Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nie tylko dla przyszłych lekarzy. Przyjdź do GUMed na Dzień Otwarty

Jak udzielić pierwszej pomocy, zrobić zastrzyk dożylny, profesjonalnie zabandażować lub zszyć ranę, ale też jak szybko przyswajać wiedzę - tego dowiedzą się przyszli kandydaci na lekarzy i pielęgniarki podczas Dnia Otwartego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który odbędzie się w czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w godz. 9-14.

Nie tylko dla przyszłych lekarzy. Przyjdź do GUMed na Dzień Otwarty
A
A
data publikacji: 04 kwietnia 2017 r.
Dzień Otwarty w GUMed odbędzie się w czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w godz. 9-14
Dzień Otwarty w GUMed odbędzie się w czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w godz. 9-14
Materiały GUMed


Impreza odbędzie się na trzech Wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Oprócz informacji praktycznych: przyszli studenci, ale też osoby zainteresowane działnością uczelni zapoznają się z ofertą dydaktyczną, warunkami rekrutacji, życiem studenckim czy współpracą międzynarodową GUMed, chętni będą mogli również wziąć udział w warsztatach z technik wydajnego uczenia się, na których poznają m. in. praktyczne sposoby na poprawę zapamiętywania i przypominania sobie informacji.

W holu Collegium Biomedicum (Gdańsk, ul. Dębinki 1) stanie 27 stoiskach. Członkowie SKN Pielęgniarstwa Ratunkowego przybliżą pracę pielęgniarki ratunkowej. Przeprowadzą naukę bandażowania, pokaz wkłuć domięśniowych i dożylnych na fantomach. Studenci z Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii zaprezentują anatomię serca na modelu oraz przeprowadzą pokaz echa serca przy użyciu aparatu Vscan. Przedstawiciele Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej nauczą podstawowych technik szycia chirurgicznego, a członkowie SKN Medycyny Ratunkowej przeprowadzą na fantomach warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Studenci z Koła Naukowego Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu pokażą materiały zespalające stosowane w ortopedii, techniki zakładania unieruchomienia gipsowego i przeprowadzą pokaz szycia chirurgicznego skóry i ścięgien.

Członkowie SKN Medycyny Ratunkowej przeprowadzą na fantomach warsztaty z udzielania pierwszej pomocy
Członkowie SKN Medycyny Ratunkowej przeprowadzą na fantomach warsztaty z udzielania pierwszej pomocy
Materiały GUMed

Chętni będą mogli zwiedzić Zakład Embriologii, Zakład Anatomii, Zakład Chemii Medycznej oraz Zakład Fizyki i Biofizyki. Zaplanowano również wizytę w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Zwiedzający będą mieli okazję przejść taką samą trasę, jak pacjent – od Klinicznego Oddziału Ratunkowego (KOR) przez salę bronchoskopową do wizyty w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej.

Na Wydziale Farmaceutycznym zostaną przeprowadzone dwa wykłady: Dlaczego warto studiować farmację? Prezentacja profilu studiów i sylwetki absolwent oraz Działaj aktywnie na studiach – PTSF przybliżający aktywność Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Zainteresowani będą oprowadzani po Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej, Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej, Katedrze i Zakładzie Bromatologii, Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki, Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej, Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej oraz Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej. Podczas oprowadzania uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w krótkich warsztatach, prezentacjach i doświadczeniach.

Więcej informacji można znaleźć na www.dniotwarte.gumed.edu.pl

-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. AU (0)
www.gdansk.pl