PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Plac Wałowy ma się zmienić. Ogłoszono konkurs na projekt

Plac Wałowy ma się zmienić. Ogłoszono konkurs na projekt
Pierwsza nagroda 15 tys. zł, druga 10 tys. zł, trzecia 5 tys. zł. Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania Placu Wałowego. Zwycięska koncepcja będzie także podstawą dla opracowania dokumentacji projektowej inwestycji. Termin składania wniosków mija 30 października.
Plac Wałowy
Plac Wałowy
fot. BRG

Plac Wałowy znajduje się na Starym Przedmieściu, został wskazany przez mieszkańców jako szczególnie dla nich istotny.

Podczas zorganizowanych w listopadzie 2017 roku przez Biuro Rozwoju Gdańska konsultacji społecznych mieszkańcy wspólnie z architektami planowali tę przestrzeń. Zastanawiali się, w jaki sposób plac powinien zostać zorganizowany, co powinno się na nim zmienić, jakim aktywnościom powinien służyć.

Wnioski z warsztatów zostały ujęte w ogłoszonym konkursie na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego. 

Plac Wałowy w przeszłości był wykorzystywany jako skład na amunicję i elementy artyleryjskie, miejsce to służyło także do musztry i ćwiczeń wojskowych. W drugiej połowie XIX wieku został przekształcony w teren spacerowo-parkowy i przybrał formę zieleńca z umieszczoną pośrodku fontanną. Otoczony zabytkową zabudową, znajduje się w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii i w granicach historycznego układu urbanistycznego Miasta Gdańska.

Teren wymaga renowacji. Stąd m.on. pomysł na ogłoszenie konkursu. 

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • 30 października 2018 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
  • 25 stycznia 2019 - termin składania prac konkursowych
  • 8 lutego 2019 - ogłoszenie wyników 


Plac Wałowy w przyszłości ma być miejscem przyjaznym dla pieszych, ma sprzyjać aktywizacji osób w różnym wieku i uwzględniać interesy wszystkich użytkowników - w tym uczestników festiwalu FETA czy studentów pobliskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wśród wytycznych konkursowych znalazły się:

  • przywrócenie historycznej kompozycji zagospodarowania terenu - w szczególności fontanny (po jej przedwojennej wersji pozostał do dzisiaj betonowy basen) i układu alejek (XIX-wieczne alejki mają zostać uzupełnione o współcześnie użytkowaną ścieżkę)
  • dla artystów z ASP ma powstać miejsce na wystawy plenerowe
  • zaplanowanie autorskiego oświetlenia i monitoringu
  • nowe meble miejskie, stojaki rowerowe oraz powstanie placu zabaw
  • zmiana organizacji ruchu, m.in. ograniczenie i uporządkowanie niekontrolowanego parkowania, przekształcenie odcinków niektórych ulic w jednokierunkowe lub całkowite zamknięcie ich dla ruchu samochodowego
  • przebudowanie ulic: Plac Wałowy, Pod Zrębem i Dolna Brama, a także częściowo ul. Augustyńskiego oraz fragment ul. Żabi Kruk
  • połączenie piesze wiodące do przystani Żabi Kruk 


W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne: pierwsza 15 tys. zł, druga 10 tys. zł, trzecia 5 tys. zł. Zwycięska koncepcja będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl