PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Odkorkować węzeł Kowale. U marszałka województwa samorządowcy podpisali list intencyjny w tej sprawie

Odkorkować węzeł Kowale. U marszałka województwa samorządowcy podpisali list intencyjny w tej sprawie
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych węzła Kowale, położonego w ciągu Obwodnicy Trójmiasta, to cel podpisanego w poniedziałek, 14 listopada, listu intencyjnego przez przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego, Miasta Gdańska, gminy Kolbudy i gminy Pruszcz Gdański.

List intencyjny podpisany - to początek drogi do nowego węzła. Na zdjęciu od lewej: Andrzej Bojanowski - zastępca prezydenta Gdańska, Ryszard Świlski - członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Magdalena Kołodziejczak - wójt Pruszcza Gdańskiego, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, Leszek Grombala - wójt Kolbud, Adam Korol - poseł, Marek Goliński - wicewójt Kolbud

Rozbudowanie układu drogowego węzła Kowale możliwe będzie wyłącznie przy zaangażowaniu i współpracy wszystkich interesariuszy, dlatego list intencyjny marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski podpisali dzisiaj z zastępcą prezydenta Gdańska Andrzejem Bojanowskim, wójt Pruszcza Gdańskiego Magdaleną Kołodziejczak oraz wójtem Kolbud Leszkiem Grombalą.

- Miejscowość Kowale rozwija się w sposób dynamiczny, ale nie nadąża za tym sprawny układ dróg zbiorczo-rozprowadzających. Bez rozbudowy układu drogowego obszaru oddziaływania węzła Kowale, intensywnie rozwijające się centra logistyczne i lokalizowanie się podmiotów gospodarczych w tym rejonie spowoduje paraliż komunikacyjny w Gminie Kolbudy - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. - Wiemy, że system komunikacyjny w tej części obwodnicy jest niedostosowany do wciąż powstających osiedli mieszkaniowych oraz zwiększającej się ilości pojazdów i lokujących się nowych firm, zarówno w gminie Pruszcz Gdański, jak i Kolbudach. Mam nadzieję, że wszystkie te działania, które wspólnie wykonamy, zachęcą Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do sfinansowania prac w ciągu tej części obwodnicy Trójmiasta, upraszczające m.in. zjazdy z tej ważnej trasy w każdym z kierunków czyli m.in. do Nowej Karczmy czy Gdańska. To wszystko dla mieszkańców, którym chcemy ulżyć w dojeździe do Trójmiasta, a którzy teraz muszą zmagać się z korkami oraz w celu uatrakcyjnienia terenów inwestycyjnych miasta Gdańska, sąsiadujących w tej okolicy.
 

Podpis składa zastępca prezydenta Gdańska Andrzej Bojanowski

Planowana przez interesariuszy listu intencyjnego inwestycja obejmuje m.in. rozbudowę węzłów Kowale i Szadółki, budowę ul. Nowej Jabłoniowej i ul. Nowej Świętokrzyskiej, dróg zbiorczo-rozprowadzających od Węzła Południe do Węzła Szadółki oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej 221 od Nowej Karczmy, która docelowo ma łączyć się z ul. Nową Świętokrzyską.

- Nie mamy już od czego uciekać. Musimy działać na rzecz rozwiązania tych problemów komunikacyjnych, bowiem aktualnie w tej części obwodnicy i zjazdów w okolicach Kowal brakuje przepustowości  mówił zastępca prezydenta Gdańska Andrzej Bojanowski. - Chcemy poza środkami publicznymi pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych, już teraz rozmawiamy na ten temat z inwestorami po stronie gdańskiej. Przedsiębiorcy wiedzą, że inwestycja w to przedsięwzięcie to dla nich dobry interes. To przedsięwzięcie komunikacyjne jest niezwykle trudne, bo wielostronne, ale wierzę, że uda nam się je zrealizować.

- To jeden z lepszych dni dla Kolbud, bowiem dzisiejsza deklaracja oznacza, że przystępujemy do prac, mających na celu umożliwienie swobodnego dojazdu do pracy i szkół dla 90 procent mieszkańców naszej gminy - zaznaczył wójt Kolbud Leszek Grombala.
 

Podczas uroczystości Grzegorz Stachowiak, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku poinformował o ogłoszonym w poniedziałek, 14 listopada, przetargu na dokumentację na rozbudowę układu komunikacyjnego Węzła Kowale, w skład której wejdą: koncepcja programowa, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz opracowania geologiczno-inżynierskie.

Dzięki opracowaniu przedmiotowej dokumentacji będzie można określić koszty realizacji całej inwestycji oraz wybrać najbardziej optymalny jej wariant, zapewniający w jak największym stopniu oczekiwania użytkowników ruchu, jak również możliwość obsługi przyległych terenów, które w chwili obecnej rozwijają się w dynamiczny sposób, zarówno pod względem gospodarczym jak i mieszkaniowym.

Małgorzata Pisarewicz

rzecznik prasowy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
oprac. SŁwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl