PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Piecki-Migowo, Wrzeszcz. Dwóch chętnych na opracowanie dokumentacji dla tzw. Nowej Politechnicznej

Piecki-Migowo, Wrzeszcz. Dwóch chętnych na opracowanie dokumentacji dla tzw. Nowej Politechnicznej
We wtorek, 26 stycznia, zakończył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla dużej inwestycji komunikacyjnej planowanej w naszym mieście, jaką jest budowa nowej drogi oraz trasy tramwajowej. Zainteresowane konkursem były dwie firmy, w tym jedna, która wcześniej opracowała koncepcję dla tego projektu.
Zakończył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla tzw. Nowej Politechnicznej
Zakończył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla tzw. Nowej Politechnicznej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Na opracowanie projektu tzw. Nowej Politechnicznej zabezpieczono w budżecie 1,6 mln złotych. Wpłynęły dwie oferty, które jednak mocno przekraczają zaplanowany budżet:

  • Konsorcjum firm, lider: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. - 4 880 640 zł
  • Mosty Katowice S.A. - 8 188 000 zł

Trasa tramwajowa Gdańsk Południe - Wrzeszcz (nazywana potocznie Nową Politechniczną) to nowa linia, która ma połączyć górny i dolny taras Gdańska. Trasa drogi częściowo przebiegać będzie nowym śladem (przez tereny obecnie niezagospodarowane) jak i w śladzie istniejących dróg, które zostaną przebudowane i dostosowane do wymogów projektowanej drogi i trasy tramwajowej.

 

Zaprojektowana powinna zostać dwutorowa linia tramwajowa, która rozpoczynać się będzie od skrzyżowania ul. Jaśkowa Dolina z ul. Rakoczego, dalej ulicami Jaśkowa Dolina i Wileńską. Projekt powinien uwzględnić poprowadzenie tramwaju 350-metrowym tunelem wzdłuż  ul. Wileńskiej, w okolicy ul. Migowskiej i Morenowej. W rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Wileńskiej zaprojektowane ma być także przejście podziemne dla pieszych. Według założeń koncepcyjnych, tramwaj ma biec dalej obok ul. Sobieskiego i  nieistniejącą jeszcze ul. Nową Politechniczną. W al. Grunwaldzką tramwaj powinien włączyć się z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Co ważne, projektant musi uwzględnić możliwość etapowania tej inwestycji.

mapa
Przebieg ulicy Nowa Politechniczna
mat. DRMG


Projekt trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz powinien uwzględniać także budowę drogi i trasy rowerowej. Aby umożliwić poprowadzenie tramwaju nową trasą, dokumentacja zawierać będzie też przebudowę ul. Jaśkowej Doliny, kilometrowego odcinka ul. Wileńskiej czy ul. Do Studzienki. Inwestycja wymusi także kompleksową przebudowę sieci podziemnych, w tym przebudowę kanalizacji deszczowej i systemu odwodnienia. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, dokumentacja miała być gotowa do końca 2022 r.

 

Projekt Nowej Politechnicznej powstanie na podstawie koncepcji przygotowanej przez spółkę Mosty Katowice. Według umowy projektanci tej firmy mieli również opracować dokumentację projektową. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji umowa ze spółką została rozwiązana, w związku z czym konieczne było ogłoszenie nowego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pod koniec 2019 r. została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji, którą przygotowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Złożono do niej odwołanie, które obecnie jest rozpatrywane przez GDOŚ.

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl