PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Panel obywatelski po raz trzeci. Jak wspierać aktywność obywatelską?

Panel obywatelski po raz trzeci. Jak wspierać aktywność obywatelską?
Dyskutowano już o jak najskuteczniejszym zabezpieczaniu Gdańska na wypadek wystąpienia ulewnych deszczy, a także o ochronie miejskiego powietrza przed zanieczyszczeniem. Teraz władze miasta są ciekawe opinii gdańszczan na temat tego, jak zachęcać i pielęgnować w mieszkańcach ich aktywność.

Marzec 2017, paneliści dyskutowali o jakości powietrza w naszym mieście
Marzec 2017, paneliści dyskutowali o jakości powietrza w naszym mieście
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Temat trzeciej edycji Panelu Obywatelskiego brzmi: "Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?". Zagadnienia, jakie zostaną poruszone w trakcie spotkań panelistów dotyczyć będą głównie edukacji świadomego obywatela, pobudzania aktywności obywatelskich wśród gdańszczan, wzmocnienia narzędzi partycypacji oraz wspierania równego traktowania.

- Zależy nam, by mieszkańcy włączali się aktywnie w życie miasta poprzez różne formy konsultacji i partycypacji społecznych. To bardzo ważne, by budować obywatelskie postawy także w obrębie naszych "małych ojczyzn", i by do aktywności społecznej zachęcać i przekonywać. Po raz trzeci zapytamy więc mieszkańców co rekomendują. Panel obywatelski wydaje się już na stałe wpisywać w "gdański krajobraz", i to dobrze, bo opinia mieszkańców i ich głos jest dla mnie bardzo ważny - podkreśla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Gdański magistrat rozesłał już blisko 10 tysięcy zaproszeń do osób wylosowanych do udziału w panelu. Chęć udziału w nim będzie można potwierdzić, drogą elektroniczną, do 4 września (dokładne informacje są zawarte w przesłanych listach).

- Z racji tego, że zaproszenia wyysłaliśmy w czasie wakacji, zaproponowaliśmy tak długi czas na rejestrację w naszym systemie - zaznacza Maciej Kukla, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w gdańskim magistracie.

Spośród osób, które zgłoszą chęć udziału w panelu, wylosowanych zostanie ostatecznie 56 panelistów i 8 osób rezerwowych, które będą w razie nieobecności zastępować panelistów. Wyłoniona losowo grupa mieszkańców odzwierciedlać będzie strukturę demograficzną Gdańska - losowanie odbędzie się według płci, wieku, dzielnicy, w której mieszkają oraz poziomu wykształcenia. W tej grupie znajdą się więc przedstawiciele wszystkich dzielnic, w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców danej dzielnicy. I zgodnie z gdańską demografią większość stanowić będą kobiety.

Spotkania Panelu Obywatelskiego odbędą się 16 i 23 września oraz 7, 21 oraz 28 października br. 

Organizowane będą w gmachu Urzędu Miejskiego oraz w Europejskim Centrum Solidarności. Każda z osób, która weźmie w nim udział, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600 złotych brutto.


Panel obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych, w których udział bierze losowo wyłoniona, reprezentatywna grupa mieszkańców i mieszkanek. Jego rolą jest ustalenie, co w danej sprawie będzie najkorzystniejsze dla całej społeczności, po zapoznaniu się z opinią wszystkich stron, które zainteresowane są tematem, w tym ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad dzielnic i mieszkańców.

Ważną jego częścią będzie debata. Po dokładnym przeanalizowaniu tematu, paneliści przyjmą rekomendacje co do tego, jakie rozwiązania są najkorzystniejsze dla miasta. By zostały wcielone w życie, muszą wynieść co najmniej 80 proc. poparcia wśród uczestników panelu.

Od uczestników panelu nie jest wymagana wcześniejsza znajomość tematu. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną im szczegółowo przedstawione podczas spotkań.

Pierwszy w historii Gdańska panel obywatelski zorganizowano w listopadzie 2016 r. Był on poświęcony przygotowaniu miasta na wypadek ulewnych deszczy. Z kolei w marcu br. odbył się drugi panel. Tym razem pytano gdańszczan o rekomendacje dotyczące zapobieganiu zanieczyszczania powietrza w naszym mieście. 


Panel Obywatelski po raz trzeci. Tym razem mieszkańcy będą decydować o tym, jak wspierać aktywność obywatelską
Panel Obywatelski po raz trzeci. Tym razem mieszkańcy będą decydować o tym, jak wspierać aktywność obywatelską
Grzegorz Mehring/www.gdansk.plKamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze
Kamila Grzenkowskawww.gdansk.plkamila.grzenkowska@gdansk.pl
Kamila Grzenkowska - najnowsze