PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE
.
Nowa książka dla muzealników i poszukiwaczy zaginionych obrazów
Nowa książka dla muzealników i poszukiwaczy zaginionych obrazów
Ma blisko 400 stron i stwarza szansę na odnalezienie, zidentyfikowanie i ewentualne odzyskanie utraconej spuścizny Muzeum Miejskiego. Mowa o książce „Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku”. Spotkanie z autorką Heleną Kowalską, podczas którego będzie można nabyć egzemplarz, odbyła się we wtorek, 30 stycznia.

Kartka pocztowa z początku XX wieku z przedstawieniem galerii malarstwa w Muzeum Miejskim
Kartka pocztowa z początku XX wieku z przedstawieniem galerii malarstwa w Muzeum Miejskim
Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku

Jak mówi sama autorka, Helena Kowalska - od 1976 roku związana z Muzeum Narodowym w Gdańsku, od wielu lat współpracuje także z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie badań nad polskimi stratami wojennymi w obszarze dzieł sztuki - w założeniu książka „Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku”, t. 1: „Malarstwo” (2017 r.) miała być jedynie materiałem uzupełniającym. W zamyśle stanowić miała nowe wydanie, rozszerzone i poprawione, wydanego w 2005 roku przez Muzeum Narodowe w Gdańsku opracowania „Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Gdańsku”, t. 1: „Straty w dziedzinie sztuki: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby”.

W trakcie poszukiwań i wieloletnich badań okazało się jednak, że poprzednie opracowanie warto rozszerzyć na tyle, że w rezultacie powstał zupełnie nowy, blisko 400-stronicowy tekst. Odnosi się owszem do tamtej publikacji, jednak ze względu na takie zmiany, jak ograniczenie tematyki do malarstwa, rozszerzenie haseł o aż 100 obiektów, i odmienną strukturę zawartości w ramach tomu i poszczególnych haseł, wydane w 2017 roku „Straty wojenne Muzeum Miejskiego...” stanowi odrębną publikację opisujących dzieła utracone.


Fragment książki 'Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku'
Fragment książki 'Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku'
Archiwum MNG

Jak podkreślają muzealnicy, opracowanie to stwarza szansę na odnalezienie, zidentyfikowanie i ewentualne odzyskanie przynajmniej części utraconej spuścizny Muzeum Miejskiego w Gdańsku. Jakkolwiek książka jest przeznaczona dla szerokiego grona profesjonalistów - muzealników i badaczy poszukujących informacji o zaginionych obrazach, może odegrać również ważną rolę w upowszechnianiu i podnoszeniu świadomości problemu, jakim jest utracone dziedzictwo kulturowe. Słowem, trafić może do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Spotkanie z autorką, podczas którego będzie można kupić książkę „Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku”, Seria Nowa, t. 1: „Malarstwo” (cena: 52 zł), odbyło się we wtorek, 30 stycznia, 2018 r., w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1). Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Edmund Kizik, a weźmie w nim udział także Magdalena Podgórzak, kustosz w Muzeum Narodowym w Gdańsku, w 2017 roku kierująca projektem digitalizacji szklanych negatywów. Był on kontynuacją działań podjętych w roku 2015. Zdigitalizowane wówczas negatywy stanowiły jedno z istotnych źródeł badań autorki książki.

Wydanie książki zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. AOwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl