PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Okaż serce, pomagaj mądrze w czasie epidemii

Okaż serce, pomagaj mądrze w czasie epidemii
W Gdańsku trwa akcja pomocowa i profilaktyczna na rzecz osób doświadczających bezdomności, potrzebujących. Jej adresatami są także osoby proszące o datki. Działania ukierunkowane są również na wsparcie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pracownicy MOPR i wolontariusze w ubiegłym roku rozdawali ulotki z informacją m.in. o pomocy osobom bezdomnym w restauracjach, pubach, kawiarniach przy ulicy Długi Targ w Gdańsku
Pracownicy MOPR i streetworkerzy w ubiegłym roku rozdawali ulotki z informacją m.in. o pomocy osobom bezdomnym w restauracjach, pubach, kawiarniach przy ulicy Długi Targ w Gdańsku
Gregorz Mehring/www.gdansk.pl

 

 

Także tego lata, w epidemicznym czasie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku, streetworkerzy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (TPBA) współpracując m.in. z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku starają się dotrzeć z ofertą wsparcia, do osób bezdomnych lub do ludzi proszących o datki na ulicach. Liczą także na sygnały gdańszczanek i gdańszczan oraz turystów o takich potrzebujących osobach, w szczególności o dzieciach. Aktualne jest też hasło: „Okaż serce…nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj mądrze!”, które towarzyszy gdańskiej pomocowej i profilaktycznej akcji w kolejnych edycjach.

- Pomagajmy osobom proszącym o datki czy ludziom doświadczającym bezdomności odpowiedzialnie i mądrze - apeluje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Trzeba im wskazać, gdzie uzyskają kompleksowe wsparcie. Najlepiej powiadomić pracowników MOPR o człowieku w życiowym kryzysie. Sprawdzą jego sytuację i postarają się udzielić adekwatnego wsparcia. Reagujmy, nie bądźmy obojętni. Sygnał do instytucji pomocowej czy do służb miejskich może być przecież na wagę zdrowia lub życia potrzebującej osoby.

Informacje o osobach bezdomnych lub o ludziach proszących o finansowe wsparcie na ulicy należy kierować do:

  • Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 lub do MOPR przy ul. Leczkowa 1A, tel.: 58 342 31 50 (poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7.30-15.30, środa od godz. 8.00 do 17.00, piątek w godz. 7.30-14.30)
  • Straży Miejskiej w Gdańsku tel. 986
  • Policji tel. 112 (w sytuacjach interwencyjnych)

 

Schronienie w kontenerach mieszkalnych, opieka dla dzieci w świetlicy

W Gdańsku tym grupom społecznym pomocy udziela łącznie ponad 20 instytucji i organizacji pozarządowych. Świadczą wsparcie m.in. w postaci schronienia, żywnościowe, rzeczowe lub finansowe. Udzielają poradnictwa prawnego, psychologicznego, prowadzą aktywizację zawodową i społeczną.

W obecnej sytuacji epidemii pomocowe działania uwzględniają też reżim sanitarny. I tak np. przyjęcie osoby potrzebującej do schroniska lub noclegowni, poprzedza odbycie przez nią kwarantanny. Do tego celu służą cztery domki i dziesięć kontenerów mieszkalno-użytkowych, które zabezpieczyło miasto wraz z TPBA. Od kwietnia tymczasowe schronienie znalazło tam już łącznie ok. 110 potrzebujących.

Pomoc dla osób bezdomnych podczas epidemii: mieszkania-izolatki, możliwość odkażania


Od kilku lat w czasie wakacji, Gdańsk zapewnia dzieciom zagrożonym bezdomnością, 
wykluczeniem społecznym kompleksową opiekę, zabawę i relaks w wielokulturowej  świetlicy. To bezpłatne wsparcie m.in. dla najmłodszych „zaproszonych tam z ulicy”, dla dzieci, które np. w Śródmieściu towarzyszyły proszącym o datki rodzicom. W tym roku placówka działa w Szkole Podstawowej nr 81.

 

dluga_majowka-018_798x533
MOPR i służby proszą mieszkańców i turystów o sygnały o osobach potrzebujących  
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

 

Ze względu na obostrzenia epidemiczne może tam przebywać maksymalnie 20 dzieci. Funkcjonowanie świetlicy i opieka nad najmłodszymi odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego (dot. m.in. zabezpieczenia środków dezynfekujących, maseczek i zachowania dystansu społecznego). 

Placówkę na zlecenie miasta prowadzi Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII). Świetlica działa w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00. Podczas Jarmarku św. Dominika będzie czynna również w weekendy, w godz. od 10.00 do 16.00. 

Tegoroczna akcja „Okaż serce…” potrwa do końca sierpnia 2020 roku. Działania gdańskich partnerów kampanii, tj.: MOPR, Straży Miejskiej, Policji, TPBA, CWII, Zarządu Transportu Miejskiego, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Wydziału Rozwoju Społecznego UMG i menadżerki Śródmieścia są skoordynowane.

opr. AK

 

Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze
Sylwia ResselUrząd Miejski w GdańskuMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Sylwia Ressel - najnowsze