Orunia Górna stanie się 35. dzielnicą? Zakończyły się konsultacje w sprawie podziału Chełmu

Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do podziału najliczniejszej obecnie gdańskiej dzielnicy, posiadającej prawie 49 tysięcy mieszkańców. Do biura Rady Miasta Gdańska wpłynęło blisko 50 wniosków i uwag. Niewykluczone, że w lutym bądź marcu 2018 roku radni zdecydują o powstaniu nowej jednostki administracyjnej, jaką będzie Orunia Górna.

Orunia Górna stanie się 35. dzielnicą? Zakończyły się konsultacje w sprawie podziału Chełmu
A
A
data publikacji: 03 stycznia 2018 r.

Wszystko wskazuje na to, że Chełm zostanie podzielony na dwie mniejsze dzielnice
Wszystko wskazuje na to, że Chełm zostanie podzielony na dwie mniejsze dzielnice
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Pomysł, by podzielić dużą dzielnicę Chełm na dwie mniejsze - Chełm i Orunię Górną - wyszedł od mieszkańców, którzy mieszkają głównie na terenie tzw. Oruni Górnej. W sprawę zaangażował się klub Platformy Obywatelskiej, który opracował wstępny projekt podziału dzielnicy. Mieszkańców Gdańska zaproszono z kolei do udziału w konsultacjach społecznych. Od 30 listopada do 30 grudnia 2017 r. gdańszczanie i gdańszczankki mogli wyrazić opinię bądź złożyć wniosek w tej sprawie.

Wpłynęło blisko 50 wniosków, najwięcej w ostatnich dniach - w okresie poświątecznym.

- W środę, 3 stycznia, rozpoczęliśmy przygotowanie zestawienia wszystkich nadesłanych wniosków. Musimy najpierw zweryfikować, czy wpłynęły one od osób uprawnionych, czyli od mieszkańców Gdańska, ponieważ tylko oni mogli wziąć udział w tych konsultacjach - zaznacza Piotr Spyra, dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska. - Gotowe zestawienie przekażemy do prezydenta Gdańska (najpóźniej do poniedziałku, 8 stycznia - red.), który sprawdzi ich zasadność pod kątem formalno-prawnym, a więc między innymi to, czy dotyczą tego tematu.

Wpłynęło bowiem kilka wniosków, które nie dotyczą podziału Chełmu, a np. tego, by fragment Św. Wojciecha przyłączyć do Oruni Górnej. Jest też kilka pomysłów dotyczących innych dzielnic. 

Następnie wnioski zostaną przekazane do wnioskodawcy, czyli klubu Platfomy Obywatelskiej, który zdecyduje czy uwzględnić zgłoszone propozycje. Kiedy zakończy się ta procedura, przygotowany zostanie projekt uchwały, który zostanie przekazany do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska. Ta będzie musiała wydać opinię na ten temat: pozytywną bądź negatywną. Następnie dokument trafi na sesję Rady Miasta Gdańska.

Niewykluczone, że projekt uchwały dotyczący podziału Chełmu i wyodrębnienia z niego nowej dzielnicy trafi na sesję radnych w lutym bądź w marcu br.

Co ważne: wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski będą jawne, zostaną ogłoszone w internecie - po zanonimizowaniu wnioskodawców.


Zgodnie z zaproponowanym podziałem, nowa granica Chełmu przebiegać będzie:

ul. Świętokrzyską, od al. Havla do ul. Małomiejskiej. Następnie będzie kierować się na północ do ul. Ptasiej, przecinając ul. Madalińskiego, potem – na wschód między ul. Ptasią i Hebanowskiego, do ul. Zamiejskiej. Tam granica skręcać będzie na północ i między ogródkami działkowymi, a ul. Kolonia Anielinki przetnie ul. Cienistą na wysokości ul. Bitwy pod Lenino. Za ul. Cmentarną granica dochodzić będzie do ul. Stoczniowców, a podnóżem Biskupiej Góry – do al. Armii Krajowej. Następnie, tą aleją biec będzie na zachód do skrzyżowania z ul. Łostowicką. Tu skręci na południe i al. Havla dochodzić będzie do ul. Świętokrzyskiej.

Granicę Oruni Górnej stanowić będzie:

granica administracyjna miasta od ul. Świętokrzyskiej do Obwodnicy Południowej. Wzdłuż niej będzie biec na wschód, a przed Traktem Św. Wojciecha skręci na północ i na tyłach budynków z adresem do Traktu Św. Wojciecha dochodzić będzie do Parku Oruńskiego, a następnie między ulicami Diamentową, Platynową, Granitową i Działyńskiego (podnóżem wzgórza) dochodzić będzie do ul. Małomiejskiej (bez tej ulicy) i dalej Świętokrzyską do skrzyżowania z al. Havla. Następnie planowaną Nową Świętokrzyską na południowy zachód do ul. Wielkopolskiej, gdzie zmieni kierunek na północno-zachodni do granicy miasta na ul. Świętokrzyskiej.


Przeczytaj także:

Chełm. Jak podzielić największą gdańską dzielnicę? Zostało kilka dni...Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Kamila Grzenkowska (0)
www.gdansk.pl
kamila.grzenkowska@gdansk.pl
więcej tekstów autora