Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nowa Nowotna. Będzie lepszy dojazd do plaży na Stogach

Wymiana nawierzchni asfaltowej i krawężników, uzupełnienie i przebudowa chodników, wykonanie zieleni i małej architektury - ulica Nowotna od końca czerwca nabierze nowego kształtu, dzięki czemu szybciej i bezpieczniej będzie można dotrzeć do kąpieliska na Stogach.

Nowa Nowotna. Będzie lepszy dojazd do plaży na Stogach
A
A
data publikacji: 04 maja 2016 r.

Obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym
Obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym
DRMG

Ulica Nowotna jest połączeniem ulicy Stryjewskiego z plażą Stogi - stanowi główny ciąg komunikacyjny, umożliwiający mieszkańcom Gdańska i turystom dojazd do kąpieliska. Obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym: posiada liczne ubytki nawierzchni, nierówności i spękania, krawężniki w znacznej mierze są uszkodzone.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wyłoniła najkorzystniejszą ofertę, dotyczącą przebudowy ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży na Stogach.

Remont będzie polegał na skorygowaniu szerokości jezdni wraz z wymianą krawężników a także poprawą stanu technicznego chodników tj. wymianie zniszczonych płytek chodnikowych i obrzeży oraz uzupełnienie przebiegu chodnika w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej ruchu pieszego. Wzdłuż ul. Nowotnej pojawią się też elementy tzw. małej architektury: ławki, kosze na śmieci i szykany z barierek.

- Najkorzystniejszą ofertę cenową, spośród siedmiu złożonych w postępowaniu przetargowym ofert, przedstawiła firma Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A z Gdyni, z którą w nadchodzącym tygodniu planujemy podpisać umowę na realizację zadania - mówi Ewa Parafjanowicz-Potuczko z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Inwestor do wykonania zadania przystąpi zaraz po podpisaniu umowy. Planowany termin zakończenia prac 28 czerwca 2016 r. Łączny koszt inwestycji to 1, 44 mln zł.
 

Ulica Nowotna będzie przebudowana od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży na Stogach
Ulica Nowotna będzie przebudowana od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży na Stogach
DRMG

Przebudowywany odcinek ul. Nowotnej
Przebudowywany odcinek ul. Nowotnej
DRMG


Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

  • - rozbiórkowe
  • - ziemne

2. roboty drogowe

  • - wymiana krawężników na nowe betonowe
  • - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej
  • - zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej
  • - uzupełnienie nawierzchni z kostki kamiennej
  • - chodnik z płyt chodnikowych
  • - mała architektura (ławki, kosze na śmieci, szykany z barierek

3. przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych

4) założenie trawników

5) roboty sanitarne - regulacja wysokościowa studzienek
 

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl