PORTAL MIASTA GDAŃSKA
';
PL | EN | DE

Obligacje społeczne zmniejszą zadłużenie czynszowe mieszkańców Gdańska

Obligacje społeczne zmniejszą zadłużenie czynszowe mieszkańców Gdańska
Gdańsk tworzy innowacyjny model pomocy osobom zadłużonym czynszowo. Nowością projektu będzie wprowadzenie tzw obligacji społecznych, za pośrednictwem których samorząd zwróci partnerom projektu środki wydane przez nich na wsparcie dłużników. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku szuka partnerów - ekspertów do opracowania wspólnego modelu działania.

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych dysponuje ponad 18 tysiącami lokali komunalnych, prawie 6 tys. z nich jest zadłużonych czynszowo. NZ Gdańsk Wrzeszcz to jedna z dzielnic, w której znajduje się duża liczba lokali komunalnych

Nietypowy, innowacyjny, pierwszy w Polsce - tak o projekcie "Zadłużeni w obligacjach" mówią pracownicy Miejskiego Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, którzy będą go realizować. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu na makroinnowacje, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, a dotyczącego stworzenia modelu polskiej obligacji społecznej.  

- Nie ma wątpliwości, że zadłużenie czynszowe to duży problem społeczny - mówi Sylwia Ressel rzecznik gdańskiego MOPR. - Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku tylko w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w Gdańsku było ponad 19 tys. zadłużonych lokali, a w zasobach gminnych prawie 6 tysięcy. Dlatego angażujemy się w różne projekty, które to zadłużanie zmniejszają lub do niego nie dopuszczają. “Zadłużeni w obligacjach” to właśnie taki projekt. Zapraszamy do niego ekspertów, np firmy ubezpieczeniowe, banki, TBS, spółdzielnie mieszkaniowe, które mają własny pomysł na rozwiązanie tego problemu i zainwestują środki w jego realizację. Samorząd, czyli zarządca obligacji zwraca inwestorom razem z odsetkami poniesione koszty takiej usługi społecznej.

Projekt będzie finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakłada też m.in. dokładne zdiagnozowanie potrzeb dłużników w Gdańsku, powołanie grupy fachowców, która opracuje model działania, czyli wymyśli najlepsze rozwiązania. W ramach założeń dokumentu chodzi także o pozyskanie partnerów oraz potencjalnych inwestorów (np. spółdzielni mieszkaniowych, banków), zainteresowanych nowatorskimi metodami rozwiązania społecznego problemu.

– Mamy nadzieję, że uda się wypracować najefektywniejszy model rozwiązania kwestii zadłużeń czynszowych w Gdańsku, z którego w przyszłości skorzystają także inne ośrodki w Polsce - podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Problem dotyczy przecież wielu gmin i miast. Włączenie w jego rozwiązanie takich podmiotów jak spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS wydaje się oczywiste.

Realizacja projektu „Zadłużeni w obligacjach” potrwa do połowy lutego 2018 roku. Eksperci zainteresowanych współpracą w ramach projektu proszeni są o kontakt z p. Anną Dukowską z Samodzielnego Referatu Analiz i Rozwoju MOPR, przy ul. Leczkowa 1 A, tel. 58 347 82 90, mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl

 

oprac. AKwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl