PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Dom Samopomocy w Gdańsku. Nowa placówka wsparcia dla osób chorujących psychicznie

Dom Samopomocy w Gdańsku. Nowa placówka wsparcia dla osób chorujących psychicznie
Piętnaście dorosłych, przewlekle chorujących psychicznie osób znajdzie kompleksowe wsparcie w Specjalistycznym Domu Samopomocy przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku. Z pomocą terapeutów, psychologów uczestnicy zajęć w placówce będą się aktywizować, uczyć samodzielności, by lepiej i pełniej żyć.
2019-09-20_dom_samopomocy_001_799x533.JPG
Specjalistyczny Dom Samopomocy przy ulicy Nowe Ogrody 35 to kolejne miejsce na mapie Gdańska, w którym wsparcie otrzymają osoby chorujące psychicznie
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Nową placówkę prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”. 

- Działamy już od dwóch dekad - mówi Anna Jackowska- Olszewska prezes Stowrzyszenia “Przyjazna Dłoń”. - Wtedy idea, którą wcielamy w życie w naszej nowej placówce, że najlepszym miejscem do życia, zdrowienia i aktywności dla osób chorujących psychicznie jest dom, a nie szpital, nie była tak popularna jak dziś. Także przekonanie, że żeby osoba chora dobrze funkcjonowała w środowisku, potrzebna jest sieć wsparcia. Ten dom jest kolejnym ogniwem sieci wsparcia. 

 

Gotowanie, zakupy, komputer. Wsparcie w centrum miasta 

W SDS zajęcia dla  gdańszczanek i gdańszczan przewlekle chorujących psychicznie odbywają się w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00. Placówka jest wyposażona m.in. do celów terapeutycznych, usprawniających, usamodzielniających uczestników. Podopieczni mają zapewnioną opiekę i terapię psychologiczną, indywidualne lub grupowe treningi samodzielności, umiejętności społecznych - np. naukę czynności dnia codziennego, sprawniejsze funkcjonowanie w życiu społecznym. To już dziesiąta placówka typu dziennego w mieście, wspierająca i aktywizująca osoby chorujące psychicznie. 

- Działamy od lipca, ale data oficjalnego otwarcia jest nieprzypadkowa - mówi Anna Strojna, wiceprezes Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” w Gdańsku. - Trwają Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Dom zapewnia podopiecznym zajęcia rozwijające zainteresowania, włączające w życie kulturalne czy sportowo-rekreacyjne  miasta. Uczestnicy mają treningi kulinarne, uczą się gospodarować budżetem domowym, planować zakupy. Poznają możliwości Internetu i obsługę komputera.

 

2019-09-20_dom_samopomocy_010_799x533.JPG
Przedstawiciele Miasta, instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w Gdańsku  
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Jak mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Gdańsk potrzebuje takich miejsc, jak dom przy Nowych Ogrodach, miejsc w których w przyjaznej przestrzeni osoby chorujące psychicznie mogą swobodnie wracać do zdrowia.

- Dom jest w centrum miasta - dodał prezydent Kowalczuk. - To dobrze że Was widać, mam nadzieję, że trafi tu każdy potrzebujący. A warto, bo projekt zakłada spersonalizowane wsparcie, polegające na przywracaniu osób chorujących psychicznie do pełnienia ról społecznych, w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny.

 

Nowatorski model wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Otwarcie SDS przy ul. Nowe Ogrody 35, remont, adaptacja, wyposażenie na potrzeby osób chorujących psychicznie, odbyła się w ramach realizacji projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. Łączny koszt prac remontowych, adaptacyjnych, wyposażenia placówki to około pół miliona złotych. Gdański model wdrażają w mieście wspólnie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (lider z ramienia miasta), Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” i Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed. 

Nowa placówka ma poszerzyć zakres wsparcia dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w mieście, przez wdrożenie innowacji społecznych i zawiązanie międzyresortowego partnerstwa zdolnego do skutecznego pomagania. W ramach modelu chorującym gdańszczankom i gdańszczanom udzielane są: specjalistyczna terapia, konsultacje psychiatryczne, usługi opiekuńcze, wsparcie szkoleniowe, doradztwo zawodowe czy asystentura środowiskowa. Łącznie wsparciem objęto już 127 potrzebujących osób. Specjalistyczna pomoc udzielana jest też rodzinom i bliskim chorujących.

- Bardzo istotna jest też pomoc dla rodziny i bliskich osoby chorującej - dodaje Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.  - To również wyznacznik gdańskiego modelu wsparcia, który wdrażamy. To kompleksowe, nowatorskie działania dla całej rodziny dotkniętej chorobą.

 

2019-09-20_dom_samopomocy_003_799x533.JPG
Dom zapewnia podopiecznym zajęcia rozwijające zainteresowania, trening umiejętności potrzebnych w codziennym życiu jak gotowanie, naukę gospodarowania budżetem domowym itp.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Głównymi adresatami „Gdańskiego modelu…” są mieszkańcy m.in. Nowego Portu, Brzeźna, Stogów, Olszynki, Oruni, Śródmieścia i Wyspy Sobieszewskiej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość to - 10 080 651 zł, w tym dotacja z EFS wynosi 9 505 046,68 zł. Projekt potrwa do 30 września 2020 roku.

Wszelkie szczegóły dotyczące udziału w zajęciach, kwalifikacji do SDS można uzyskać u pracownika „Przyjaznej Dłoni”, tel. 58 341 10 83.

Czytaj także: Rusza Sieć Pomocy Psychologicznej. Bezpłatnie, bez kolejki, dyskretnie

 

Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze
Alicja Katarzyńskawww.gdansk.plalicja.katarzynska@gdansk.pl
Alicja Katarzyńska - najnowsze