PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Już trzecia prestiżowa nagroda za rewitalizację Dolnego Miasta

Już trzecia prestiżowa nagroda za rewitalizację Dolnego Miasta
Kolejna nagroda dla projektu pt. „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” . Tym razem projekt został nagrodzony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii „Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”.

Rewitalizacja to nie tylko inwestycje budowlane, ale równie aktywizacja społeczności lokalnej. Tak bawiono się na Łąkowej na festynie z okazji zakończenia pierwszego etapu rewitalizacji we wrześniu 2015 r.
Rewitalizacja to nie tylko inwestycje budowlane, ale równie aktywizacja społeczności lokalnej. Tak bawiono się na Łąkowej na festynie z okazji zakończenia pierwszego etapu rewitalizacji we wrześniu 2015 r.
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Konkurs jest organizowany we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Jego pierwsza ogólnopolska edycja odbyła się w 2007 roku. Jak podają organizatorzy, celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie nieodbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie. Jego celem jest również promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 16 października 2017r. w czasie I Kongresu Polityki Miejskiej w Krakowie.

Dolne Miasto pełne inicjatyw
Dolne Miasto w latach 2009-2015 było objęte projektem rewitalizacji, którego koszt wyniósł 34 mln zł, z czego około 70% pochodziło z funduszy unijnych. Działania, które wówczas zrealizowano, dotyczyły zarówno modernizacji infrastruktury, jak i aktywizacji mieszkańców. Wyremontowano elementy 31 budynków komunalnych i należących do wspólnot mieszkaniowych, przebudowano część ulic i chodników, wykonano prace związane z modernizacją infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu. Wizytówką dzielnicy stała się odmieniona ulica Łąkowa. Wyremontowano też dwa budynki przystosowane do prowadzenia działań społecznych. W przedsięwzięcia rewitalizacyjne została zaangażowana lokalna społeczność, pojawiły się nowe stowarzyszenia i inicjatywy na rzecz Dolnego Miasta. W efekcie tych działań zauważalna stała się nie tylko poprawa wyglądu dzielnicy, ale również sposób jej postrzegania nie tylko przez lokalnych mieszkańców, ale również przez gdańszczan z innych części miasta.

Ulica Łąkowa przed i po rewitalizacji
Ulica Łąkowa przed i po rewitalizacji
BRG


Nowe oblicze Gdańska
To już trzecia nagroda dla Dolnego Miasta. W 2016 roku projekt otrzymał nagrodę RegioStars w kategorii „CityStar – Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich” w konkursie organizowanym przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Dolne Miasto i ulica Łąkowa „za pozytywną przemianę zapomnianego fragmentu miasta, udaną próbę zmiany wizerunku i ożywienia starej dzielnicy Gdańska” zajęło także drugie miejsce w kategorii Nowe Oblicza Trójmiasta w konkursie Skrzydła Trójmiasta organizowanym przez portal Trójmiasto.pl. – Cieszymy się z każdej nagrody, która świadczy o uznaniu naszej pracy. Jednak największym uhonorowaniem naszych starań jest pozytywna ocena mieszkańców i ich zaangażowanie w przemiany - mówi Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. Rewitalizacji. Proces rewitalizacji Dolnego Miasta nie jest jednak zakończony. Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem i Placem Wałowym znalazło się na liście obszarów objętych projektami rewitalizacji, które będą realizowane w latach 2018-2023. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą ponad 23 mln zł.


Zdjęcia prezentujące Dolne Miasto przed i po rewitalizacji:
http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/30-dolne-miasto-plac-walowy-stare-przedmiescie/473-nagroda-za-rewitalizacje-dolnego-miasta

Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze
Monika DomachowskaBiuro Rozwoju Gdańska
Monika Domachowska - najnowsze