Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

18. edycja Nagrody im. Lecha Bądkowskiego. Do końca kwietnia można zgłaszać kandydatów

Wyróżniająca się organizacja pozarządowa, darczyńca i społecznik roku - Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego wciąż przyznawana w trzech kategoriach, ale zmienia się termin przysyłania zgłoszeń kandydatur do nagrody oraz dzień uroczystej gali wręczenia nagród. Czas na przesłanie zgłoszeń mija z dniem 30 kwietnia 2018. Gala odbędzie się w maju 2018.

18. edycja Nagrody im. Lecha Bądkowskiego. Do końca kwietnia można zgłaszać kandydatów
A
A
data publikacji: 09 lutego 2018 r.
Pierwsze ogólnopolskie zebranie przedstawicieli organizującego się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku w siedzibie 'S' we Wrzeszczu. Tego dnia postanowiono tworzyć I ogólnopolski związek o nazwie 'Solidarność'. Na zdjęciu: przemawia Lech Bądkowski, obok siedzą Lech Wałęsa i Joanna Gwiazda
Pierwsze ogólnopolskie zebranie przedstawicieli organizującego się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku w siedzibie 'S' we Wrzeszczu. Tego dnia postanowiono tworzyć I ogólnopolski związek o nazwie 'Solidarność'. Na zdjęciu: przemawia Lech Bądkowski, obok siedzą Lech Wałęsa i Joanna Gwiazda
Leszek Biernacki/KFP


Na stronach gedanopedii możemy przeczytać, że “Gdańsk jest jednym z najbardziej aktywnych miast w Polsce pod względem zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji pozarządowych (obywatelskich).”

Rzeczywiście, Gdańsk był jednym z pierwszych miast w Polsce, które rozpoczęło budowę społeczeństwa demokratycznego tworząc program współpracy organizacji pozarządowych z samorządem (w 1995 roku). Już w 2002 roku powstała Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych (GROP), a Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego – ciało doradcze prezydenta miasta, była jedną z pierwszych w kraju.

Dziś na rzecz miasta działa ponad 2 tysiące organizacji pozarządowych.

Aby uhonorować pracę aktywistów, w roku 2000 Prezydent Gdańska ustanowił nagrodę dla najlepszych organizacji obywatelskich i nadał jej imię wybitnego gdańszczanina Lecha Bądkowskiego, żołnierza - odznaczonego za waleczną postawę Orderem Virtuti Militari (w 1940 roku przez gen. Sikorskiego) i obywatela - publicysty, pisarza, działacza politycznego i społecznego, który w sierpniu 1980 roku jako jeden z pierwszych intelektualistów znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego i pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność”.

Pierwsze ogólnopolskie zebranie przedstawicieli organizującego się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku w siedzibie 'S' we Wrzeszczu. Na zdjęciu od Lewej: Bożena Rybicka, Joanna Gwiazda, Bogdan Lis, Lech Bądkowski i Lech Wałęsa
Pierwsze ogólnopolskie zebranie przedstawicieli organizującego się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Gdańsku w siedzibie 'S' we Wrzeszczu. Na zdjęciu od Lewej: Bożena Rybicka, Joanna Gwiazda, Bogdan Lis, Lech Bądkowski i Lech Wałęsa
Leszek Biernacki/KFP


Po 18 latach przyszedł czas, by nieco zmodyfikować formułę wręczania przyznawanej Nagrody jego imienia, ale też termin gali.

- W 2020 r. obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego - mówi Piotr Kowalczyk, z-ca prezydenta Gdańska. - W uzgodnieniu z Rodziną Lecha Bądkowskiego, prezydent Paweł Adamowicz postanowił zintensyfikować prace na rzecz przybliżenia współczesnym tej niezwykłej postaci. Nową formułę przybierze samo wręczenie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego, które nastąpi podczas majowego święta Miasta Gdańska, organizowanego we współpracy z Fundacją Gdańską.

Aby godnie przygotować się do tego wydarzenia miasto zdecydowało na przedłużenie czasu przesyłania kandydatur: - Przedłużamy nabór wniosków do końca kwietnia 2018 r. - oświadcza Kowalczuk.

Ale to niejedyne zmiany. W Gdańsku jedna ze szkół znów będzie jego imienia.

- Szukamy także szkoły, która przyjmie imię Bądkowskiego, po zlikwidowanym reformą oświaty gimnazjum. Kolejną edycję konkursu dla uczniów podsumujemy w Szkole Podstawowej nr 85 w Gdańsku, w przeddzień rocznicy śmierci Lecha Bądkowskiego, 23 lutego 2018 r. o godz. 13.30 - wyjaśnia prezydent.

Więcej informacji o Lechu Bądkowskim na stronie: www.badkowski.pl.

Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej ustala szczegóły gali z rodziną Lecha Bądkowskiego: Miłosławą Kosmulską i Sławiną Kosmulską
Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej ustala szczegóły gali z rodziną Lecha Bądkowskiego: Miłosławą Kosmulską i Sławiną Kosmulską
FB Piotr Kowalczuk

Przypomnijmy, kto może składać nominacje?

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

1. Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku - organizacja musi mieć siedzibę w Gdańsku i działać na rzecz jego mieszkańców,

2. Gdański Darczyńca Roku - osoba, która z własnych środków udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na ich rzecz,

3. Gdański Społecznik Roku - osoba zaangażowana w działalność społeczną na rzecz mieszkańców miasta. W tej kategorii przyznane też będzie wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku”, dla osoby do 20. roku życia, który przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska. Musi to być minimum 10 osób. Z kolei z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska, do ukończenia przez nich 20 roku życia włącznie. Nagroda Prezydenta Miasta im. Lecha Bądkowskiego wynosi 20 tys. zł. Nagród nie mogą ponownie otrzymać laureaci, którzy otrzymali nagrodę lub wyróżnienia w ciągu ostatnich 5 lat.

Jak składać wnioski?

Zgłoszenia należy kierować:

- drogą elektroniczną na adres: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz

- w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku/ Młodzieżowy Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: 15, 16, 17) lub

- przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Formularze wniosków należy pobrać ze strony www.gdansk.pl (zakładka – organizacje pozarządowe – Nagroda im. Lecha Bądkowskiego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr Tel. 58 323 67 29 lub adresem: michal.pielechowski@gdansk.gda.pl. Szczegóły znajdują się też na stronie: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski.


Rok temu 
Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa roku 2016 otrzymała Fundacja Hospicyjna im. Ks. Eugeniusza Dudkiewicza SAC. Wyróżnienie trafiło do rąk Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” oraz Stowarzyszenia „Nasze Siedlce”.

Darczyńcą roku 2016 został Wojciech Majewski, który w 2015 roku przeznaczył kwotę 250 tys. zł na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, a Społecznikiem roku 2016 - Iwona Karpińska, działaczka z dzielnicy Osowa. W ich ślady zmierza też Filip Górski, wyróżniony tytułem Młodzieżowego Społecznika 2016.

-
Anna Umięcka (0)
www.gdansk.pl
anna.umiecka@gdansk.pl
więcej tekstów autora
-
Anna Umięcka (0)
www.gdansk.pl
anna.umiecka@gdansk.pl
więcej tekstów autora