Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Plac Wałowy ma się zmienić. Ogłoszono konkurs na projekt

Pierwsza nagroda 15 tys. zł, druga 10 tys. zł, trzecia 5 tys. zł. Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania Placu Wałowego. Zwycięska koncepcja będzie także podstawą dla opracowania dokumentacji projektowej inwestycji. Termin składania wniosków mija 30 października.

Plac Wałowy ma się zmienić. Ogłoszono konkurs na projekt
A
A
data publikacji: 15 października 2018 r.
Plac Wałowy
Plac Wałowy
fot. BRG

Plac Wałowy znajduje się na Starym Przedmieściu, został wskazany przez mieszkańców jako szczególnie dla nich istotny.

Podczas zorganizowanych w listopadzie 2017 roku przez Biuro Rozwoju Gdańska konsultacji społecznych mieszkańcy wspólnie z architektami planowali tę przestrzeń. Zastanawiali się, w jaki sposób plac powinien zostać zorganizowany, co powinno się na nim zmienić, jakim aktywnościom powinien służyć.

Wnioski z warsztatów zostały ujęte w ogłoszonym konkursie na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego. 

Plac Wałowy w przeszłości był wykorzystywany jako skład na amunicję i elementy artyleryjskie, miejsce to służyło także do musztry i ćwiczeń wojskowych. W drugiej połowie XIX wieku został przekształcony w teren spacerowo-parkowy i przybrał formę zieleńca z umieszczoną pośrodku fontanną. Otoczony zabytkową zabudową, znajduje się w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii i w granicach historycznego układu urbanistycznego Miasta Gdańska.

Teren wymaga renowacji. Stąd m.on. pomysł na ogłoszenie konkursu. 

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • 30 października 2018 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 25 stycznia 2019 - termin składania prac konkursowych
  • 8 lutego 2019 - ogłoszenie wyników 


Plac Wałowy w przyszłości ma być miejscem przyjaznym dla pieszych, ma sprzyjać aktywizacji osób w różnym wieku i uwzględniać interesy wszystkich użytkowników - w tym uczestników festiwalu FETA czy studentów pobliskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wśród wytycznych konkursowych znalazły się:

  • przywrócenie historycznej kompozycji zagospodarowania terenu - w szczególności fontanny (po jej przedwojennej wersji pozostał do dzisiaj betonowy basen) i układu alejek (XIX-wieczne alejki mają zostać uzupełnione o współcześnie użytkowaną ścieżkę)
  • dla artystów z ASP ma powstać miejsce na wystawy plenerowe
  • zaplanowanie autorskiego oświetlenia i monitoringu
  • nowe meble miejskie, stojaki rowerowe oraz powstanie placu zabaw
  • zmiana organizacji ruchu, m.in. ograniczenie i uporządkowanie niekontrolowanego parkowania, przekształcenie odcinków niektórych ulic w jednokierunkowe lub całkowite zamknięcie ich dla ruchu samochodowego
  • przebudowanie ulic: Plac Wałowy, Pod Zrębem i Dolna Brama, a także częściowo ul. Augustyńskiego oraz fragment ul. Żabi Kruk
  • połączenie piesze wiodące do przystani Żabi Kruk 


W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne: pierwsza 15 tys. zł, druga 10 tys. zł, trzecia 5 tys. zł. Zwycięska koncepcja będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl