Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Panel Obywatelski. Gdańszczanie - jeszcze tylko kilka dni na rejestrację!

Już blisko 400 osób, mieszkańców Gdańska, zgłosiło chęć uczestnictwa w kolejnej, trzeciej już edycji panelu obywatelskiego. Kto jeszcze się nie zarejestrował, a chce wziąć udział w tym wydarzeniu, powinien się pospieszyć - zapisy trwają do 4 września br. Co ważne, mogą to zrobić jedynie te osoby, które otrzymały oficjalne zaproszenie z Urzędu Miejskiego.

Panel Obywatelski. Gdańszczanie - jeszcze tylko kilka dni na rejestrację!
A
A
data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.

Gdańsk zaprasza mieszkańców już po raz trzeci do publicznej debaty w ramach Panelu Obywatelskiego
Gdańsk zaprasza mieszkańców już po raz trzeci do publicznej debaty w ramach Panelu Obywatelskiego
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Panel obywatelski to rodzaj konsultacji społecznych, w których udział bierze losowo wyłoniona, reprezentatywna grupa mieszkańców i mieszkanek. Jego rolą jest ustalenie, co w danej sprawie będzie najkorzystniejsze dla całej społeczności, po zapoznaniu się z opinią wszystkich stron, które zainteresowane są tematem, w tym ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rad dzielnic i mieszkańców. Jego trzecia już edycja odbywać będzie się pod hasłem: "Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?".

Gdański magistrat rozsyłał zaproszenia w lipcu. Trafiły one wyłącznie do mieszkańców wylosowanych do udziału w panelu. Warto więc sprawdzić, powakacyjnie, skrzynki pocztowe bądź odłożone na bok listy, i upewnić się, czy przypadkiem, nie dotarła do Państwa wiadomość od miejskich urzędników.

Zapisać można się dwojako: telefonicznie (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego), pod numerami: 58 323 63 74 lub 323 66 74, bądź też przez internet na stronie www.gdansk.pl/panel-obywatelski) – do poniedziałku, 4 września, do godz. 23:59.

Spośród tych osób, które wyrażą, poprzez rejestrację, chęć udziału w panelu, odbędzie się losowanie przyszłych panelistów. Zaplanowano je 6 września o godz. 13. Będzie ono transmitowane na żywo na stronie www.gdansk.pl. Wylosowanych zostanie 56 osób (stanowiących podstawowy skład panelistów) plus osiem rezerwowych (np. na wypadek choroby bądź wydarzeń losowych którejś z osób z podstawowego składu). Z wylosowanymi gdańszczanami urzędnicy będą kontaktować się już telefonicznie, przekazując im wszelkie niezbędne informacje.

Wyłoniona losowo grupa mieszkańców odzwierciedlać będzie strukturę demograficzną Gdańska - według płci, wieku, dzielnicy, w której mieszkają oraz poziomu wykształcenia. W tej grupie znajdą się przedstawiciele wszystkich dzielnic, w liczbie proporcjonalnej do liczby mieszkańców danej dzielnicy. I zgodnie z gdańską demografią większość stanowić będą kobiety.

Pierwsze spotkanie panelu obywatelskiego odbędzie się 16 września, a kolejne: 23 września i 7 października - w tych dniach będzie też prowadzona transmisja na żywo na stronie www.gdansk.pl

Jak wspierać aktywność obywatelską mieszkańców? Na to pytanie trzeba znaleźć dobrą odpowiedź...
Jak wspierać aktywność obywatelską mieszkańców? Na to pytanie trzeba znaleźć dobrą odpowiedź...
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

To nie wszystko. W dniach 4 - 14 września dla wszystkich gdańszczan zaplanowano konsultacje otwarte. Szczegóły w tej kwestii podamy w najbliższym czasie.

- "Jak wesprzeć aktywność obywatelską w Gdańsku?" to kolejne pytanie, na które wspólnie z mieszkańcami chcemy znaleźć odpowiedź. Mieszkańcy mają wiele możliwosci wpływania na kierunek rozwoju miasta, ale mamy sporo wątpliwości i pytań: czy nie za mało, czy właściwie docieramy z informacją do mieszkańców, co zrobić, by zaangażować więcej osób w procesy współdecydowania o przyszłości Gdańska i jego mieszkańców? - tłumaczy Sylwia Betlej z Referatu Komunikacji Społecznej w gdańskim magistracie. - Dlatego zapraszamy do konsultacji otwartych w dniach 4 - 14 września, a z przyszłymi panelistami mamy nadzieję na żywe dyskusje.

Zarówno podczas spotkań panelu obywatelskiego, jak i w konsultacjach otwartych, urzędnicy będą koncentrować się na trzech podtematach:

- jak wspierać kształtowanie aktywności obywatelskiej w szkołach?

- jak wzmocnić narzędzia partycypacji obywatelskiej?

- jak wspierać równe traktowanie?

Swoje przemyślenia i propozycje można przesyłać mailowo: panel@gdansk.gda.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk) z dopiskiem "Panel obywatelski".

Ważną częścią tego panelu jest debata. Po dokładnym przeanalizowaniu tematu, paneliści przyjmą rekomendacje co do tego, jakie rozwiązania są najkorzystniejsze dla miasta. By zostały wcielone w życie, muszą wynieść co najmniej 80 proc. poparcia wśród uczestników panelu.

Nie jest wymagana od nich wcześniejsza znajomość tematu. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną szczegółowo przedstawione panelistom podczas spotkań.

W trakcie pierwszej edycji panelu gdańszczanie rekomendowali, jak najlepiej przygotować Gdańsk na wystąpienie ulewnych deszczy, w kontekście zmieniającego się klimatu. Podczas drugiego panelu mieszkańcy dyskutowali o tym, jak poprawić jakość powietrza w naszym mieście.-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora