PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oświata: poczet nowych dyrektorów

Oświata: poczet nowych dyrektorów
Choć wakacje dla uczniów jeszcze trwają, nauczyciele ostro przygotowują się do pracy. W Nowym Ratuszu w Gdańsku we wtorek, 25 sierpnia, nominacje na stanowiska odebrało ośmiu nowych dyrektorów i dwunastu, których wybrano ponownie.

W Sali Obrad Nowego Ratusza zamiast radnych zasiedli dyrektorzy i nauczyciele z gdańskich szkół.
W Sali Obrad Nowego Ratusza zamiast radnych zasiedli dyrektorzy i nauczyciele z gdańskich szkół.
Jerzy Pinkas

Władzom Gdańska podlega 175 jednostek: zespoły szkół, szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne. Ich dyrektorzy są wybierani na drodze konkursu na pięcioletnią kadencję.

Choć wyboru dyrektora dokonuje dziewięcioosobowe gremium, to odpowiedzialność za jego pracę spoczywa na prezydencie – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. – Zapraszamy wszystkich nauczycieli, nie tylko dyrektorów, do współpracy w podnoszeniu jakości gdańskiej oferty edukacyjnej i pracy nad zmianą myślenia o oświacie. Pamiętajmy, że przygotowujemy do życia, nie do kolejnego etapu edukacyjnego.

Dyrektorzy powołani na kolejną kadencję:

 

Marzanna Ziółkowska – Przedszkole nr 4
Maryla Pracel – Przedszkole nr 58
Marta Kujawska-Greszczuk – Przedszkole Specjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym
Jolanta Bocian – Gimnazjum nr 10
Elżbieta Głomska – Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1
Edyta Kondracka – Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 30
Hanna Konczakowska-Makulec – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Marcin Hintz – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
Irena Adamowska – Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
Marlena Zajdzinska-Pełka (dyrektor menager) – Szkolne Schronisko Młodzieżowe z filiami
p.o. dyr. Anna Kuchta – Szkoła Podstawowa nr 61
p.o. dyr. Beata Skoczek – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

1 września 2015 roku pracę rozpocznie ośmioro nowych szefów (ich zdjęcia, sylwetki i krótkie wypowiedzi przedstawiamy na końcu artykułu). Dwunastu innych dyrektorów mianowano po wygraniu konkursu na kolejną kadencję (ich nazwiska obok). We wtorek prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył każdej z tych osób zarządzenie powołujące na funkcję dyrektora oraz uprawnienia, które umożliwiają realizację powierzonej misji.

Serdecznie im gratulujemy i mamy nadzieję, że będzie im się dobrze współpracować ze środowiskiem lokalnym – mówi wiceprezydent Kowalczuk. – Szkoła wciąż pełni funkcję bijącego serca dzielnicy, ta rola lidera jest trudna do przecenienia. Musimy pamiętać, że wspólnie działamy w imieniu miasta na rzecz konkretnych społeczności. To od dyrektorów i dobieranych przez nich współpracowników w dużej mierze zależy jakość i poziom wykształcenia młodych gdańszczan, a także zadowolenie mieszkańców z oferty oświatowej.

Prezydent Adamowicz jednych powitał, innych pożegnał – trzy dyrektorki gdańskich placówek edukacyjnych odchodzi na emeryturę. Najdłuższy staż dyrektorski ma za sobą dyrektor Gimnazjum nr 26 Eugenia Końko, która pełniła funkcję od 1986 roku, a w swojej szkole uczyła chemii. Mariola Królikowska dyrektorem Przedszkola nr 35 była niewiele krócej – od 1992 roku. Na emeryturę przechodzi też w tym roku polonistka Maria Węgłowska, dyrektor Gimnazjum nr 1 od 2002 roku.

Spotkanie w Sali Obrad Nowego Ratusza było też okazją do złożenia podziękowań za pracę na rzecz gdańszczan i Gdańska oraz wręczenia Nagród Prezydenta Miasta czworgu odchodzącym na emeryturę nauczycielom: Jolancie Panek z Gimnazjum nr 11, Alicji Stefańskiej z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24, Czesławie Bocianowskiej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 i Norbertowi Serbie z Gimnazjum nr 9. Nagroda prezydenta jest nie tylko prestiżowa, ale ma też wymiar finansowy – podwójny podstawowy wymiar miesięcznego uposażenia nauczyciela mianowanego, czyli 5294 zł.

Przedstawiamy nowo powołanych dyrektorów, którzy 1 września 2015 r. rozpoczynają swoją pierwszą kadencję. Zapytaliśmy ich o doświadczenie zawodowe, a także plany i priorytety, którymi zamierzają kierować się w swojej pracy.

Jolanta Banach
dyrektor Bursy Gdańskiej

Jerzy Pinkas

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do 1993 roku uczyłam języka polskiego w szkołach średnich, później pełniłam różne funkcje państwowe. Mam też doświadczenie w pracy samorządowej – w latach 2010-2014 byłam gdańską radną. Od roku 2006 jestem wicedyrektorką Bursy Gdańskiej.

Jako dyrektor bursy chciałabym przede wszystkim stworzyć środowisko zapewniające młodzieży najlepsze warunki do nauki, rozwoju zainteresowań i uzdolnień, bezpieczne, wolne od przemocy, agresji i dyskryminacji. Moim priorytetem jest wdrożenie innowacyjnych i bardziej skutecznych oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zdrowia psychicznego, tak bardzo istotnego w trudnej drodze ku dorosłości. Mam ambicję współtworzyć z wychowawcami – jak dotychczas – placówkę otwartą na potrzeby i wyzwania lokalnej społeczności, współpracującą z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, wspierającą rodziców oraz szkoły w procesie edukacji i wychowania.

 

Liliana Gdowska
dyrektor Gimnazjum nr 26

Jerzy Pinkas

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego – specjalność oceanografia fizyczna. Doświadczenie nauczycielskie zdobywałam w Szkole Podstawowej nr 61, Szkole Podstawowej nr 45 i, jako wicedyrektor, w Gimnazjum nr 26.

W naszej szkole chciałabym przede wszystkim utrzymać wysoki poziom nauczania, wykorzystując kameralny charakter szkoły. Ważne jest dla mnie zapewnienie ciekawej oferty edukacyjnej, w której ważne miejsce zajmuje nauczanie dwujęzyczne – w językach angielskim i niemieckim. Będziemy współpracować z Politechniką Gdańską i środowiskiem lokalnym. Najważniejsze jest dla mnie, aby w kierowanym przeze mnie gimnazjum uczniowie czuli się bezpiecznie, maeli możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, aktywnie uczestniczyli w życiu dzielnicy i miasta, a przede wszystkim by wiedzieli, że mogą liczyć na pomoc nauczycieli. Mam ambicję, aby Gimnazjum nr 26 było szkołą wyjątkową, inspirującą uczniów i nauczycieli do ciągłego doskonalenia się.

 

Barbara Gwizdała
dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2

Jerzy Pinkas

Jestem absolwentką kierunku pedagogiki o specjalności nauczanie początkowe na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam też studia podyplomowe z zakresu historii, zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Szkole Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 48.

Jako dyrektor chciałabym jak najlepiej kierować placówką i w pełni realizować jej statutowe zadania. Dla mnie oznacza to bliską i ciągłą współpracę z rodzicami oraz partnerami zewnętrznymi – tak, aby szkoła spełniała potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego. W szkole najważniejsi są uczniowie. To dla ich rozwoju wszyscy pracownicy szkoły, a wraz z nimi dyrektor, będą współdziałać z rodzicami, z organami prowadzącym i nadzorującym oraz różnymi instytucjami. Mam ambicję wypełniać w swoich działaniach słowa wybitnego Kaszuby prof. Brunona Synaka: „Najważniejszą przestrzenią pozadomową dziecięcego mikroświata… będzie szkoła”. Co jest dla mnie priorytetem? Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w sferze edukacyjnej i wychowawczej.

 

Katarzyna Michalska
dyrektor Przedszkola nr 35

Jerzy Pinkas

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, podyplomowo ukończyłam oligofrenopedagogikę oraz tyflopedagogikę. Doświadczenie zawodowe zdobywałam przez 22 lata, pracując z dziećmi jako nauczyciel, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci o specjalnych wymaganiach edukacyjnych oraz dziećmi z dysfunkcją wzroku.

Jako dyrektor chciałabym, wykorzystując moje bogate doświadczenie zawodowe, sięgnąć po nowe, zgodne z trendami oświatowymi, propozycje służące rozwojowi placówki. Moim celem jest tworzenie przedszkola bezpiecznego, przyjaznego wszystkim dzieciom, dającego możliwość różnorodnej aktywności zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami każdego dziecka, z zachowaniem otwartości i radości naturalnie wpisanych w dzieciństwo. Stanowisko dyrektora przedszkola jest dla mnie, oczywiście, elementem rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim motywacją do dalszego rozwoju osobistego oraz dużym wyzwaniem, któremu postaram się sprostać.


Marta Skoczeń-Pietryk
dyrektor Gimnazjum nr 12

Jerzy Pinkas

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie ukończyłam studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Mam też wykształcenie wyższe zawodowe – filologia angielska w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku. Jestem także absolwentką oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej – studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracowałam już jako studentka – w Domu Dziecka w Dębinkach. Tam moje wyobrażenia zderzyły się z rzeczywistością i bardzo zmieniły mój pogląd na świat. Ogromną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej zdobyłam podczas pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie – mojej rodzinnej miejscowości.

Jako dyrektor chciałabym przede wszystkim uświadomić wszystkim, że uczeń to człowiek – jeden z nas, mający swoje uczucia, potrzeby oraz własne życie, w którym – nie przesadzam – często walczy o przetrwanie. Nie szufladkujmy, nie osądzajmy, nie stygmatyzujmy. Badajmy, analizujmy i wyciągajmy wnioski, by podjąć działania – przecież dzieci nie rodzą się złe. Najważniejsze jest dla mnie, aby młody człowiek, uczeń, stał się podmiotem działalności pedagogicznej, aby w szkole odnalazł swoje miejsce. Łatwo jest być dobrym nauczycielem, kiedy mamy zdolne i bezproblemowe dzieci. Sztuką jest rozbudzić pasję do nauki w tych, którym przypięto etykietkę: krnąbrny, zły, niewychowany, agresywny, zarozumiały – trudny, a taka młodzież jest sercem Gimnazjum nr 12 w Gdańsku. Mam ambicję... tu chciałabym przytoczyć słowa Alberta Einsteina, który twierdził, że „Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego poczucia obowiązku; to, co cenne, rodzi się z miłości i poświęcenia dla innych ludzi”.


Iwona Targońska
dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych

Jerzy Pinkas

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zdobywałam w szkołach dziennych i wieczorowych, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Jako dyrektor chciałabym zapewnić naszym uczniom rzetelne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, studiów i pracy zawodowej. Mam ambicję być dyrektorem szkoły, której uczniowie zdobywają kompetencje niezbędne do funkcjonowania w zmieniającym się świecie i osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych. Moim priorytetem jest praca w prężnym zespole spełniającym oczekiwania uczniów, rodziców i środowiska.

 

 

 

Grzegorz Kryger
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 86

Jerzy Pinkas

Jestem absolwentem Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego – kierunek historia. Od czasu studiów pracuję w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku, początkowo jako nauczyciel historii i języka angielskiego, później również wicedyrektor.

Jako dyrektor chciałbym przede wszystkim budować szkołę współpracy, gdzie każdy z jej podmiotów, zarówno uczniowie, jak i rodzice oraz nauczyciele, będzie się czuł współgospodarzem tego miejsca odpowiedzialnym za jego rozwój. Najważniejsze jest dla mnie budowanie szkoły bezpiecznej i przyjaznej uczniom, w której priorytetem będzie indywidualny rozwój każdego dziecka na każdym etapie edukacyjnym. Mam ambicję tworzenia szkoły nowoczesnej, budującej jednocześnie swoją tradycję i tożsamość. Szkoły, która będzie ważnym ośrodkiem w swojej dzielnicy i mieście.

 

 

Kamil Gajewski
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69

Jerzy Pinkas

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W latach 2001-2004 pracowałem z młodzieżą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu, a od roku 2004 do dziś w I Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Jednocześnie, w latach 2007-2012, pracowałem w Pogotowiu Opiekuńczym w Gdańsku.

Jako dyrektor chciałbym przede wszystkim, aby uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki na sprawdzianach szóstoklasisty, chętnie uczęszczali do szkoły i czuli się w niej bezpiecznie. Najważniejsza jest dla mnie otwartość i współpraca z podmiotami skupionymi wokół szkoły. Mam ambicję w sposób optymalny wykorzystać nową bazę sportową i podjąć próbę powołania oddziałów o profilu sportowym, a dokładniej piłkarskim. Moim priorytetem będzie, aby nauczyciele stosowali atrakcyjne i efektywne metody i formy pracy z uczniem. Mam nadzieję, że wszystkie moje działania zapewnią szkole rozwój, a także wzrost liczby chętnych do nauki w naszej podstawówce.