PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Pas startowy na Zaspie. Już wkrótce - duże zmiany
Pas startowy na Zaspie. Już wkrótce - duże zmiany
Nie będzie ogromnego centrum handlowego, ale powstaną nowoczesne budynki - nawet 18-kondygnacyjne. Koncepcję zabudowy wolnego fragmentu dawnego pasa startowego na Zaspie przedstawiła firma Budimex Nieruchomości, właściciel tego terenu.

Projekt zagospodarowania pasa startowego prezentują (od lewej): dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Gdańsku Andrzej Duch, dyrektor biura regionalnego Budimex Nieruchomości Łukasz Taraszkiewicz i wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski.
Projekt zagospodarowania pasa startowego prezentują (od lewej): dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Gdańsku Andrzej Duch, dyrektor biura regionalnego Budimex Nieruchomości Łukasz Taraszkiewicz i wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski.
Grzegorz Mehring

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zabudowy nieczynnego od kilkudziesięciu lat pasa startowego dawnego lotniska przy al. Jana Pawła II w Gdańsku był rozpisany latem. Rozstrzygnięto go w ubiegłym tygodniu. Miał on formułę zamkniętą - do współpracy zaproszono sześć pracowni. W komisji konkursowej znaleźli się, poza przedstawicielami firmy: miejscy urzędnicy, wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski i przewodniczący Rady Dzielnicy Zaspa Kamil Sośniak. Oceniającym najbardziej podobała się propozycja Studia Architektonicznego Kwadrat.

 

Coś dla każdego

– Studio Kwadrat w poważny sposób podeszło do przestrzeni publicznych, które mogą być wspólne nie tylko dla mieszkańców tej nowej zabudowy, ale też dla tych, którzy mieszkają tu od dawna w tradycyjnych blokach, na przykład przy ul. Dywizjonu 303 – chwalił wiceprezydent Gdańska, Wiesław Bielawski. – Nowe rozwiązania powinny przypaść do gustu również tym, którzy chcieliby w poprzek przejść do kościoła czy centrum handlowego. W sensowny sposób zaprojektowano także układ ulicy lokalnej, która obsługiwałaby ten teren bez wykorzystania ul. Dywizjonu 303. Gdyby nie takie rozwiązanie, część mieszkańców mogłaby protestować.

Jak podkreśla wiceprezydent, koncepcja lokalnej drogi daje szansę na wykreowanie miejsca, gdzie ludzie będą chcieli przebywać, spotykać się i robić zakupy. Zgodnie z założeniem w parterowej części obiektów działać mają sklepy i punkty usługowe służące okolicznym mieszkańcom. Bardzo istotnym elementem, w ocenie wiceprezydenta, jest plac centralny, który tam zaplanowano.

– Wysokość zabudowy nie jest wygórowana – uważa Bielawski. – To próba szukania kameralnego klimatu, a jednocześnie możliwość wykorzystania w sensowny sposób pewnej intensywności, z której zadowoleni będą i mieszkańcy, i deweloper.

Tak będą wyglądać najwyższe budynki.
Tak będą wyglądać najwyższe budynki.
Budimex Nieruchomości

 

Za rok i później

Pierwszy etap budowy powinien rozpocząć się pod koniec 2016 r. Prace ruszą najpierw na fragmencie działki od strony planowanej Drogi Czerwonej i pomiędzy ul. Dywizjonu 303 oraz Jana Pawła II. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Od strony ul. Hynka planowane są cztery dominanty z częścią mieszkalną, które już mogą być realizowane na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania. – Ukłonem w stronę obecnie mieszkających tu sąsiadów było odsunięcie dominant z centralnej części pasa startowego – podkreśla Łukasz Taraszkiewicz, dyrektor biura regionalnego Budimex Nieruchomości w Gdańsku.

Dalsze prace są uzależnione od zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska, a  w konsekwencji – zmiany planu, co powinno nastąpić na przełomie 2017/2018 r. Tymczasem, na części działki przewidziane są jedynie funkcje handlowo-usługowe.

Choć zwycięski projekt zachwycił pomysłem, to pozostają jeszcze szczegóły wymagające dopracowania. Chodzi zwłaszcza o układ komunikacyjno-drogowy. Łukasz Taraszkiewicz przyznaje, że obecnie trwają rozmowy z Zarządem Dróg i Zieleni w sprawie uzgodnienia wizji komunikacji wewnętrznej tego terenu.

– Rozmowy prowadzimy też ze spółdzielnią i z radnymi z Rady Dzielnicy. Dopiero po skonfronotowaniu naszych oczekiwań, a także tych miasta i mieszkańców, będziemy mogli przedstawić, jak ten układ wewnętrzny docelowo będzie wyglądał – zaznacza Taraszkiewicz.

Trudno na razie oszacować, ile mieszkań powstanie w tym miejscu. Wszystko zależy od tego, jaką będą miały powierzchnię i jaki ich układ zaproponują architekci.

 

A tak niższe.
A tak niższe.
Budimex Nieruchomości


Uzasadnienie jury konkursowego:

Praca otrzymała I nagrodę za propozycję trafnego rozwiązania urbanistycznego całości założenia (wariant II etap A i B), ze szczególnym uwzględnieniem udanej kompozycji projektowanej pierzei wzdłuż ul. Hynka i propozycji kwartalnej zabudowy etapu B na obszarze przewidzianym do zmiany MPZP. Skalę architektoniczną projektowanych kwartałów oraz lokowanie dominant architektury sędziowie uważają za prawidłową. Sędziowie konkursowi z dużym uznaniem przyjęli propozycję oferowanej architektury dominant, jak również podjęcia próby stworzenia (przez lokowanie w parterach zabudowy kwartalnej usług) charakteru zabudowy miejskiej, a nie osiedlowej i wykształcenie ciekawych przestrzeni publicznych. Dominanty oferują oryginalną stylistykę architektoniczną, nową w rejonie Trójmiasta. Mankamentem pracy jest brak zaprojektowania wyrazistego początkowego dla obu obszarów zabudowy placu, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Hynka i dalej ciągu pieszego w kierunku wschodnim aż do rejonu placu pomiędzy istniejącą i projektowaną w wariancie B zabudową. Uformowany w tym miejscu plac wyznaczony przez aleje jezdni z chodnikiem i prostopadły ciąg pieszo-jezdny wymaga dopracowania.

Poprawny szkielet układu komunikacyjnego winien być dopracowany (w oparciu o aktualną analizę ruchu) w kierunku poszukania połączenia z al. Jana Pawła II i prawidłowej usługi pod budynkami.


Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze