Nowa Rada Muzeum Gdańska. Dziewięcioro członków na cztery lata

W środę, 5 października, odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Muzeum Gdańska. Dziewięcioro członków zostało powołanych przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz do sprawowania tej funkcji na cztery lata. Nominacje w jej imieniu wręczyła dyrektor Biura Kultury, Barbara Frydrych.
( 05.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Na zdjęciu od lewej: dr Janusz Marszalec - zastępca dyrektora Muzeum Gdańska, dr Ewa Szymańska - zastępca dyrektora Muzeum Gdańska, dr hab. Peter Loew, prof. dr hab. Edmund Kizik, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, prof. dr hab. Beata Możejko, Barbara Frydrych - dyrektor Biura Kultury Prezydenta Gdańska, Waldemar Ossowski - dyrektor Muzeum Gdańska
Na zdjęciu od lewej: dr Janusz Marszalec - zastępca dyrektora Muzeum Gdańska, dr Ewa Szymańska - zastępca dyrektora Muzeum Gdańska, dr hab. Peter Loew, prof. dr hab. Edmund Kizik, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, prof. dr hab. Beata Możejko, Barbara Frydrych - dyrektor Biura Kultury Prezydenta Gdańska, Waldemar Ossowski - dyrektor Muzeum Gdańska
fot. Agnieszka Grabowska

Kto w Radzie Muzeum Gdańska? 

Nominacje na członków Rady Muzeum Gdańska na lata 2022-2026 otrzymali:

  • prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański) 
  • dr hab. Peter Loew (Instytut Spraw Polskich w Darmstadt)
  • prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański) 
  • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański) 
  • prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (Uniwersytet Gdański) 
  • dr Michał Niezabitowski (Muzeum Krakowa)
  • Jolanta Gumula (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
  • Alicja Knast (Galeria Narodowa w Pradze)
  • prof. dr hab. Danuta Popinigis (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

Na przewodniczącego Rady członkowie wybrali prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego, zaś wiceprzewodniczącą została prof. dr hab. Beata Możejko.

W Muzeum Gdańska zobacz wystawę o losach gdańskich rodzin z przedwojennymi korzeniami

Czym się zajmuje Rada Muzeum Gdańska?

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa określonych w ustawie o muzeach. Ocenia również jego funkcjonowanie na podstawie przedstawionego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego oraz opiniuje przedstawiony przez dyrektora roczny plan działalności.