PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Oświadczenie zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w sprawie planu restrukturyzacyjnego NB Tricity

Oświadczenie zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w sprawie planu restrukturyzacyjnego NB Tricity
Zarząd OM GGS nie popiera przedstawionego przez spółkę Nextbike Tricity planu restrukturyzacyjnego. Swoje racje i oczekiwania wobec operatora systemu roweru Metropolitalnego Mevo zarząd Obszaru przedstawia w oświadczeniu z dnia 23 października.
Rowery Mevo pod centrum biurowym Alchemia
Rowery Mevo pod centrum biurowym Alchemia
Anna Rezulak/KFP

Bezpieczny i niezakłócony rozwój systemu roweru metropolitalny MEVO jest jednym z głównych celów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). 

4 października Zarząd OMGGS otrzymał od NB Tricity sp. z o.o., wykonawcy umowy na wdrożenie i obsługę Mevo, Plan Restrukturyzacyjny Spółki wraz z prośbą o jego poparcie*. 

Zgodnie z prawem Zarząd OMGGS nie może poprzeć przedstawionego przez NB Tricity planu restrukturyzacyjnego, ponieważ samorządy metropolii dysponują pieniędzmi publicznymi i nie mają takiej swobody działań gospodarczych jak podmioty prywatne. 

Mimo negatywnej opinii dotyczącej planu restrukturyzacji, Zarząd OMGGS oczekuje od NB Tricity dotrzymania wcześniej składanych zapewnień o dostawie rowerów oraz dotrzymywania wymaganych w umowie parametrów obsługi systemu Mevo. 

Aby pomóc przezwyciężyć trudności finansowe spółki, Zarząd OMGGS podtrzymuje złożoną wcześniej wykonawcy propozycję wspólnego spotkania z bankiem, który kredytuje działalność NB Tricity, aby wypracować taki harmonogram spłaty zadłużenia oraz płatności za projekt, który zapewni stabilne funkcjonowanie projektu Mevo. 

Członkowie Zarządu OMGGS podkreślają, że rozwój systemu roweru publicznego, który cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców 14 gmin metropolii, jest ich priorytetem. 

 

* Tego samego dnia spółka Nextbike, do której należy operator Mevo, opublikowała oficjalny komunikat w sprawie “zamiaru zawarcia układu z wierzycielami NB Tricity w ramach postępowania restrukturyzacyjnego”. Nextbike Polska jako spółka notowana na giełdzie jest zobowiązana do upubliczniania swoich działań. 

Nextbike zaproponował wówczas wierzycielom układ polegający na umorzeniu 90 proc. należności głównej oraz 100 proc. odsetek, a także spłatę 10 proc. należności głównej NB Tricity wobec wierzycieli.

Prezes Nextbike Polska Paweł Orłowski tłumaczył wówczas, że chce w ten sposób ustabilizować sytuację NB Tricity: - W sierpniu 2019 r. w raporcie okresowym Nextbike Polska za drugi kwartał bieżącego roku, wskazywaliśmy na stratę netto. Była ona efektem wyższych niż wstępnie szacowaliśmy kosztów uruchomienia projektu MEVO oraz nałożenia kar za opóźnienia - przyznał Paweł Orłowski.

 

 

oprac. IBwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl