Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nie żyje prof. Bolesław Mazurkiewicz, ekspert budownictwa morskiego, rektor PG

Prof. Bolesław Mazurkiewicz był wybitnym gdańskim naukowcem, specjalistą w zakresie budownictwa wodnego, profesorem i rektorem Politechniki Gdańskiej, zasłużonym nie tylko dla gdańskiej i polskiej nauki, ale także dla miasta Gdańska. Zmarł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Miał 86 lat.

Nie żyje prof. Bolesław Mazurkiewicz, ekspert budownictwa morskiego, rektor PG
A
A
data publikacji: 23 października 2017 r.

Prof. Bolesław Mazurkiewicz podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej
Prof. Bolesław Mazurkiewicz podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej
Aleksander Szycik/KFP

Prof. Bolesław Mazurkiewicz całe swoje życie zawodowe poświęcił morskiemu budownictwu hydrotechnicznemu, przede wszystkim pochylniom do wodowania statków i nabrzeżom stoczniowym. Był nie tylko naukowcem, ale także praktykującym inżynierem.

Ukończył Politechnikę Gdańską w 1953 r. (absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego), w 1987 roku został rektorem swojej macierzystej uczelni i pełnił tę funkcję do 1990 roku.

Profesor był projektantem i kierownikiem budowy drenażowego doku suchego w Stoczni Gdyńskiej imienia Komuny Paryskiej (w latach 1964–1977). Jako ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) i Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) przez ponad 20 lat uczestniczył w projektowaniu, a także konsultował i nadzorował powstawanie morskich budowli stoczniowych w: Turcji, Jugosławii, Indonezji, Iranie, Kubie i na Seszelach.

Opracował ponad 350 opinii i ekspertyz technicznych dotyczących portów i przemysłu okrętowego. Napisał ponad 430 publikacji na temat mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji portowych, stoczniowych, pełnomorskich oraz oceanotechniki.

Jego rozwiązania techniczne i badania przyniosły mu międzynarodowe uznanie, w postaci doktoratów honoris causa m. in: Odeskiego Państwowego Uniwersytetu Morskiego, Odeskiej Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury, Państwowego Uniwersytetu Politechnicznego w St. Petersburgu, Uniwersytetu Technicznego Fridericiana w Karlsruhe. Najsilniej związany z Politechniką Gdańską, wykładał także na uniwersytetach w Stuttgarcie i Darmstadt czy w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie. Jako visiting professor prowadził zajęcia w 18 wyższych uczelniach Europy i Ameryki.

Tytuł doktora honoris causa nadała mu także macierzysta Politechnika Gdańska (w 2008 roku) za „staranność i umiejętność łączenia wiedzy praktycznej i teoretycznej związanej z urządzeniami portowymi, budowlami hydrotechnicznymi, eksperta w naukach technicznych w Gdańsku, kształcenia i badań naukowych w wielu uczelniach morskich w Polsce, zasług w promocji tematyki morskiej w wielu publikacjach z dyscyplin technicznych i nautycznych”.

W 2001 roku otrzymał Medal św. Wojciecha, przyznawany za wybitne zasługi dla miasta Gdańska, 10 lat później zaś Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury za wieloletnią niestrudzoną aktywność w zakresie ochrony zabytków, nieoceniony wkład w rozwój Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz z okazji jubileuszu 80. urodzin.

Swoją olbrzymią wiedzą i doświadczeniem prof. Mazurkiewicz dzielił się m. in. z budowniczymi tak ważnych dla Gdańska inwestycji jak Tunel pod Martwą Wisłą i Stadion Energa Gdańsk - jako szef zespołu ekspertów z Politechniki Gdańskiej.

Jego wielką pasją było żeglarstwo. Miał stopień kapitana jachtowego żeglugi wielkiej, był prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sołdka oraz prezesem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza. Ta ostatnia organizacja powstała z założonego przez Profesora Komitetu Ochrony Daru Pomorza, aby zabiegać o zgodę na pozostawienie żaglowca w Polsce.

Szerszą sylwetkę Zmarłego opublikowała na swojej stronie internetowej Politechnika Gdańska.

Prof. Bolesław Mazurkiewicz (pierwszy z lewej) angażował się w budowę pionierskich dla Gdańska inwestycji. Tutaj, w 2014 r., podczas sympozjum naukowego
Prof. Bolesław Mazurkiewicz (pierwszy z lewej) angażował się w budowę pionierskich dla Gdańska inwestycji. Tutaj, w 2014 r., podczas sympozjum naukowego
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl