PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
Po awarii przepompowni na Ołowiance. WIOŚ: coraz lepsza jakość wody w Motławie
Po awarii przepompowni na Ołowiance. WIOŚ: coraz lepsza jakość wody w Motławie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki wody na Motławie i Martwej Wiśle w czwartek, 21 maja. Z badań laboratoryjnych wynika, że jest coraz lepiej - poprawiają się warunki tlenowe m.in. na Motławie na wysokości awaryjnego zrzutu ścieków do rzeki. - Prewencyjnie nadal będziemy napowietrzać wody Motławy i Kanału na Stępce - zapowiada Magdalena Rusakiewicz, rzeczniczka Saur Neptun Gdańsk.
Skutki awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy najwyraźniej rozeszły się po przysłowiowych kościach - potwierdzają to najnowsze badania jakości wody, przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Skutki awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy najwyraźniej rozeszły się po przysłowiowych kościach - potwierdzają to najnowsze badania jakości wody, przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Inspektorzy WIOŚ we wnioskach z badań informują, że stężenia badanych substancji na wysokości przeprowadzonego zrzutu: „są typowe dla wód pozostających pod wpływem działalności aglomeracji gdańskiej w części położonej nad tymi rzekami”.

Badania przeprowadzono po upływie szóstej doby od ustania awaryjnego zrzutu ścieków z przepompowni Ołowianka - w tych samych punktach, z których korzystano już w trakcie i po zakończeniu awarii. Są to następujące miejsca:

  1. na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą dla oceny awaryjnego zrzutu ścieków do basenu Władysława IV z przepompowni Zaspa,
  2. Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie,
  3. Motława naprzeciwko (na wysokości) przepompowni Ołowianka,
  4. Motława przy Żurawiu Gdańskim,
  5. Motława za przepompownią Ołowianka po stronie zrzutu awaryjnego przy ul. Sienna Grobla,
  6. Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska, jako punkt odniesienia.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska tak interpretuje wyniki badań próbek z 24 maja:

"Wody punktów kontrolnych „1” połączenie basenu Władysława IV z Martwą Wisłą, „2” Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku i Nowym Porcie charakteryzują się dobrym natlenieniem oraz dość niską zawartością materii organicznej (niskie OWO). W dalszym ciągu nie zauważa się wpływu zrzucanych ścieków na jakość wód w wymienionych punktach. Duży wpływ na jakość wód w obu punktach ma cofanie się wód w głąb lądu spowodowane wiatrami i napływ wód morskich w koryto Martwej Wisły.

Wody Motławy w punkcie „3”, „4”, „5” mają charakter naturalny. Są dobrze natlenione. Zawierają lekko podwyższony poziom stężeń azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. W aktualnej sytuacji nie jest jednoznacznym, że jest to wynik zrzutu z Ołowianki. Stężenia te są typowe dla wód pozostających pod wpływem działalności aglomeracji gdańskiej w części położonej nad tymi rzekami. Obecność substancji organicznych wyrażonych stężeniem OWO pozostaje na niskim poziomie.

Wody Motławy w punkcie „6”, punkt odniesienia, są dobrze natlenione. Wskaźnik OWO jest niski. Także substancje biogenne pozostają na niskim poziomie stężeń. W wymienionych wskaźnikach są to wody czyste".


SZCZEGÓŁOWE DANE Z BADAŃ - TUTAJ

Saur Neptun Gdańsk od kilku dni napowietrza wody Motławy i Kanału na Stępce przy pomocy specjalnych urządzeń.

- Napowietrzacze mają poprawiać warunki tlenowe wód - podkreśla Magdalena Rusakiewicz, rzeczniczka SNG. - Napowietrzanie wody ma charakter prewencyjny i ma na celu podniesienie stężenia tlenu w wodzie, a tym samym stworzenie korzystnych warunków dla życia organizmów wodnych. Stosuje się je również do likwidacji stref beztlenowych w zbiornikach  wodnych.

oprac. RDwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl