Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nagrody dla młodych naukowców im. Jana Uphagena rozdane - poznaj tegorocznych laureatów

Mariusz Szkoda i Piotr Zieliński - to laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznanej za osiągnięcia w 2017 roku. Obaj otrzymali nagrody finansowe po 7 tys. zł., dyplomy oraz statuetki. Nagrody przyznano po raz piętnasty.

Nagrody dla młodych naukowców im. Jana Uphagena rozdane - poznaj tegorocznych laureatów
A
A
data publikacji: 08 lutego 2018 r.

Mateusz Szkoda (PG) i Piotr Zieliński (UG) to laureaci tegorocznej Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców
Mateusz Szkoda (PG) i Piotr Zieliński (UG) to laureaci tegorocznej Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców
Dominik Paszliński/gdansk.pl

Przyznane dzisiaj nagrody, niegdyś nazywane były „młodymi heweliuszami”. Mają sporo wspólnego z wręczanymi niedawno nagrodami im. Jana Heweliusza. Obie nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. “Heweliusze” dotyczą jednak naukowców dojrzałych. Stażem naukowym, jak i wiekiem. Nagrody dla młodych naukowców, jak sama nazwa wskazuje, dedykowana jest studentom i absolwentom gdańskich szkół i uczelni. Obaj laureaci, choć nie mają jeszcze trzydziestu lat, posiadają na swoim koncie wiele sukcesów, nagród i - już teraz - imponujący dorobek naukowy.

- Taka nagroda to na pewno motywacja, bo jest jednocześnie ogromnym wyróżnieniem - mówił Piotr Zieliński, laureat Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. - Zajmuję się bioprawem i prawem medycznym. Bioprawo to ta gałąź prawa, która kształtuje się w związku z rozwojem biomedycyny. To znaczy, że o bioprawie mówimy wtedy, gdy skupiamy się na aborcji, eutanazji czy sztucznej inseminacji, czyli na zagadnieniach z pogranicza prawa i medycyny.

Drugim laureatem został Mariusz Szkoda - otrzymał nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

- W zeszłym roku już startowałem, ale byli lepsi ode mnie - mówi Mariusz Szkoda. - Przez ten rok uzbierałem duży dorobek. Przełożyło się to na dziewięć moich kolejnych publikacji, które pojawiły się w międzynarodowych czasopismach i zdobycie przeze mnie grantu preludium. Spodziewać się, nie spodziewałem, ale wiedziałem, że jestem w gronie osób rozpatrywanych do wręczenia nagrody.

KIM SĄ LAUREACI?

Mgr inż. Mariusz Szkoda (ur. 1990) został wyróżniony „za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanotechnologii i odnawialnych źródeł energii”. Szkoda jest doktorantem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Swoją pracę badawczą poświęca m.in. odnawialnym źródłom energii, a w konkretniej – metodzie otrzymywania fotoanod półprzewodnikowych o właściwościach elektrochemicznych i fotoelektrokatalitycznych umożliwiających zastosowanie w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii. Innymi słowy, w czasach, w których konwencjonalne źródła energii się wyczerpują, Szkoda poszukuje metod przekształcenia energii słonecznej na energię chemiczną bądź elektryczną. Doktorant bada m.in. ditlenek tytanu, który – choć aktywny w świetle UV – pozostaje wciąż nieaktywny na gruncie pasma światła widzialnego. Dlatego też poszukuje się fotokatalizatora z zadowalającą fotokonwersją. Dotychczas laureat opublikował 24 artykuły zakwalifikowane do listy filadelfijskiej, 2 publikacje popularnonaukowe. Mimo młodego wieku, laureat już złożył 2 wnioski patentowe. A za swoje liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych otrzymał m.in. nagrodę The Best Student Presentation Award za najlepszą prezentację wyników podczas konferencji E-MRS 2015 – The European Materials Reasearch Society. Jest też wykonawcą projektu Sonata i kierownikiem projektu Preludium (oba organizowane przez Narodowe Centrum Nauki).

Mgr Piotr Zieliński (ur. 1991) otrzymał nagrodę Uphagena za „wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad prawem medycznym i bioprawem, a w szczególności nad aspektami dotyczącymi poszanowania praw pacjenta”. Zieliński jest doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się przede wszystkim kwestiami styku prawa i medycyny, a zwłaszcza kontekstem praw pacjenta. W 2017 roku w swoich badaniach poruszył zagadnienia m.in. podstaw prawnych badań USG, pozycji ONZ w świetle współczesnych badań bioetycznych czy prawa pacjenta do informacji jako determinanta świadomej zgody. Zieliński zdobył w 2014 roku tytuł Najlepszego Studenta Województwa Pomorskiego i Laur Czerwonej Róży. W swoim dorobku ma 9 różnych stypendiów naukowych, nagród lub wyróżnień, 20 publikacji (w tym 7 publikacji naukowych). Uczestniczył w 46 konferencjach naukowych. Udziela się również aktywnie w wielu stowarzyszeniach, w tym European Association of Health Law w Edynburgu. Prowadził założoną przez siebie fundację „Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową” oraz angażował się w wiele inicjatyw naukowych i społecznych na rzecz Gdańska i gdańszczan.

Kandydatury do nagrody składają do Biura Prezydenta ds. Kultury do 30 listopada każdego roku: rektorzy gdańskich uczelni, przewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkowie Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, członkowie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku oraz Prezydent Miasta Gdańska. Każdy z wnioskodawców może zgłosić najwyżej dwie kandydatury.

Listę dotychczasowych laureatów Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena znajdziesz TUTAJ

-
Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl
natalia.gawlik@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Natalia Gawlik (0)
www.gdansk.pl
natalia.gawlik@gdansk.pl
więcej tekstów autora