Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

O przyszłości miasta. Jutro dzień otwarty w Biurze Rozwoju Gdańska

Na środę, 28 czerwca Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało drugi dzień otwarty, poświęcony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska. Zespół autorski czeka do wieczora na wszystkich, którzy chcą porozmawiać i dowiedzieć się, jak nasze miasto ma wyglądać w przyszłości. Zapraszamy do siedziby BRG, która mieści się przy ul. Wały Piastowskie 24 na IV piętrze.

O przyszłości miasta. Jutro dzień otwarty w Biurze Rozwoju Gdańska
A
A
data publikacji: 26 czerwca 2017 r.

Pierwszy dzień otwarty w BRG odbył się 6 czerwca
Pierwszy dzień otwarty w BRG odbył się 6 czerwca
BRG

Specjaliści BRG czekają jutro na zinteresowanych od rana, od godz. 8 do godz. 19.

Prace nad projektem trwały dwa lata. Studium po raz pierwszy zostało zaprezentowane publiczności 6 czerwca. W kolejnych tygodniach odbyło się dziewięć spotkań skierowanych do różnych grup mieszkańców. Przed nami ostatnie czerwcowe wydarzenie – dzień otwarty. 28 czerwca w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska zespół autorski Studium będzie czekać na wszystkich zainteresowanych zagadnieniami omawianymi w dokumencie. Będzie to okazja, aby poznać jego szczegóły, wyjaśnić wątpliwości, podzielić się opiniami i porozmawiać o kierunkach, w których powinien rozwijać się Gdańsk. 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska to najważniejszy dokument planistyczny miasta. Wskazuje kierunki, w jakich Gdańsk powinien się rozwijać w ciągu najbliższych trzydziestu lat. Studium liczy blisko pięćset stron. Składa się z części graficznej i tekstowej. Szeroko omawia zagadnienia związane z rozwojem przestrzennym. Jego ustalenia koncentrują się na najważniejszych problemach i zjawiskach, które wymagają rozstrzygnięć, oraz kwestiach wywołujących kontrowersje co do ich skutków.

Projekt Studium do końca lipca w godz. 8:00–15:00 jest dostępny w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska oraz na stronie:
http://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora