PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Osowa. Wielki plac budowy na ulicach Koziorożca i Zeusa. Powstają tam nowe drogi

Osowa. Wielki plac budowy na ulicach Koziorożca i Zeusa. Powstają tam nowe drogi
W tej części Gdańska realizowany jest już trzeci etap dużego miejskiego projektu przeciwpowodziowego. W ubiegłym roku w tej dzielnicy wybudowano duży zbiornik retencyjny. Obecnie trwa budowa m.in. kanalizacji deszczowej, a co za tym idzie - także nowych jezdni.
Na ulicach Koziorożca i Zeusa trwa budowa instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji gazowej
Na ulicach Koziorożca i Zeusa trwa budowa instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji gazowej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Obecnie na ulicach: Koziorożca i Zeusa prowadzone są prace związane z budową instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji gazowej. Coraz lepiej widać kształt przyszłych dwóch rond, gdzie układana jest aktualnie podbudowa. Ułożono także część chodników oraz zbudowano tzw.wyspy dla pieszych, dzielące pasy jezdni.

Inwestycja na ul. Koziorożca prowadzona jest na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca. Zaplanowano tu budowę jezdni o łącznej szerokości 6 metrów. Powstają już dwa z zaplanowanych rond na skrzyżowaniach: ul. Koziorożca z ul. Junony, ul. Koziorożca z ul. Jednorożca i z ul. Nową Koziorożca, ul. Nowej Koziorożca i z ul. Niedziałkowskiego. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Starą Koziorożca. Położone zostaną także obustronne chodniki na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Junony, a na pozostałym fragmencie ulicy - chodnik jednostronny po wschodniej stronie ulicy. Po zachodniej stronie ulicy powstanie ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

W ramach inwestycji układana jest też instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa, gazowa i teletechniczna. Wzdłuż ul. Koziorożca pojawią się elementy tzw. małej architektury i oświetlenie.

 

W tej części Gdańska realizowany jest już trzeci etap dużego miejskiego projektu przeciwpowodziowego
W tej części Gdańska realizowany jest już trzeci etap dużego miejskiego projektu przeciwpowodziowego
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Roboty prowadzone są również na ul. Zeusa, na odcinku od ul. Junony do Nowego Świata. Mieszkańcy tej ulicy zyskają nie tylko nową nawierzchnię jezdni o szerokości 5,5 m i chodniki, ale również kanalizację deszczową i oświetlenie. Zarówno na ul. Zeusa jak i ul. Koziorożca wykonana zostanie sieć gazowa. Także na ul. Zeusa pojawią się ławki i kosze na śmieci.

Prace realizuje firma STRABAG. Cała inwestycja zakończy się w grudniu 2020 r.

 

Cała inwestycja zakończy się w grudniu 2020 r.
Cała inwestycja zakończy się w grudniu 2020 r.
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Zadanie to jest elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk”.

Około 15 tys. metrów sześciennych wynosi pojemność nowego zbiornika retencyjnego Osowa II, który powstał w ubiegłym roku przy ul. Koziorożca. Teren wokół niego na co dzień jest wykorzystywany jako miejsce rekreacji mieszkańców. Wybudowano tam bowiem ścieżkę rekreacyjną, zamontowano oświetlenie i małą architekturę.

W ramach tej inwestycji powstało także około 1600 metrów ulicy Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową. Prace prowadzone były na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa.

Wykonane już prace były częścią wieloletniego planu inwestycyjnego w Osowej. Jego pierwszy etap realizowany był w latach 2016-2017. Wówczas powstała kanalizacja deszczowa wzdłuż ul. Keplera i droga technologiczna w śladzie docelowej ul. Nowej Spadochroniarzy.

Od 1995 roku na ochronę przeciwpowodziową Gdańsk przeznaczył 436,7 mln zł. Obecnie realizowane są inwestycje z Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego oraz w ramach projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” o całkowitej wartości ponad 131 mln zł. Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 będzie realizowany do 2021 roku.

Zakłada on inwestycje przeciwpowodziowe w obszarach zlewni rzeki Strzelinki (w tym kanalizacja deszczowa dla Osowy, zbiornik Osowa II i odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanalizacja deszczowa osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka).

 

Wszystkie te inwestycje koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

 

Przeczytaj także:

Gdańsk rozbudowuje system ochrony przeciwpowodziowej. Kolejny zbiornik retencyjny powstaje na Osowej

Osowa. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie tzw. Nowej Koziorożca

 

oprac. KGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl