Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego`2018. Poznaj laureatów

Uroczysta gala odbyła się w sobotę (26 maja) na Targu Węglowym w ramach Święta Miasta. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku, Gdański Darczyńca Roku, Gdański Społecznik Roku. Poza tym zdecydowano o przyznaniu wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii „Gdański Społecznik Roku”, a także Nagrody Specjalnej.

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego`2018. Poznaj laureatów
A
A
data publikacji: 26 maja 2018 r.
Laureaci Nagrody im. Lecha Bądkowskiego, edycja 2018 oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Laureaci Nagrody im. Lecha Bądkowskiego, edycja 2018 oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

- Tym razem Nagrody im. Lecha Bądkowskiego wręczyliśmy w trakcie Święta Miasta. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze bardziej zainteresujemy gdańszczanki i gdańszczan postacią tego wybitnego społecznika, myśliciela, mentora. Szczególnie, że w 2020 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę jego urodzin - powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Jestem przekonany, że nasi tegoroczni laureaci w życiu codziennym wypełniają przesłanie, jakie zostawił nam swoim życiem Lech Bądkowski.

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku, by podkreślić rolę i wkład organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Jest to forma docenienia społecznych działań gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

Laureaci:

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2017 (nagroda pieniężna 20 tys. zł):

Stowarzyszenie Rodzin PELIKAN - za prowadzenie intensywnej kampanii społeczno-edukacyjnej „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Prezydenta Miasta Gdańska.

Dzięki wsparciu Miasta Gdańsk, darczyńców i sponsorów oraz nieodpłatnej pracy pracowników stowarzyszenia przygotowano: spot reklamowy dla TVP, kin i internetu, wydrukowano poradnik dla rodziców (1000 sztuk), wykonano stronę internetową, przez trzy tygodnie eksponowano plakaty w środkach miejskiej komunikacji i na wiatach przystanków. Zwieńczeniem kampanii była konferencja międzyinstytucjonalna na Uniwersytecie Gdańskim. Odbyło się pięć edycji warsztatów dla rozwodzących się rodziców i dwa wspierające dla dzieci. Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Rzecznika Praw Obywatelskich podczas I Kongresu Praw Obywatelskich w grudniu 2017 przez prezentację tablic informacyjnych w czasie wystawy poświęconej zasługującym na uznanie organizacjom z całej Polski, które RPO poznał i docenił w czasie spotkań regionalnych RPO 2015-2017.

Nagroda główna trafiła do Stowarzyszenia Rodzin PELIKAN
Nagroda główna trafiła do Stowarzyszenia Rodzin PELIKAN
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dwa wyróżnienia w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku (nagrody pieniężne po 3 tys. zł PLN):

Fundacja Vivadental - za pomoc w leczeniu i diagnostyce stomatologicznej dzieci. Fundacja prowadzi działania pomocowe i edukacyjne. Od 2016 ze stałej opieki stomatologicznej korzystają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami - wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego “Żuławski Słonecznik”; dwie rodziny repatriantów z Ukrainy mieszkające w Gdańsku; podopieczni placówek opiekuńczych (Fundacji Św. Pankracy, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku, Rodzinne Domy Dziecka w Słupsku, Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku). W 2017 roku 450 gdańskich przedszkolaków wzięło udział w pierwszej edycji programu „Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu”, (udział w spektaklu edukacyjnym, pogadanki oraz przeglądy stomatologiczne) – program ten był finansowany przez Miasto Gdańsk; również w 2017 we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia fundacja rozpoczęła program „Zdrowy uśmiech w każdym wieku” w którym wzięło udział 120 gdańskich seniorów. Warto docenić zaangażowanie i osiągnięcia młodej fundacji, która bezpośrednio pomaga mieszkańcom Gdańska i woj. pomorskiego potrzebującym wsparcia medycznego; angażuje lekarzy i środowisko medyczne do udziału w działaniach w formie wolontariatu, co daje okazję do uwrażliwiania na potrzeby innych, najczęściej dzieci w trudnej sytuacji życiowej, chorych, osieroconych, niesamodzielnych.

Stowarzyszenie Teatralne INGENIUM - za realizację spektakli musicalowych wykonywanych przez dzieci i młodzież, dających szansę każdemu zdolnemu dziecku, które kocha tańczyć, śpiewać, występować. Stowarzyszenie zrealizowało do tej pory cztery produkcje: ,,Okruchy życia - Anioły są wśród nas”, ,,Trudne Pytania - musical o sile ludzkich marzeń”, ,,Blask" - inspirowany muzyką Michaela Jacksona oraz ”Cudowne musicale - Od West Endu aż po Broadway". Wszystkie one spotkały się z dużym zainteresowaniem szkół, a dochód ze spektakli wspiera darmową edukację artystyczną młodych gdańszczan oraz ich wspólny wypoczynek podczas wakacji letnich i zimowych. Dodatkowo Stowarzyszenie podejmuje współpracę zarówno z Miastem Gdańsk (udział w miejskich uroczystościach, koncerty, projekty edukacyjne dla uczniów), jak i wieloma organizacjami jak np. Pomorską Jednostką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Darczyńcy Roku 2017 (nagroda honorowa):

Pani Aleksandrze Kociałkowskiej - za finansowe wspieranie statutowej działalności Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków. Od 2005r. spółka, której jest prezesem, co roku przeznaczała kwotę 60 tys. zł z wypracowanego zysku na wsparcie działalności organizacji pożytku publicznego, w tym Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków w Gdańsku. Dzięki temu możliwa była realizacja przez fundację szeregu projektów kulturalno-edukacyjnych, specjalistycznych, inwestycyjnych również z dofinansowaniem krajowym, jak i ze środków unijnych. Współpraca nominowanej z Gimnazjum nr 26 rozpoczęła się w 2010 r. od wspólnego międzynarodowego projektu „Transgraniczna miejska ekoturystyka czynnikiem wspierającym rozwój miast ekologicznych XXI wieku” i zaowocowała dalszą siedmioletnią współpracą na rzecz społeczności lokalnej, mieszkańców Gdańska i młodzieży szkolnej. Co roku dzięki współfinansowaniu przyznanych do realizacji zadań miasta Gdańska wspólne projekty „Dbamy o Jaśkowy Las”, „Gdańskie Dwory” czy „Studzienka nieodkryte dziedzictwo kulturowe” przyczyniły się do umocnienia tożsamości gdańszczan przez upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym, jego znaczeniu i konieczności ochrony. Seminaria, warsztaty, a przede wszystkim terenowe rodzinne gry miejskie, karczma z daniami historycznymi, koncerty na różne tony, wystawy, konkursy fotograficzne aktywizowały i angażowały młodzież szkolną. Dzięki wsparciu finansowemu laureatki możliwe było także ufundowanie nagród i wyróżnień. W 2014 roku Aleksandra Kociałkowska podjęła decyzję o przekształceniu Aleksandra sp. z o.o. w podmiot non profit, którego celem działalności jest wspieranie statutowej działalności Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków i organizacji pożytku publicznego.

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Społecznika Roku 2017 (nagroda rzeczowa):

Pani Katarzynie Romanowskiej i Panu Jakubowi Jastrzębskiemu - za integrację rodziców z kilkudziesięciu gdańskich szkół wokół Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców, inicjatywy bez precedensu w całej Polsce. Liga składa się z rodziców ze szkół dotychczas się nie znających, którzy w ramach ligi stworzyli małe społeczności we własnych szkołach, spotykają się, organizując różne wydarzenia, nie tylko sportowe. Z roku na rok lista szkół jest coraz dłuższa, wszelkie nagrody zdobyte przez drużynę przeznaczane są dla reprezentowanej szkoły.

Na pracę przy ALSR poświęcają mnóstwo wolnego czasu. We wszystkich swoich działaniach społecznych Katarzyna i Jakub dają się poznać jako wspaniali i zaangażowani organizatorzy, którzy starają się wciągać i angażować jak najbardziej poszczególne środowiska – znajdują sponsorów, patronów, zachęcają innych do wspierania inicjatyw na zasadach wolontariatu. Społeczne zaangażowanie laureatów nie ogranicza się do szkoły i sportu. Od lat pomagają w projekcie fundacji Mikropsy, są wolontariuszami i zajmują się szeroko pojętą pomocą seterom i psom w podobnym typie, które znalazły się w potrzebie. Nie tylko sami adoptowali dwa psy, ale także stworzyli u siebie dom tymczasowy, otaczająć psy opieką do czasu znalezienia domu stałego. Pomagają fundacji organizując samodzielnie, m.in.: transporty, wizyty przedadopcyjne czy prowadzenie adopcji konkretnego psa, w projekcie, który swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

Wyróżnienie dla Młodzieżowego Społecznika w kategorii Społecznika Roku 2017 (nagroda rzeczowa):

Pani Gai Jachlewskiej - za ogromne zaangażowanie, życzliwość, bezinteresowność i kreatywność w działaniach społecznych. Gaja Jachlewska od 2016 r. stale współpracuje z Fundacją „Zabawa i Poznanie” głównie jako młodzieżowy animator czasu wolnego. W ciągu roku szkolnego pełni funkcję przybocznej w 76. Gdańskiej Gromadzie Zuchowej „Dzielne Wilczki” działającej przy Hufcu Gdańsk-Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Tam bierze udział w pracach zespołu tworzącego program dla dzieci z klas wczesnoszkolnych oraz przygotowuje i przeprowadza zajęcia. Gaja dla dzieci z którymi współpracuje jest „starszą siostrą” i przyjaciółką, do której zawsze mogą zgłosić się ze swoim problemem. Poza wyżej wymienionymi działaniami Gaja jest członkinią zespołu „Biało-Zielone Lechia Gdańsk”, gdzie zajmuje pozycję bramkarza. Dodatkowo pomaga trenerowi zespołu w prowadzeniu zajęć dla najmłodszych piłkarek. Jej wybór do pełnienia tej funkcji nie był przypadkowy, gdyż ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Gaja jest przez młodsze zawodniczki bardzo lubiana, zawdzięcza to swojej empatii, jak również umiejętności nawiązywania bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi. Merytorycznie - czerpiąc ze swoich wcześniejszych praktyk - potrafi podołać powierzonym jej zadaniom, stara się także doskonalić swój warsztat treningowy, co wpływa na wysoki poziom prowadzonych przez nią zajęć.

Nagroda Specjalna dla Pani Beaty Matyjaszczyk za całokształt. Jest nie tylko wieloletnią przewodniczącą Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (w roku 2017 Rada obchodziła 15.lecie działania) oraz współprzewodniczącą Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego obecnej kadencji, instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego, ale także inicjatorką powstania i członkinią innych NGO`sów działających w Gdańsku. Pani Beata jest również aktywnie związana z jednostkami pomocniczymi gminy, angażuje się w działania wspierające i aktywizujące gdańskich seniorów oraz lobbuje na rzecz rozwoju partycypacji społecznej.

Lista dotychczasowych laureatów Nagrody im. Lecha Bądkowskiego

O patronie

Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. Przed wojną zdążył ukończyć gimnazjum. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę jako dziennikarz „Dziennika Bałtyckiego”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku, jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”

-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. IB (0)
www.gdansk.pl