PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Odznaczenia resortowe i samorządowe dla ponad 30 pracowników Muzeum Gdańska

Odznaczenia resortowe i samorządowe dla ponad 30 pracowników Muzeum Gdańska
Trzy Glorie Artis oraz 14 odznak za Opiekę nad Zabytkami, pięć Medali Prezydenta Miasta Gdańska oraz sześć Nagród Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury przyznano pracownikom Muzeum Gdańska. We wtorek, 5 października wręczyli je przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych w Dworze Artusa w Gdańsku.
Muzeum Gdańska swoje 50-lecie obchodziło rok temu. Z powodu pandemii dopiero w tym roku pracownicy mogli się spotkać, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie
Muzeum Gdańska swoje 50-lecie obchodziło rok temu. Z powodu pandemii dopiero w tym roku wszyscy pracownicy mogli się spotkać, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 


– Tajemnice Gdańska możemy odkrywać dzięki temu, że poświęcacie swój czas i swoje życie zawodowe temu wspaniałemu muzeum – mówiła podczas uroczystości Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Gdańsk jest tym miastem, które potrzebuje miejsca przypominającego o jego historii. Takiej latarni i punktu odniesienia, które będzie budowało także naszą gdańską tożsamość. Niezwykle ważne jest to, aby przypominać o wszystkich, którzy byli tu przed nami i zostawili tu swój ślad. Życzę Wam dalszej ogromnej satysfakcji z pracy na rzecz Gdańska i na rzecz historii.

Państwowe, resortowe i samorządowe odznaczenia, medale i nagrody otrzymało ponad 30 pracowników Muzeum Gdańska. Odznaczenia wręczyli przedstawiciele Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Krzysztof Polkowski z ASP, Tomasz Błyskosz z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

 

 

Gloria Artis - za wkład w rozwój muzealnictwa

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” zostały przyznane dr hab. Waldemarowi Ossowskiemu, dyrektorowi Muzeum Gdańska, dr Ewie Szymańskiej, zastępcy dyrektora ds. merytorycznych oraz dr Monice Kaźmierczak, carillonistce miejskiej.

Dwa pierwsze odznaczenia wręczono za wkład w rozwój muzealnictwa, ratowanie zabytków oraz rozwój programu edukacyjnego na rzecz społeczności lokalnej. Dr Monika Kaźmierczak otrzymała odznaczenie za działalność na rzecz propagowania i rozwoju kultury carillonowej, która wciąż ma szanse zostać wpisana na Światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Odznaczeni „Glorią Artis” 

dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG – dyrektor Muzeum Gdańska

Dr hab. Waldemar Ossowski związany jest z muzealnictwem niemalże od 26 lat. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. w obecnym Narodowym Muzeum Morskim, poświęcając się ochronie morskiego dziedzictwa narodowego. W ciągu kilku lat kierowania Muzeum Gdańska przeobraził je w nowoczesną instytucję, aktywnie kształtującą politykę kulturalną miasta i odpowiadającą na wyzwania współczesności. Jego otwartość i ogromna wiedza teoretyczna w połączeniu ze zdolnościami  organizacyjnymi doprowadziła do stworzenia nie tylko dobrze prowadzonej instytucji opierającej się na pozytywnie zmotywowanej kadrze, lecz również instytucji bliskiej mieszkańcom. Tylko w ostatnim roku działalności Muzeum Gdańska odbyło się 120 zróżnicowanych wydarzeń kulturalnych – począwszy od wernisaży, a skończywszy na zajęciach warsztatowych dla różnych grup wiekowych, w tym dla seniorów.

dr Ewa Barylewska-Szymańska – z-ca dyrektora Muzeum Gdańska

Dr Ewa Szymańska związana jest z muzealnictwem gdańskim od ponad 30 lat. Posiada ona imponujący dorobek w pracy muzealnej, na który składają się wszystkie praktycznie aktywności muzealne: począwszy od rewitalizacji i adaptacji wnętrz do potrzeb muzealnych i organizacji od podstaw nowego oddziału muzeum, przez wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierownika oddziału, rozwój kolekcji muzealnej Domu Uphagena, organizację wystaw, wydawanie katalogów i publikacji muzealnych, muzealną edukację i popularyzację wiedzy, aż po zsumowanie wcześniejszych doświadczeń na stanowisku wicedyrektora ds. merytorycznych.

dr Monika Kaźmierczak – carillonistka miejska

Dr Monika Kaźmierczak utożsamia gdańską kulturę carillonową, jej blisko dwudziestoletnia praca na rzecz rozwijania i popularyzacji muzyki wykonywanej na tym rzadkim i unikatowym instrumencie są nie do przecenienia. Do szczególnych zasług artystki i animatorki życia muzycznego należy prowadzenie pod względem artystycznym i organizacyjnym Gdańskiego Festiwalu Carillonowego, jest to zadanie wykonywane nieprzerwanie od 2013 r. Do udziału w Festiwalu zapraszani są wybitni muzycy z całego świata specjalizujący się w grze na carillonach. Kolejną cenną inicjatywą jest wskrzeszenie dawnej gdańskiej tradycji muzykowania wieżowego, realizowanego we współpracy z Tubicinatores Gedanenses („Muzyka z gdańskich wież”).

 

Medale i Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Muzeum Bursztynu i wkład w historię dzielnic Gdańska

Medale Prezydenta Miasta Gdańska zostały przyznane za całokształt działalności, w tym tej na rzecz nowopowstałego Muzeum Bursztynu. Otrzymały je Ewa Joszczak, Kinga Krause oraz Elżbieta Miłosierna, które prowadziły inwestycję w Wielkim Młynie od strony formalno-księgowej. Medalem wyróżniony został także dr Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum Gdańska i Marek Adamkowicz za zarządzanie Muzeum Gdańska oraz powstanie Centrum Pamięci o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska im. Brunona Zwarry, które działa przy Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury, za zasługi naukowe, konserwatorskie oraz propagowanie historii Gdańska w ramach projektów obejmujących dzielnice Gdańska otrzymali: dr Katarzyna Darecka, dr Anna Frąckowska, dr Janusz Dargacz oraz Izabela Jastrzembska-Olkowska, Katarzyna Kurkowska i Wojciech Szymański.

 

Historia przyznawania orderów i medali

Tradycja nadawania odznaczeń państwowych sięga 1634 roku. Wówczas po raz pierwszy z inicjatywy króla Władysława IV Wazy podjęto bezskuteczne próby wprowadzenia Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ale projekt został odrzucony przez Sejm z obawy przed wprowadzeniem monarchii absolutnej. Dopiero w 1705 roku ustanowiono Order Orła Białego, a następnie w 1765 roku Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. W 1792 roku dołączył do nich Order Virtuti Militari. Poza zhierarchizowanym systemem znalazł się szereg medali nadawanych przez królów osobom pochodzenia nieszlacheckiego.

Władze odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej stworzyły własny kodeks orderowy, opierając się na wzorach europejskich, ale w nawiązaniu do polskiej historii i kultury. Zostały wskrzeszone dwa przedrozbiorowe ordery i utworzono jeden order nowy dla wyróżnienia zasług obywatelskich oraz 14 odznaczeń państwowych, w tym Medale za Długoletnią Służbę (złoty – 30 lat, srebrny – 20 lat i brązowy – 10 lat).

Z kolei Gloria Artis, to polskie odznaczenie resortowe nadawane od 2005 roku przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będące kontynuacją wprowadzonego w 1962 roku odznaki Zasłużonego Działacza Kultury. Medale Prezydenta Miasta Gdańska oraz Nagrody Prezydenta Miasta w Dziedzinie Kultury wręczany jest od 2004 roku. Starsze od niej są Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury. Tradycja ich nadawania sięga 1973 roku.

oprac. AU

oprac. AUwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl