Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nie oceniaj, reaguj, pomóż osobom bezdomnym w Gdańsku

Każdego dnia na ulicach dwóch streetworkerów, współpraca z policją, strażą miejską i służbą ochrony kolei, wydawanie pożywienia, ciepłej odzieży i niskoprogowa noclegownia przyjmująca osoby pod wpływem alkoholu - zimą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie intensyfikuje działania opiekuńcze wobec rodzin i osób bezdomnych narażonych na skutki niskich temperatur.

Nie oceniaj, reaguj, pomóż osobom bezdomnym w Gdańsku
A
A
data publikacji: 18 grudnia 2017 r.

Nz. Autobus SOS jeździ po Gdańsku od godz. 20 do 24. Osoby bezdomne mogą się w nim ogrzać, zjeść, przebrać a ratownik medyczny opatrzy im rany
Nz. Autobus SOS jeździ po Gdańsku od godz. 20 do 24. Osoby bezdomne mogą się w nim ogrzać, zjeść, przebrać a ratownik medyczny opatrzy im rany
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Od kilku dni jeździ po Gdańsku autobus SOS z ciepłą zupą i odzieżą dla osób bezdomnych, który zawiezie chętnych do noclegowni przy ulicy Mostowej w Gdańsku. To nowy pomysł miasta, dzięki któremu można nie tylko bezpośrednio pomóc osobom bezdomnym zimą, ale też objąć ich działaniami dającymi szansę na wyjście z bezdomności. Ale dla gdańskiego MOPRu i organizacji pozarządowych zima od lat jest czasem, kiedy działań wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością jest więcej.

Zimą do noclegowni nawet z procentami  

- Wzmacniamy działania informacyjne, codziennie na ulicach Gdańska przez kilka godzin pracuje dwóch streetworkerów, którzy docierają do osób bezdomnych - mówi Sylwia Ressel rzecznik MOPR w Gdańsku. - Zachęcają ich do skorzystania z pomocy, pójścia do noclegowni czy schroniska. Pracownicy gdańskiego ośrodka współpracują też z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi, które także przekonują osoby bezdomne do skorzystania z pomocy miasta. Ta pomoc to m.in. zorganizowanie schronienia, żywności, ciepłej odzieży, obuwia, kąpieli, pieniędzy na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego. Służby sprawdzają każdy sygnał od mieszkańców o potrzebującym człowieku i zawsze proponują mu wsparcie.

Ochronie służy wzmożona akcja informacyjna, ale też wprowadzenie liberalizacji zasad obowiązujących w poszczególnych placówkach dla bezdomnych, czyli np. niskoprogowa noclegownia przy ul. Mostowej, gdzie w tym zimowym czasie przyjmuje się osoby pod wpływem alkoholu. To też organizowanie doraźnej pomocy dla osób bezdomnych, które pomimo trudnych warunków atmosferycznych nie chcą korzystać z pomocy instytucjonalnej i pozostają w dotychczasowych miejscach pobytu, czyli w bunkrach, altanach na działkach ogrodniczych, piwnicach, klatkach schodowych, dworcach PKP, itp.

Schroniska, noclegownie, nawet łaźnia  

W Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych - m.in. schronisk i noclegowni, z którymi MOPR ma zawarte umowy. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe.

- Są w nich łącznie 742 miejsca - dodaje Sylwia Ressel z MOPR. - Obecnie w placówkach przebywa 401 osób skierowanych tam przez nasz ośrodek oraz 202 osób umieszczonych przez inne gminy. W Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 działa łaźnia dla bezdomnych i potrzebujących. A w noclegowni niskoprogowej przy ulicy Mostowej 1 wsparcie znajdą także osoby bez dachu nad głową z interwencji, będące pod wpływem alkoholu.

W schroniskach, noclegowniach, działkach, dworcach czyli miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych przebywa w Gdańsku obecnie 770 osób bezdomnych. Tak wynika z przeprowadzonego w nocy z 8 na 9 grudnia 2017 roku “liczenia osób bezdomnych”. Liczba ta nie obejmuje osób przebywających w tym czasie w szpitalach i zakładach karnych.

Informuj o osobach bezdomnych!

Pracownicy MOPR czekają na sygnały o osobach bezdomnych w Samodzielnym Referacie Reintegracji przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do piąt. w godz. 7.30 do 15.30), Proszą o zawiadamianie o takich osobach Straży Miejskiej - tel. 986 oraz Policji - tel. 997 i 112.

Osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się osobiśc ie do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.

Adresowy wykaz domów dostępny jest na stronie MOPR. 

-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora