Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pisarze i dziennikarze wspominają Andrzeja K. Waśkiewicza. Premiera książki „Andrzej” 20 grudnia w gdańskiej bibliotece

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz - poeta związany z grupą „Hybrydy”, krytyk literacki, edytor - m.in. tekstów Peipera, a do tego ceniony publicysta i dziennikarz. W środę, 20 grudnia, 2017 r., w piątą rocznicę śmierci artysty odbędzie się spotkanie wokół książki „Andrzej”. Waśkiewicza wspominają w niej bliscy i przyjaciele, poeci, pisarze, dziennikarze i publicyści z całej Polski. Spotkanie odbędzie się w głównej siedzibie, przy Targu Rakowym, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Wstęp wolny.

Pisarze i dziennikarze wspominają Andrzeja K. Waśkiewicza. Premiera książki „Andrzej” 20 grudnia w gdańskiej bibliotece
A
A
data publikacji: 18 grudnia 2017 r.

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz był cenionym poetą, krytykiem literackim, prozaikiem, publicystą i edytorem. Jego dorobek literacki to ponad 40 książek
Andrzej Krzysztof Waśkiewicz był cenionym poetą, krytykiem literackim, prozaikiem, publicystą i edytorem. Jego dorobek literacki to ponad 40 książek
mat. prasowe

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz urodził się w Warszawie w 1941 roku, studia polonistyczne ukończył w Poznaniu, ale przez niemal połowę życia związany był z Trójmiastem - zwłaszcza z Gdańskiem.

Jako poeta zadebiutował w 1961 roku wierszem opublikowanym na łamach tygodnika „Zarzewie”, a rok później pierwsze kroki jako krytyk literacki stawiał w periodyku „Współczesność”, założonym przez słynną grupę literacką pod tą samą nazwą. Sam związany był z Orientacją Poetycką „Hybrydy” - grupą polskich twórców, która działała w latach 1962-1965. Był jednym z najznakomirszych gdańskich poetów - jego wiersze były tłumaczone były na wiele języków: arabski, białoruski, bułgarski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, czy włoski.

W ciągu swojego życia opublikował ponad 40 książek. Wśród nich są przede wszystkim liczne tomiki poetyckie (m.in. „Wstępowanie”, „Strefa pamięci”, „Zapis z nieobecności”, „Tożsamość”, „Bezimienna nadzieja”, „Mirbad”, „Suwerenne państwo obłoków”, „Horyzont zdarzeń. Cztery poematy” czy „Sekwencje i inne doświadczenia dawne i nowe”). Ale Waśkiewicz zasłynął też jako autor prac krytycznoliterackich - „Rygor i marzenie. Szkice o poetach trzech awangard”, „Formy obecności «nieobecnego pokolenia»”, „Modele i formuła. Szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych”, „W kręgu «Zwrotnicy». Studia i szkice z dziejów krakowskiej Awangardy”, „Fenomen gdański. Pięć szkiców o instytucjach młodej literatury lat siedemdziesiątych” i wielu innych tytułów. Ponadto w swoim bogatym dorobku ma pozycje bibliograficzne, publicystyczne, popularne szkice literackie i prace zbiorowe.

Jako edytor wsławił się utworami Tadeusza Peipera, Anatola Sterna, Tytusa Czyżewskiego, Jana Brzękowskiego, Lecha Piwowara, Jerzego Jankowskiego i Mili Elin. A wraz z Jerzym Leszinem-Koperskim był redaktorem serii poetyckich (m.in. „Generacje”, „Pokolenie, które wstępuje”), antologii (m.in. serii „Debiuty poetyckie”) i wydawnictw dokumentacyjnych.

Był także redaktorem naczelnym „Gdańskiego Rocznika Kulturalnego” i „Autografu”, który redagował do końca swojego życia. Przez wiele lat w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki organizował Konkurs Poetycki o laur „Czerwonej Róży”.

Dokonania na gruncie literackim, nie tylko trójmiejskim, przyniosły mu różne nagrody i wyróżnienia - m.in. nagrody GTPS (1988 r. i 1994 r.), Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury i Sztuki (1995 r.) oraz nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt dorobku twórczego w dziedzinie poezji i krytyki literackiej (2007 r.). W 2009 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Zmarł w 2012 roku, w wieku 71 lat, w Gdańsku. W piątą rocznicę jego śmierci Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do czytelni filii głównej (Gdańsk, ul. Targ Rakowy 5/6) na promocję książki „Andrzej”, będącą antologią tekstów i wspomnień poświęconych Andrzejowi K. Waśkiewiczowi. Zawiera wspomnienia kilkudziesięciu autorów z Trójmiasta ale także z różnych środowisk z całej Polski: poetów, pisarzy, publicystów, dziennikarzy, osób znających Andrzeja z różnych obszarów jego aktywności, a także szkice poświęcone jego twórczości poetyckiej i krytycznoliterackiej oraz wybór wierszy dedykowanych mu za życia i pośmiertnie.

Tom zredagowała Anna Sobecka, wydała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Spotkanie wokół książki odbędzie się w środę, 20 grudnia, 2017 r., o godz. 18. Wstęp wolny.

-
Agata Olszewska (0)
www.gdansk.pl
agata.olszewska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Agata Olszewska (0)
www.gdansk.pl
agata.olszewska@gdansk.pl
więcej tekstów autora