Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowy zawód, nowa praca, nowe życie. Są miejsca w projekcie gdańskiego MOPR

Już 45 osób skorzystało z projektu "Cała naprzód I" realizowanego przez gdański MOPR. Dzięki niemu osoby bezrobotne, które “nie pasują” do aktualnych ofert na rynku pracy mogą wziąć udział w spersonalizowanych szkoleniach i warsztatach. Trzynaścioro uczestników projketu już ma nowe zawody i miejsca pracy. Gdański MOPR zachęca  - są jeszcze miejsca dla kolejnych osób.

Nowy zawód, nowa praca, nowe życie. Są miejsca w projekcie gdańskiego MOPR
A
A
data publikacji: 31 lipca 2018 r.
Gdański samorząd na różne sposoby wspiera rynek zatrudnienia - m.in. współorganizując Metropolitalne Targi Pracy Pomorza (zdjęcie z marca ub. r.). Z oferty takiej korzystają osoby aktywnie poszukujące roboty. A co z osobami mniej zaradnymi życiowo? MOPR w Gdańsku ma sposób, by im pomóc
Gdański samorząd na różne sposoby wspiera rynek zatrudnienia - m.in. współorganizując Metropolitalne Targi Pracy Pomorza (zdjęcie z marca ub. r.). Z oferty takiej korzystają osoby aktywnie poszukujące roboty. A co z osobami mniej zaradnymi życiowo? MOPR w Gdańsku ma sposób, by im pomóc
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Projekt „Cała naprzód I” to wsparcie dla osób, które ukończyły 30. rok życia, są długotrwale bezrobotne, znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i potrzebują nietypowej oferty, bo nie mieszczą się w różnych działających już programach dla bezrobotnych.

Doradca zawodowy, psycholog, pośrednik

- To propozycja dla osób, które mają niskie kwalifikacje, są długotrwale bezrobotne lub całkowicie bierne zawodowo - tłumaczy Sylwia Ressel, rzecznik gdańskiego MOPR. - Także dla osób, które nie mogą znaleźć pracy z powodu swojej niepełnosprawności, wieku, są mniej zaradne.

Udział więc mogą wziąć m.in. ci, którzy nie mają pracy z powodu swojej niepełnosprawności, kobiety powyżej 50 roku życia, osoby nie posiadające przydatnych kwalifikacji, są długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo, ale też gdanszczanie, którzy chcą swoje umiejętności podwyższyć lub nabyć inne.

Udział w „Całej naprzód I” to m.in. opracowanie indywidualnego planu działania, pełne wsparcie m.in. doradców zawodowych, psychologa, pośrednika pracy i inna pomoc adekwatna do sytuacji.

- W programie są szkolenia i kursy według wyboru zainteresowanego, czesto „szyte na miarę”, np. fryzjera zwierząt czy pilotów wycieczek z kursem językowym, jeśli tylko daje to gwarancję dobrej, zawodowej przyszłości - dodaje Sylwia Ressel. - W ramach projektu są też staże zgodne z opracowaną wspólnie strategią osobistego rozwoju. Uczestnicy mogą otrzymać stypendium, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz posiłek i refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Trzynaścioro uczestników projektu ma nową pracę

- Największa wartość tego projektu i gwarancja jego powodzenia to nastawienie się na zindywidualizowane formy wsparcia - uważa Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Z oferty projektu skorzystało już 45 potrzebujących osób, uzyskując m.in. międzynarodowe certyfikaty kompetencji komputerowych (4 osoby), kończąc certyfikowany kurs języka angielskiego (4 os.), kursy prawa jazdy różnych kategorii (9 os.), realizując wybrane staże zawodowe. Trzynaścioro uczestników podjęło zatrudnienie w wybranym zawodzie.

Uczestnikom projektu MOPR zapewnia m.in. opracowanie indywidualnego planu działania, szkolenia i kursy wybrane przez zainteresowanego, warsztaty aktywizujące i staże zgodne z opracowaną wspólnie strategią osobistego rozwoju. Każdy uczestnik może uzyskać też pomoc psychologiczną, prawną czy pedagogiczną, jeśli okaże się, że jej potrzebuje. W ofercie jest także indywidualne pośrednictwo pracy, a dla osób chętnych do założenia działalności gospodarczej - wsparcie trenera biznesu. Osoby korzystające ze staży i szkoleń mogą też otrzymać stypendium, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, refundację kosztów opieki nad dzieckiem.


Zgłosić się do projektu „Cała naprzód I” należy w biurze projektu:

Starter Gdański Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Lęborska 3B, tel. 58 347 82 99 lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Leczkowa 1 A. Kontakt p. Agnieszka Witek, tel. 502 986 387.

 

-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AK (0)
www.gdansk.pl