PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Narodowy Spis Powszechny 2021. Dodatkowy nabór na rachmistrzów spisowych - zgłoś się do 12 sierpnia

Narodowy Spis Powszechny 2021. Dodatkowy nabór na rachmistrzów spisowych - zgłoś się do 12 sierpnia
Jeszcze do końca września trwać będzie rozpoczęty w kwietniu Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jego podstawową formą jest samospis online. Pomoc, szczególnie dla osób niekorzystających z urządzeń elektronicznych, świadczą także rachmistrzowie. Rozpoczął się dodatkowy nabór kandydatów, a chętni swoje oferty mogą składać do 12 sierpnia.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
rachmistrz

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - jak to zrobić? Информация на русском языке, Інформація українською мовою


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo na terenie Polski. Udział w nim jest obowiązkowy, a podstawową formą jest samospis online. Rachmistrzowie, kontaktując się z mieszkańcami, dokonają tego za nich. Mieszkańcy czas na dopełnienie obowiązku mają do 30 września.

Kandydaci na rachmistrzów otrzymają dostęp do aplikacji e-learningowej, dzięki której będą mogli przejść odpowiednie szkolenie z części teoretyczną i praktycznej oraz egzamin. Jego pozytywne zaliczenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Główne zadania rachmistrza:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia,
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Jak złożyć ofertę?

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza (oferta_kandydata_na_rachmistrza_spisowego), zawierającego:

 • dane osobowe i kontaktowe:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • oświadczenie o:

- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
- znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
- świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

Miejsce składania ofert

 • pocztą tradycyjną:

- Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

 • osobiście:

- Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 40,
- Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74, pokój 210,
- Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2, punkt informacyjny,

 • pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu: umg@gdansk.gda.pl

UWAGA! Oferty kandydatów złożone po terminie (12.08), w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gdańsku – nr tel. 58 52-44-500, e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie bip.gdansk.pl.

 

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze