Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Odpady niebezpieczne. Zostaw w wyznaczonym dniu i miejscu

W każdym gospodarstwie domowym pozostają odpady niebezpieczne. Mogą to być zużyte termometry, żarówki, żelazka, farby i lakiery, środki ochrony roślin, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki. Co z nimi zrobić? Przechowywać? Oddać? A jeśli oddać, to komu i gdzie?

Odpady niebezpieczne. Zostaw w wyznaczonym dniu i miejscu
A
A
data publikacji: 01 kwietnia 2016 r.

Fotolia/vchalup

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku w ciągu roku planuje trzy zbiórki odpadów niebezpiecznych w każdej dzielnicy. Odbywają się one w soboty w godzinach od 8.30 do 15:00. Postój w każdym punkcie wynosi maksymalnie 15 minut.

W najbliższe dwie poświąteczne soboty, 2 i 9 kwietnia, zbiórki odbywać się będą w Oliwie, Olszynce, Przymorzu Małym, Przymorzu Wielkim, Stogach, Śródmieściu, Wyspie Sobieszewskiej, częściach ulic Wrzeszcza Dolnego, Zaspie, Żabiance.

Kolejne zbiórki odbywać się będą dopiero w lipcu i październiku.


SPRAWDŹ GDZIE I KIEDY BĘDZIE ORGANIZOWANA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH


Odpady niebezpieczne. Co to?

To odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i biologiczny mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz powodować szkody w środowisku naturalnym.

Na liście odpadów niebezpiecznych Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku znajdują się:

  • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
  • Środki ochrony roślin i ich opakowania
  • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
  • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
  • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
  • Zużyte baterie i akumulatory
  • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
  • Przepracowane oleje

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku mieści się przy ul. Jabłoniowej 55
Zakład Utylizacyjny w Gdańsku mieści się przy ul. Jabłoniowej 55
ZU

Co z innymi odpadami? Na powyższej liście nie ma np. telewizora, lodówki, czy pralki? Czy taki sprzęt można także wystawiać podczas zbiórek?

- W ramach zbiórki objazdowej oczywiście je także odbieramy - potwierdza Monika Łapińska-Kopiejć, specjalista ds. promocji w gdańskim Zakładzie Utylizacyjnym.

Na stronie internetowej Zakładu Utylizacyjnego jest informacja, że nie będą zabierane m.in. odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania. Co w praktyce oznacza termin: nie możliwe do zidentyfikowania? Czy odpady trzeba jakoś oznaczać, np. imieniem i nazwiskiem bądź adresem zamieszkania?

- Nie oznacza to konieczności podpisywania odpadów. Natomiast zgodnie z przepisami pracownicy nie mogą odbierać odpadów, których nie są w stanie zidentyfikować, oznaczyć co do składu – wyjaśnia Łapińska-Kopiejć. - Nie zabieramy też dużych ilości odpadów, które wskazują na pochodzenie z działalności gospodarczej. Firmy muszą posiadać dokument, który potwierdza przekazanie tych odpadów upoważnionym jednostkom.

ZU
ZU

Co się dzieje z odpadami po odbiorze od mieszkańców? Gdzie są przechowywane, jak długo? Czy są utylizowane?

- Odpady przechowywane są w magazynie odpadów niebezpiecznych, znajdującym się na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Zazwyczaj termin przechowywania uzależniony jest od uzyskania ilości nadającej się do transportu. W praktyce oznacza to, że odpady przekazywane są do firm specjalizujących się w unieszkodliwianiu poszczególnych typów odpadów na bieżąco. Zakład nie zajmuje się utylizacją tego typu odpadów.

Odpady niebezpieczne są odbierane w każdym miejscu trzy razy w roku. Co mieszkańcy mogą zrobić jeśli mają do wyrzucenia np. stary odkurzacz, zużyte środki ochrony roślin i farby w maju, czyli w miesiącu, gdy odpady nie są odbierane?

- Każdy mieszkaniec gminy Gdańsk może oddać tego typu odpady do naszego zakładu, mieszczącego się przy ul. Jabłoniowej 55, do magazynu odpadów niebezpiecznych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30, nie ponosząc żadnej opłaty.

Czy odpady niebezpieczne mogą przywozić do was tylko mieszkańcy Gdańska?

- Nie tylko. Mogą to robić mieszkańcy spoza gminy Gdańsk, ale wówczas ponoszą opłatę zgodną z cennikiem obowiązującym w Zakładzie Utylizacyjnym. Pamiętać trzeba, że każda gmina ma własny system zagospodarowywania tego typu odpadów i zasady odbioru są ustalane właśnie przez te gminy.

Czy oddawanie odpadów samemu, do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, jest skomplikowane?

- Nie. Wystarczy jedynie wjechać przez bramę nr 2 naszego zakładu i skierować się na wagę. Tam uzyskamy wszystkie informacje, dotyczące dalszego postępowania, które sprowadza się de facto do dojechania do PSZOKu (punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – przyp. red.), przekazania odpadów do magazynu odpadów niebezpiecznych i powrotu na wagę.

Są jeszcze inne miejsca, gdzie samemu można przywieść odpady tego typu?

- Mieszkańcy mają do dyspozycji również specjalny kontener ustawiony na parkingu dla gości przy bramie nr 6 przy wjeździe do naszego zakładu. Tam też można zdeponować sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne. Z tego typu usług świadczonych przez naszą spółkę (bez dodatkowych opłat) korzysta coraz więcej osób.


Dodatkowe informacje na temat możliwości bezpiecznego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

-
Waldemar Gabis (0)
www.gdansk.pl
waldemar.gabis@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Waldemar Gabis (0)
www.gdansk.pl
waldemar.gabis@gdansk.pl
więcej tekstów autora