PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Przypomniała o tym niebieska Fontanna Neptuna

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Przypomniała o tym niebieska Fontanna Neptuna
2 kwietnia obchodzony jest corocznie jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. To dzień solidarności z osobami z autyzmem, a także przypomnienie o ich potrzebach. Tego dnia w różnych miejscach wiele obiektów podświetlanych jest na niebiesko.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Gdańsku
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Gdańsku
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to inicjatywa Mozah, małżonki emira Kataru Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007. Obchody te mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu i walkę z dyskryminacją. Jest to również okazja do społecznego i politycznego zaangażowania w tej dziedzinie.

W Gdańsku przy tej okazji odbywały się zazwyczaj różne wydarzenia kulturalne i kampanie, jednak pandemia Covid-19 uniemożliwia to. Możliwe jest natomiast kontynuowanie tradycji podświetlania na niebiesko różnych miejskich obiektów. W tym roku iluminacja taka pojawiła się na Fontannie Neptuna. Pomysł wywodzi się od organizacji „Autism Speaks”, która swoją edukacyjną akcją „Light It Up Blue” wzywała ludzi do noszenia niebieskich elementów garderoby. Barwa ta bowiem daje spokój i nadzieję w opozycji do głośnego, pędzącego świata, który bywa niezrozumiały dla osób ze spektrum autyzmu.

Niebieska barwa symbolizuje spokój i nadzieję
Niebieska barwa symbolizuje spokój i nadzieję
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Według informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w naszym mieście w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” pomocą objęte są teraz 63 osoby z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Korzystają m.in. ze wsparcia asystentów, Punktu Usług Zdrowotnych, biorą udział w aktywizacji zawodowej i społecznej podczas zajęć w Specjalistycznym Domu Samopomocy. Niektórzy uczą się również samodzielności w Pomorskiej Farmie Życia lub we Wspólnocie Domowej - w całodobowych, specjalistycznych formach mieszkalnictwa. W razie potrzeby uczestnicy projektu korzystają również z opieki wytchnieniowej oraz specjalistycznego wsparcia w sytuacji kryzysu. Co istotne, pomocą objęte są też rodziny osób ze spektrum autyzmu. Mogą np. uczestniczyć w grupie wsparcia, kursach podnoszących kompetencje zawodowe i zwiększające szanse na rynku pracy oraz w szkoleniach przybliżających m.in. jak właściwie zrozumieć potrzeby podopiecznego.

Z kolei kadra pracująca z osobami z autyzmem bierze udział w superwizji – to konkretne wsparcie merytoryczne i psychologiczne. W ramach realizacji projektu „OzA…” zaplanowano również cykl szkoleń na temat autyzmu dla terapeutów, asystentów, trenerów, nauczycieli, pracowników instytucji samorządowych oraz personelu medycznego.

Mieszkańców Gdańska zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej pomocy w ramach projektu, zachęcamy do kontaktu, tel.: 58 347 82 66 (w godz. pracy MOPR).

Wdrażanie gdańskiego modelu wsparcia potrwa do marca 2022 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem realizacji z ramienia miasta jest MOPR, partnerami są: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi Żyć”.

 

oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl
oprac. MWwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl