnica i Przeróbka.


Zobacz Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
 

Zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji przyjęto trzy formy konsultacji społecznych. Odbyły się spotkania informacyjne na każdym z obszarów, czyli Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia, debata z grupami przedstawicielskimi. Zbierano również uwagi w formie ustnej oraz papierowej i elektronicznej.

Podczas spotkań przedstawiono m.in. wynik prac nad Gminnym Programem Rywalizacji oraz zaprezentowano projektowane działania rewitalizacyjne o charakterze społecznym i inwestycyjnym, służącym poprawie jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem potencjału obszaru na którym działania zostaną przeprowadzone.

Warto zaznaczyć, że do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska złożonych zostało łącznie 278 uwag. Ich tabelaryczne zestawienie, wraz z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta Gdańska, zostało umieszczone w podsumowaniu (str. 31), umieszczonym na stronie Biura Rozwoju Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Podsumowanie można także pobrać tutaj: 
 

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk (914kB) 


- Teraz, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, projekt GPR zostanie przekazany do uzgodnień. Następnie w kwietniu trafi do Rady Miasta Gdańska w celu uchwalenia. Przed nami jednak kolejne konsultacje, tym razem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych, o szczegółach poinformujemy wkrótce – informuje Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska i Kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.


Czytaj także:

Nowy Port. Mieszkańcy chcą miejskiego ciepła i... przywrócenia promu

Biskupia Górka gdańskim Montmartrem. Co konkretnie zostanie poddane rewitalizacji?

Dolne Miasto. Mieszkańców irytuje zaniedbana "Blaszanka", są ciekawi przyszłości kamienic

Dzielnica z wielkim potencjałem. Orunia z szansą na zmianęAgnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska