Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Najlepsza w Polsce. Nominacja do ważnej nagrody dla rewitalizacji Dolnego Miasta

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku została nominowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich do nagrody w XI edycji Konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Najlepsza w Polsce. Nominacja do ważnej nagrody dla rewitalizacji Dolnego Miasta
A
A
data publikacji: 10 sierpnia 2017 r.

Ul. Łąkowa po rewitalizacji
Ul. Łąkowa po rewitalizacji
mat.prasowe BRG

Ul. Łąkowa przed rewitalizacją
Ul. Łąkowa przed rewitalizacją
mat.prasowe BRG

To nie pierwsze wyróżnienie dla rewitalizacji Dolnego Miasta. W 2016 roku projekt otrzymał nagrodę RegioStars w kategorii „CityStar – Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. W konkursie CityStar są wyróżniane najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych. Dolne Miasto w latach 2009-2015 było objęte projektem rewitalizacji, którego koszt wyniósł 34 mln zł, z czego około 70% pochodziło z funduszy unijnych. Działania, które wówczas zrealizowano, dotyczyły zarówno modernizacji infrastruktury, jak i aktywizacji mieszkańców. Wyremontowano 31 budynków komunalnych i należących do wspólnot mieszkaniowych, przebudowano część ulic i chodników, wykonano prace związane z modernizacją infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu. Wizytówką dzielnicy stała się zrewitalizowana ulica Łąkowa. Wyremontowano też budynek CSW Łaźnia, w którym część pomieszczeń przystosowano do działań społecznych.

Dolne Miasto i ulica Łąkowa „za pozytywną przemianę zapomnianego fragmentu miasta, udaną próbę zmiany wizerunku i ożywienia starej dzielnicy Gdańska” zajęło także drugie miejsce w kategorii Nowe Oblicza Trójmiasta w konkursie Skrzydła Trójmiasta organizowanym przez portal Trójmiasto.pl.

Nagroda RegioStars dla Dolnego Miasta 

Dolne Miasto na topie

W działania rewitalizacyjne została zaangażowana lokalna społeczność, pojawiły się nowe stowarzyszenia i inicjatywy na rzecz Dolnego Miasta. Efektem pierwszego etapu rewitalizacji była nie tylko poprawa wyglądu dzielnicy, ale również zmiana nastawienia lokalnej społeczności wobec miejsca zamieszkania oraz samego procesu rewitalizacji. W ostatnich latach zmiana w postrzeganiu Dolnego Miasta staje się zauważalna także wśród gdańszczan mieszkających w innych dzielnicach, można nawet mówić o swego rodzaju modzie na Dolne Miasto.

- Cieszymy się, że rewitalizacja Dolnego Miasta spotyka się z pozytywną oceną mieszkańców, a także że została dostrzeżona i wyróżniona przez grono ekspertów. Proces rewitalizacji Dolnego Miasta nie jest jednak zakończony. Właśnie przystępujemy do kolejnego etapu prac, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem i Placem Wałowym znalazło się bowiem na liście czterech obszarów objętych projektami rewitalizacji, które będą realizowane w latach 2018-2023 - mówi Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

PANORAMA DOLNEGO MIASTA


Wyniki konkursu w październiku

Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce jest organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Jego pierwsza ogólnopolska edycja odbyła się w 2007 roku. Jak podają organizatorzy, celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie nieodbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie. Jego celem jest również promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej.

W 2017 roku do nagrody TUP zostało nominowanych 21 realizacji. Wśród nich znalazło się jeszcze jedno trójmiejskie przedsięwzięcie – Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Kongresu Związku Miast Polskich w dniach 16-17 października 2017 r. w Krakowie.-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
-
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora